Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức (Clauses of manner)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức (Clauses of manner) bổ sung ý nghĩa về cách thức hành động được hoàn thành. Trong bài viết này, DOL đã tổng hợp định nghĩa, cách nhận biết, các cấu trúc mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức cũng như bài tập kèm đáp án và lời giải. Cùng đi vào bài học nhé!

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức
Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức (Clauses of manner)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức là gì?

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức (clauses of manner) là một mệnh đề độc lập trong câu. Chúng đóng vai trò như một trạng ngữ để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hoặc một trạng ngữ khác.

Mệnh đề trạng ngữ trong câu là một mệnh đề độc lập có chức năng như một trạng ngữ, được dùng để bổ ngữ cho một động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Trong đó, mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức bổ sung thông tin về việc một sự việc, hành động được thực hiện, diễn ra như thế nào.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức thường được nhận biết bằng phần mở đầu là as, just as, like, as if, as though,...

Ví dụ.

She talks like her mother did. (Cô ấy nói như mẹ của mình.)

→ Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách mà “cô ấy” nói chuyện (giống với mẹ).

Mệnh đề trạng ngữ kết quả và mệnh đề trạng ngữ cách thức là hai loại mệnh đề phụ trong tiếng Anh. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả tập trung vào kết quả của hành động. Còn mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức tập trung vào cách thức thực hiện hành động.

Các cấu trúc mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức

Trong tiếng Anh, ta có thể thường xuyên bắt gặp 3 cấu trúc mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức, cụ thể như sau. 

As/ just as/ like the way (giống như, như thể là)

S + V + as/ just as/ like the way + S + V

Ví dụ.

 

She handled the situation like she was a professional.

(Cô ấy xử lý tình hình như thể cô là một chuyên gia.)

 

→ Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách cô ấy xử lí tình huống (như một người chuyên nghiệp).

As if/as though (như là)

Cấu trúc as if/as though có nghĩa là “cứ như là…” hoặc “như thể là…” được sử dụng để so sánh một sự kiện, hành động dường như có thật nhưng không thật sự xảy ra trong hiện tại.

S + V + as if/as though + S + V-ed (không có thật ở hiện tại)

Ví dụ.

 

She criticises as if she didn’t make any mistakes.

(Cô ấy chỉ trích họ như thể cô chưa từng phạm phải sai lầm gì.)

 

→ Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức bổ sụng thông tin về cách mà cô ấy chỉ trích người khác.

S + Ved + as if/as though + S + had + V3/-ed (không có thật ở quá khứ)

Ví dụ.

 

He cooked as if he had gone through professional training.

(Anh ấy nấu ăn như thể anh đã trải qua đợt đào tạo chuyên nghiệp.)

 

→ Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức mà anh ấy nấu ăn.

Bài tập 

Sau đây, DOL Grammar đã tổng hợp 2 bài tập điền từ và chọn câu viết lại đúng kèm đáp án chi tiết. Các bạn cũng cùng làm để củng cố kiến thức nhé!

Exercise: Chọn câu viết lại đúng

 

 

00.

They / argue / a / married / couple

They argue like a married couple

They argue as a married couple

They argue as if a married couple

They argue as though a married couple

 

00.

Mary / blatantly / lie / as if / noone / know / truth

Mary blatantly lie as if noone knew the truth

Mary blatantly had lied as if noone knew the truth

Mary blatantly lie as if noone known the truth

Mary blatantly lies as if noone knew the truth

00.

The food / restaurant / does not / taste / as / though / they / make / by /professional chefs

The food in this restaurant doesn’t taste as if though they are made by professional chefs

The food in this restaurant doesn’t taste as though they are made by professional chefs

The food in this restaurant doesn’t taste as though they had been made by professional chefs

The food in this restaurant doesn’t taste as though they make by professional chefs

00.

John / laugh / about / it / as if / nothing / happen

John laughed about it as if nothing happened

John laughs about it as if nothing had happened

John laughed about it as if nothing had happened

John laughs about it as if nothing happens

00.

Mary / can / run / a / professional / athlete

Mary can run like a professional athlete

Mary can run like as professional athlete

Mary can run like as though professional athlete

Mary can run like as if professional athlete

00.

Sean and Sam / continue / stay / friends / as / though / their conflicts / not / happen

Sean and Sam continue to stay friends as though if their conflicts had not happen

Sean and Sam continue to stay friends as though their conflicts did not happen.

Sean and Sam continue to stay friends as though if their conflicts were to happen

Sean and Sam continue stayed friends as though if their conflicts had not happen

00.

She / work / like / a horse

She has works like a horse

She works like a horse

She has works as like a horse

She had working like a horse

00.

Even though / Elena / visit / this city / several / times / she / still / excited / just / like / the first time

Even though Elena has visited this city for several times, she is still excited just like the first time

Even though Elena visits this city for several times, she is still excited just like the first time

Even though Elena visits this city for several times, she was still excited just like the first time

Even though Elena is visiting this city for several times, she is still excited just like the first time

00.

Ellen / talk / about / her favourite books / as if / she / genuinely / like / reading

Ellen was talking about her favourite books as if she genuinely liked reading

Ellen has talked about her favourite books as if she genuinely liked reading

Ellen was talking about her favourite books as if she genuinely likes reading

Ellen talks about her favourite books as if she genuinely liked reading

00.

High school students / talk / about / politics / as / they / be / experts / this / topic.

The high school students talk about politics as though they were experts on this topic

The high school students are talking about politics as though they were experts on this topic

The high school students are talking about politics as though the are experts on this topic

The high school students taked about politics as though they were experts on this topic

 

Check answer

Tổng kết

Trong bài viết này, DOL Grammar đã tổng hợp định nghĩa, cách nhận biết, các cấu trúc mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức cũng như bài tập kèm đáp án và lời giải.

Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc là một gia sư tiếng Anh có 3 năm kinh nghiệm, nổi bật với thành tích IELTS Overall 7.5. Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, giao tiếp trôi chảy và truyền đạt thông tin rõ ràng đã giúp cô có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao kiến thức cho học viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc