Lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh cần thiết từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc và tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh.

Trạng từ

cách dùng even

Cách dùng Even trong tiếng Anh kèm ví dụ và bài tập

19 Jul, 2024

304 lượt xem

Sử dụng “even” để nhấn mạnh ý chính trong câu là một cách sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh, xuất hiện không chỉ trong lối văn nói mà còn ở cả văn viết của những bài đọc của bài thi TOEIC và IELTS. Vì vậy, để có thể sử dụng thành thạo “even” và không mắc lỗi trong các kỳ thi, DOL đã giúp các bạn tổng hợp khái niệm, cấu trúc của “even” cũng như phân biệt từ này với các cấu trúc tương tự. Các bạn hãy cùng theo dõi bài học nhé.

Trạng từ

Trạng từ

cách dùng hardly, srcely và barely

Cách dùng Hardly, Scarcely và Barely trong tiếng Anh

19 Jul, 2024

2.5K lượt xem

Trạng từ

Trạng từ