How long là gì? Cách sử dụng cấu trúc How long trong tiếng Anh

Cấu trúc how long có nghĩa là “bao lâu” hoặc “dài bao nhiêu” được sử dụng để diễn đạt câu hỏi về thời gian thực hiện, diễn ra của một sự kiện, một hành động hoặc độ dài của một đồ vật cụ thể gì đó. Bài viết sẽ thông qua những nội dung về khái niệm cấu trúc “how long”, cách sử dụng cấu trúc, phân biệt cấu trúc này với một số cấu trúc tương tự và gợi ý một số mẫu câu “how long” thường sử dụng trong tiếng Anh.

Mời bạn hãy cùng DOL Grammar bắt đầu tìm hiểu về khái niệm cấu trúc này với phần nội dung bên dưới!

cấu trúc how long
How long là gì? Cách sử dụng cấu trúc How long

Đầu tiên, để có thể sử dụng cấu trúc "how long" chính xác nhất, bạn cần phải hiểu rõ được về khái niệm của cấu trúc này sau đó bạn sẽ tiếp cận với cách dùng của How long bên dưới.

How long là gì?

Cấu trúc how long là cấu trúc câu hỏi được sử dụng để hỏi một vật "dài bao nhiêu" hoặc một sự kiên có thời gian "bao lâu". Cấu trúc này được sử dụng để hỏi về độ dài của một vật, hoặc độ dài thời gian.

Ví dụ:

Hỏi về độ dài: How long is her hair? (Tóc của cô ấy dài bao nhiêu?)

→ It is about shoulder-length. (Nó dài khoảng tới vai.)

Hỏi về thời gian: How long will the conference take? (Buổi hội nghị sẽ diễn ra trong bao lâu?)

→ It will take 3 hours. (Nó sẽ tốn khoảng 3 giờ.)

Cấu trúc How long

Cấu trúc "how long" có 3 dạng khác nhau tương ứng với 3 chức năng khác nhau, bao gồm cấu trúc how long sử dụng với động từ "take", cấu trúc "how long has/have S + V3?", và cấu trúc "how long + be + S?".

cấu trúc how long
3 Cấu trúc How long phổ biến có dạng như trên

Cấu trúc how long với động từ "take"

Cấu trúc how long thường được sử dụng với động từ "take" để diễn đạt thắc mắc về thời lượng của một hành động, hoặc một sự kiện nào đó. Động từ "take" ở đây có thể được tạm dịch là "chiếm thời gian". Ở dạng này, cấu trúc "how long" có thể sử dụng trực tiếp chủ từ là hành động, sự kiện hoặc sử dụng gián tiếp với chủ ngữ giả "it".

Dạng câu trực tiếp sử dụng chủ từ

Cấu trúc "how long" sử dụng với chủ từ trực tiếp để hỏi về thời lượng diễn ra của một hành động, hoặc sự kiện. Để trả lời cấu trúc câu hỏi dạng này, bạn có thể nhắc lại về đối tượng được hỏi, hoặc sử dụng đại từ "it" để đề cập đến đối tượng đó và kèm theo thông tin thời gian được hỏi.

How long sử dụng với chủ từ trực tiếp

Cấu trúc How long

Câu trả lời

Tương lai: How long will + S + take?

S/It will take + [khoảng thời gian]

HIện tại: How long do/does + S + take?

S/It takes + [khoảng thời gian]

Quá khứ: How long did + S + take

S/It took + [khoảng thời gian]

Ví dụ

 • How long will this party take? (Bữa tiệc này sẽ kéo dài bao lâu?) → It will take 3 hours. (Nó sẽ diễn ra trong vòng 3 giờ.)

 • How long does flying to New York take? (Đi máy bay đến New York tốn bao lâu thế?) → It will take a day. (Nó sẽ tốn khoảng 1 ngày.)

 • How long did fixing the fridge take you? (Bạn sửa tủ lạnh đã tốn bao lâu vậy?) → It took only 15 minutes. (Nó tốn khoảng 5 phút à.)

Dạng câu gián tiếp sử dụng chủ ngữ giả

Cấu trúc "how long" sử dụng với chủ ngữ giả để hỏi về thời lượng diễn ra của một hành động. Để trả lời cấu trúc câu hỏi dạng này, bạn sử dụng đại từ "it" để đề cập đến đối tượng đó và kèm theo thông tin thời gian được hỏi và động từ được viết dưới dạng "to V".

How long dùng với chủ ngữ giả

Cấu trúc "how long"

Câu trả lời

Tương lai: How long will + it + take + ((for) someone) + to V?

It will take + [khoảng thời gian] + (for someone to V)

HIện tại: How long do/does + it +take + ((for) someone) + to V?

It takes + [khoảng thời gian] + (for someone to V)

Quá khứ: How long did + it + take + ((for) someone) + to V?

It took + [khoảng thời gian] + (for someone to V)

Ví dụ

 • How long will it take for you to replace all of the lights? (Việc thay thế hết các bóng đèn sẽ tốn của bạn bao nhiêu lâu?) → It will take a week. (Nó sẽ tốn một tuần.)

 • How long does it take someone with cancer to show symptoms? (Mất bao lâu để một người bị ung thư xuất hiện các triệu chứng?) → It takes months or even years. (Có thể tốn cả tháng đến cả năm trời.)

 • How long did it take to drive from Saigon to Vung Tau in the last decade? (Nó đã tốn bao lâu để lái xe từ Sài Gòn ra Vũng Tàu ở thế kỉ trước?) → It took days. (Nó tốn mấy ngày lận.)

Trong các ví dụ trên, chủ ngữ giả "it" không đóng vai trò nào đặc biệt cũng như không tham chiếu về thông tin chính. Cấu trúc chủ ngữ giả "it" chỉ giúp hoàn thiện cấu trúc câu hỏi "how long".

Cấu trúc How long + has/have + S + V3?

Ngoài động từ "take", cấu trúc "how long + has/have + S  +V3" còn có thể được sử dụng với động từ chỉ hành động để hỏi về thời gian được dành ra để thực hiện chính hành động đó.

Cách dùng How long + has/have + S + V3

Cấu trúc "How long"

Câu trả lời

How long + has/have + S + V3?

S + has/have + V3 for [khoảng thời gian]

S + has/have + V3 since [mốc thời gian]

Ví dụ

 • How long have you lived in Africa? (Bạn đã sống ở châu Phi được bao lâu rồi?) → I have lived in Africa for 10 years. (Tôi đã sống ở châu Phi được 10 năm.)

 • How long have they been married to each other? (Họ đã cưới nhau được bao lâu rồi?) → They have been married since spring 2010. (Họ đã cưới nhau kể từ mùa xuân năm 2010.)

Cấu trúc How long với động từ be

Câu hỏi "how long" còn có thể được sử dụng kèm với động từ "be" để hỏi về độ dài (theo nghĩa đen) của một vật hoặc thời lượng, thời gian của một vật, một hành động, hoặc một sự kiện. 

Để có thể xác định chính xác thông tin mà người hỏi muốn biết trong dạng câu hỏi này, bạn cần dựa vào đối tượng được hỏi. Nếu đối tượng là các vật hữu hình, có chiều dài là thông tin cần thiết thì câu hỏi "how long" với động từ "be" sẽ hỏi về chiều dài. Nếu đối tượng là hành động, sự kiện thì câu hỏi "how long" lúc này sẽ hỏi về thời gian.

Hỏi về độ dài

Câu hỏi "how long" được sử dụng để hỏi về độ dài nếu chủ từ là các sự vật hữu hình. 

How long hỏi về độ dài của vật hữu hình.

Cấu trúc "how long"

Câu trả lời

Tương lai: How long will S be?

S/It/They will be [độ dài] long.

HIện tại: How long is it/are S?

S/It/They is/are [độ dài] long.

Quá khứ: How long was/were S?

S/It/They was/were [độ dài] long.

Ví dụ

 • How long will the railroad for this area be? (Tuyến đường sắt cho khu vực này sẽ dài bao nhiêu?)  → It will be 100 km long. (Nó sẽ dài khoảng 100 km.)

 • How long were the nails that they manufactured? (Những chiếc đinh mà họ đã sản xuất dài bao nhiêu?) → They were 5 cm long. (Chúng dài 5 cm.)

Hỏi về thời gian

Câu hỏi "how long" được sử dụng để hỏi về thời lượng mà một sự kiện, hành động sẽ diễn ra nếu chủ từ là các sự kiện và hành động đó. 

How long hỏi về độ dài thời gian

Cấu trúc "how long"

Câu trả lời

Tương lai: How long will S be?

S/It/They will be [khoảng thời gian].

HIện tại: How long is it/are S?

S/It/They is/are [khoảng thời gian].

Quá khứ: How long was/were S?

S/It/They was/were [khoảng thời gian].

Ví dụ

 • How long will the fashion show be? (Buổi biểu diễn thời trang sẽ kéo dài bao lâu?) → It will be 2 hours. (Nó sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng.)

 • How long is the trip? (Chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu?) → It is 10 days. (Nó sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày.)  

Phân biệt How long với một số cấu trúc tương tự

Cấu trúc “how long” thường bị nhầm lẫn với một số cấu trúc về thời gian khác như how many times, how much times, when. Ở phần này, DOL sẽ giúp bạn phân biệt cách sử dụng của các cấu trúc này.

Phân biệt cấu trúc How long và How many times

Trong khi cấu trúc how long được sử dụng để hỏi về thời lượng của một sự kiện hoặc hành động, cấu trúc “how many times” được sử dụng để hỏi về số lần một sự kiện hoặc hành động được thực hiện. Vì vậy, hai câu hỏi này được sử dụng để hỏi về các thông tin khác nhau.

So sánh How long và How many times

Cấu trúc

How long

How many times

Giống nhau

Sử dụng để hỏi về thông tin thời gian của một sự kiện hoặc hành động.

Khác nhau

Cấu trúc "how long" được sử dụng để hỏi về thời lượng của một sự kiện hoặc hành động. Vì vậy, câu trả lời sẽ là một khoảng thời gian.

Cấu trúc "how many times" được sử dụng để hỏi về số lần một sự kiện hoặc hành động được thực hiện. Vì vậy, câu trả lời sẽ là một con số thể hiện số lần.

Ví dụ

How long will the concert be? (Buổi biểu diễn âm nhạc sẽ kéo dài bao lâu?) 

→ It will be three hours. (Nó kéo dài 3 tiếng.)

How many times will the concert be held? (Buổi biểu diễn âm nhạc sẽ được tổ chức bao nhiêu lần?) 

→ It will be held three times in three cities. (Nó sẽ được tổ chức ba lần ở ba thành phố.)

Phân biệt How long với How much time 

Trong khi cấu trúc "how long" được sử dụng để hỏi về thời lượng của một sự kiện hoặc hành động, cấu trúc "how much time" được sử dụng chỉ để hỏi về thời gian mà một hành động sẽ tốn. 

Cấu trúc

How long

How much time

Giống nhau

Sử dụng để hỏi về thời lượng mà một sự kiện hoặc hành động sẽ diễn ra

Khác nhau

Cấu trúc ‘how long” thường được sử dụng khi bạn hỏi về độ dài thời gian một sự kiện hoặc hành động kéo dài.

Cấu trúc “how much time” thường được sử dụng khi bạn hỏi về một hoạt động cụ thể (thường là thói quen) tốn bao nhiêu thời gian.

Ví dụ

How long does it take to drive to the airport? (Bạn lái xe đến sân bay tốn khoảng bao lâu?) → It takes an hour to drive to the airport. (Nó tốn một giờ để lái xe đến sân bay.)

How much time do you spend on homework every day? (Bạn dành bao nhiêu thời gian để tập luyện mỗi ngày?) → I spend 4 hours on homework every day. (Tôi dành 4 tiếng để làm bài tập mỗi ngày.)

Phân biệt How long với When

Trong khi cấu trúc how long được sử dụng để hỏi, để biết thời lượng của một sự kiện hoặc hành động, cấu trúc when được hỏi để biết thời điểm của một sự kiện hoặc hành động đó. 

Cấu trúc

How long

When

Giống nhau

Sử dụng để hỏi về thông tin thời gian của một sự kiện hoặc hành động.

Khác nhau

Cấu trúc "how long" được sử dụng để hỏi về thời lượng của một sự kiện hoặc hành động. Vì vậy, câu trả lời sẽ là một khoảng thời gian.

Cấu trúc "when" được sử dụng để hỏi về thời điểm một sự kiện hoặc hành động xảy ra. Vì vậy, câu trả lời sẽ là một mốc thời gian hoặc thời điểm.

Ví dụ

How long will you leave? (Bạn sẽ đi bao lâu?) 

→ I will leave for 15 minutes. (Tôi đi 15 phút thôi.)

When will you leave? (Bạn sẽ đi khi nào?) 

→ I will leave at 5 o' clock. (Tôi đi lúc năm giờ.)

Gợi ý một số mẫu câu How long thông dụng

Trong phần này, DOL sẽ gợi ý bạn một số mẫu câu thông dụng sử dụng cấu trúc how long trong tiếng Anh.

How long is N (danh từ)?

Cấu trúc trên được sử dụng để hỏi về chiều dài của một vật nào đó.

Ví dụ: How long is the ladder? (Cái thang đó dài bao nhiêu?)

How long does it take for you to V?

Cấu trúc trên được sử dụng để hỏi về thời gian mà đối phương cần để thực hiện một công việc nào đó.

Ví dụ: How long does it take for you to drive to district 1? (Bạn chạy đến quận 1 tốn bao nhiêu thời gian?) → It takes me about an hour. (Tôi tốn khoảng 1 tiếng.)

How long has it been since N/since S + V2?

Cấu trúc trên được sử dụng để hỏi về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ cách bao lâu so với thời điểm hiện tại.

Ví dụ: How long has it been since you moved to Vung Tau? (Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn di chuyển đến Vũng Tàu?) → I have moved to Vung Tau for ten years. (Tôi đến ở Vũng Tàu được mười năm.)

How long will N be?

Cấu trúc trên được sử dụng để hỏi thời lượng mà một sự kiện nào đó sẽ diễn ra.

Ví dụ: How long will this movie be? (Bộ phim này dài bao lâu?) → It will be about 2 hours. (Bộ phim này kéo dài cỡ 2 tiếng.)

Bài tập vận dụng 

Chọn đáp án đúng.

 

00.

________ will you stay in Norway? I will stay for 5 months to study.

How many times

When

How long

How much time

00.

________ does it take you to finish your daily workout routine?

How many times

When

How long

How much time

00.

I asked her, "________ have you been playing the piano?" and she said “I have played it since I was five”

How many times

When

How long

How much time

00.

________ is the ruler?

How many times

When

How long

How much time

00.

He asked, "________ will the flight delay be?"

How many times

When

How long

How much time

00.

________ have you known your best friend?

How many times

When

How long

How much time

00.

________ will the construction of the new bridge begin?

How many times

When

How long

How much time

00.

_______ do you spend on social media every day?

How many times

When

How long

How much time

00.

"________ have you been waiting for the bus?"

How many times

When

How long

How much time

00.

______ do you plan to go on vacation this year?

How many times

When

How long

How much time

Check answer

Tổng kết

Cấu trúc how long là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh để hỏi về thời lượng, hoặc độ dài của một vật. Thông qua bài viết này,  DOL Grammar đã làm rõ giúp bạn khái niệm về cấu trúc này, các công thức về cấu trúc how long trong tiếng Anh, phân biệt với các cấu trúc thời gian tương tự và đưa ra một số bài tập vận dụng để bạn có thể luyện tập sử dụng chính xác cấu trúc này nhất. Hy vọng bạn đã nắm rõ cách sử dụng cấu trúc này và tham khảo các điểm ngữ pháp tương tự trong các bài viết ngữ pháp của DOL Grammar.

Ví dụ: How long will this movie be? (Bộ phim này dài bao lâu?) → It will be about 2 hours. (Bộ phim này kéo dài cỡ 2 tiếng.)

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc