CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi thu thập những loại dữ liệu nào?

Chúng tôi thu thập một số dữ liệu sau.

Tương tác

Khi bạn truy cập vào DOL Grammar và tương tác chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu có liên quan đến các hoạt động tương tác bao gồm địa chỉ IP của bạn. Việc thu thập thông tin này sẽ giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn những hoạt động spam. Nhằm xác định bạn có sử dụng dịch vụ Gravatar không, chúng tôi sẽ tạo một chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là mã băm) và chia sẻ mã này với Gravatar. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây:

https://automattic.com/privacy/. Sau khi tương tác của bạn được phê duyệt, ảnh đại diện sẽ hiển thị công khai cùng bình luận.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, hãy tránh sử dụng hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Người truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất thông tin vị trí từ hình ảnh đó.

Cookies

Khi bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và trang web vào cookie. Điều này giúp tiện lợi cho bạn để không phải nhập lại thông tin khi bạn để lại nhận xét tiếp theo. Những cookie này sẽ tồn tại trong vòng một năm.


Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.


Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.


Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung nhúng từ các trang web khác, bao gồm video, hình ảnh, bài báo, v.v. Các trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, và nhúng các công cụ theo dõi bên thứ ba để giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Điều này bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, đặc biệt là khi bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập được từ bạn đều có thể được sử dụng theo một trong các mục đích sau:

  • Tối ưu trải nghiệm người dùng: Chúng tôi sẽ phân tích thông tin của bạn để có dữ liệu giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm nhu cầu của người dùng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • Cải thiện trang web của chúng tôi: Từ phản hồi của bạn, chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện website của mình để có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng.

  • Gửi email định kỳ hay khi có tin tức mới: Chúng tôi có thể sẽ gửi email định kỳ khi có tin tức mới hoặc phản hồi thông tin cho bạn hay có bất kỳ sự thay đổi nào về website.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ vô thời hạn siêu dữ liệu cho các tương tác với hệ thống. Điều này cho phép chúng tôi tự động phê duyệt các tương tác tiếp theo thay vì chờ kiểm duyệt.

Với người dùng đã đăng ký trên trang web, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong hồ sơ của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (trừ tên người dùng không thể thay đổi). Quản trị viên cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Chúng tôi có tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên ngoài không?

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ra bên ngoài. Tuy nhiên, điều này không không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web, tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách của trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi và người khác.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên website chúng tôi hoặc đã gửi nhận xét, bạn có quyền yêu cầu nhận bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ vì mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Trong trường hợp chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng thông báo về những thay đổi đó bằng cách đăng tải lên trang web này và/hoặc cập nhật ngày sửa đổi trong phần Chính sách Quyền riêng tư dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúc bạn có những trải nghiệm hữu ích tại DOL Grammar !

Chính sách này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 09 tháng 01 năm 2024.