Gonna là gì? Cách dùng chi tiết Gonna, Gotta và Wanna trong tiếng Anh

Gonna, Gotta, hay Wanna là những cụm từ viết tắt để nói nhanh trong tiếng Anh thường được người bản ngữ sử dụng trong tiếng Anh để nói nhanh các cụm từ thông dụng. Vì vậy, việc hiểu được các cụm từ này là điều cần thiết để bạn có thể hiểu được những gì người bản ngữ muốn giao tiếp và sử dụng được tiếng Anh tự nhiên nhất.

Trong bài viết này, DOL Grammar sẽ giải thích và hướng dẫn bạn cách sử dụng các cụm viết tắt này cũng như các từ viết tắt thông dụng khác thường được sử dụng trong tiếng Anh.

gonna là gì
Gonna là gì? Cách dùng chi tiết Gonna, Gotta và Wanna

Gonna là gì?

“Gonna’ /ˈgə.nə/ là cụm từ viết tắt và là cách đọc tắt của cụm “going to” trong tiếng Anh. Cấu trúc “gonna V” hay viết rõ là “going to V” là cấu trúc được sử dụng để thể hiện một hành động trong tương lai gần mà người nói dự định sẽ thực hiện. Cấu trúc này được dịch là “sẽ” làm gì đó.

S + be + (not) gonna + V1. = S + be + (not) going to V1.

Ví dụ.

  • I’m going to get some water for you. = I’m gonna get some water for you. (Tôi sẽ lấy cho bạn một ít nước uống.)

  • You are not going to believe this but I saw Tom Cruise! = You are not gonna believe this but I saw Tom Cruise!. (Bạn sẽ không tin chuyện này nhưng mà tôi mới gặp Tom Cruise!)

gonna là gì
Cấu trúc “gonna V” được dịch là “sẽ” làm gì đó.

Về cơ bản, "gonna" và "be going to" có ý nghĩa tương đương nhau và có thể thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, gonna là cách viết không chính thống và thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày, trong khi be going to là cách viết chính thống và thường được sử dụng trong văn viết hoặc tài liệu học thuật.

Gotta là gì? 

“Gotta” /ˈgɒt.ə/ là cụm từ viết tắt và là cách đọc tắt của  cụm “have got to” trong tiếng Anh.

Cấu trúc “gotta V” hay viết rõ là “has/have got to V” là cấu trúc được sử dụng để thể hiện một hành động mà người nói cho rằng mình cần phải làm. Cấu trúc này được dịch là “cần” làm gì đó.

S + (don’t/doesn’t) gotta + V1. = S + (hasn’t/haven’t) + got to V1.

Ví dụ.

  • I’ve got to go now. I’m late for the train. = I gotta go now. I’m late for the train. (Tôi phải đi ngay. Tôi đã bị trễ chuyến tàu.)

  • He hasn’t got to go to the dentist tomorrow. = He doesn’t gotta go to the dentist tomorrow. (Anh ấy không phải đi gặp nha sĩ ngày mai.)

cấu trúc gotta
Gotta là viết tắt và cách đọc tắt của cụm “have got to”

Tham khảo thêm về cấu trúc have và have got có ý nghĩa tương tự gotta và có thể thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.

Wanna là gì?

“Wanna” /ˈwɒn.ə/ là cụm từ viết tắt và là cách đọc tắt của  cụm “want to” trong tiếng Anh. Cấu trúc “wanna V” hay viết rõ là “want to V” là cấu trúc được sử dụng để thể hiện một hành động mà người nói cho rằng mình muốn làm. Cấu trúc này được dịch là “muốn” làm gì đó.

S + (don’t/doesn’t) wanna  + V1. = S = (don’t/doesn’t) want to + V1.

Ví dụ.

  • I want to eat some pizza. = I wanna eat some pizza. (Tôi muốn ăn pizza.)

  • He doesn’t want to hear the story. = He doesn’t wanna hear the story. (Anh ấy không muốn nghe kể chuyện.)

wanna là gì
Cấu trúc “wanna V” được dịch là “muốn” làm gì đó.

Một số từ viết tắt thông dụng

Ngoài các từ trên, người bản ngữ còn sử dụng nhiều từ viết tắt khác trong tiếng Anh, bao gồm.

Cụm viết tắt

Cụm viết đầy đủ và dịch nghĩa

Ví dụ

lemme

Let me + V1. (Để tôi làm gì đó)

Lemme do it for you. (Để tôi làm việc đó cho bạn.)

gimme

Give me + Noun (Cho tôi điều gì đó)

Gimme time to think about it.(Cho tôi thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.)

Imma

I’m going to + V1. (Tôi sẽ làm việc gì đó.)

Imma tell you a secret. (Tôi sẽ nói cho bạn nghe một bí mật.)

amirite

Am I right? (Tôi nói có đúng không?)

Cats are the cutest pets, amirite? (Mèo là thú nuôi đáng yêu nhất, tôi nói đúng không?)

kinda

kind of Adj (Khá/kiểu - dùng với tính từ)

That’s kinda awesome. (Cái đó khá hay ho đấy.)

sorta

sort of Adj (Hơi hơi - dùng với tính từ)

It's sorta like a puzzle. (Nó hơi giống một trò chơi xếp hình.)

shoulda/coulda/woulda

should have V3 (đáng lẽ nên đã làm gì đó)/could have V3 (đã có thể làm gì đó) = would have V3 (đã sẽ làm gì đó.)

I shoulda been there for you. (Đáng lẽ tôi đã nên ở cạnh bạn.)

He coulda attended college if he had money. (Cậu bé đã có thể học đại học nếu cậu bé đã có tiền.)

Lưu ý: việc sử dụng các cụm từ viết tắt bên trên chỉ phù hợp với văn nói, văn giao tiếp thông thường. Vì vậy, các cấu trúc viết tắt không nên được áp dụng vào sử dụng trong các văn bản trang trọng hoặc mang tính học thuật để tránh việc sử dụng sai và không phù hợp.

Tổng kết

Các cụm “gonna”, “gotta” và “wanna” thường được sử dụng để nói nhanh, nói tắt các cụm thông dụng trong tiếng Anh.

Bài viết này, đã giải thích và hướng dẫn bạn cách sử dụng các cấu trúc này trong câu cũng như giới thiệu với bạn một số cấu trúc viết tắt thông dụng khác.

Hy vọng bạn đã hiểu hơn và áp dụng được các cụm viết tắt này vào ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày và mời bạn tham khảo các điểm ngữ pháp khác cùng DOL Grammar nhé.

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc