Start to v hay ving? Tìm hiểu về cấu trúc Start cùng DOL

Cấu trúc Start thường được sử dụng để diễn tả hành động bắt đầu thực hiện một việc gì đó. Mặc dù cấu trúc Start là một trong những cấu trúc phổ biến và thông dụng nhưng không phải ai cũng nắm chắc cấu trúc của nó.

Vì vậy trong bài này, DOL Grammar sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức tổng quát của cấu trúc Start bao gồm định nghĩa, cấu trúc, từ/cụm từ phổ biến đi với Start và giúp bạn phân biệt Start và Begin. Hãy cùng xem bài viết dưới đây để học thêm về cấu trúc Start trong tiếng Anh và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

start to v hay ving
Start to v hay ving? Tìm hiểu về cấu trúc Start cùng DOL

Ý nghĩa của Start trong tiếng Anh

“Start” vừa đóng vai trò là động từ và là danh từ. Tuy nhiên cách sử dụng của từng cấu trúc sẽ có sự khác biệt cụ thể.

Trước tiên, hãy cùng DOL tìm hiểu về ý nghĩa của Start khi nó đóng vai trò là động từ và danh từ.

checkĐộng từ “start”: bắt đầu, khởi động 

Ví dụ

 • The race will start at 9 AM tomorrow. (Cuộc đua sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày mai.)

 • As soon as the bell rang, the students started packing their bags. (Ngay khi chuông reo, học sinh bắt đầu gói túi của họ.)

 • When the alarm went off, she started to panic. (Khi chuông báo reo, cô ấy bắt đầu hoảng sợ.)

checkDanh từ “start”: sự khởi đầu, điểm xuất phát, khởi điểm

Ví dụ

 • They haven't won since the start of the season. (Họ đã không thắng kể từ đầu mùa giải.)

 • The start of the marathon is at the city center. (Điểm xuất phát của cuộc marathon là ở trung tâm thành phố.)

Start to v hay ving
Start đi được với cả to V và V-ing khi Start là động từ

Các cấu trúc Start trong tiếng Anh

Cấu trúc Start trong câu tiếng Anh khi đóng vai trò là một động từ thì đều có chung một ý nghĩa để chỉ việc bắt đầu việc gì đó.

Tuy nhiên, mỗi cấu trúc “start” lại được áp dụng cho các ngữ cảnh khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu 2 cấu trúc thông dụng cùng một số trường hợp đặc biệt của Start.

Cấu trúc Start + to V hay V-ing?

Start đi được với cả to V và V-ing khi Start là động từ.

Hiểu khi nào nên sử dụng "start to V" và "start V-ing" là rất quan trọng để truyền đạt ý nghĩa chính xác trong tiếng Anh.

Mặc dù cả hai cấu trúc đều mang ý nghĩa là “bắt đầu một hành động” nhưng chúng được sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. 

cấu trúc Start
"Start to V" và "start V-ing" là rất quan trọng để truyền đạt ý nghĩa chính xác của câu trong tiếng Anh

Bảng dưới đây đã tổng hợp lại sự khác nhau của 2 cấu trúc trong bối cảnh sử dụng kèm theo ví dụ cụ thể.

tổng hợp sự khác nhau của start to v và start v-ing

Start to V

Start V-ing

Bối cảnh sử dụng

 • Diễn tả một thay đổi đột ngột từ trạng thái không làm gì đến bắt đầu làm một việc gì đó.

 • Thường được sử dụng cho các hành động mới bắt đầu xảy ra đột ngột, bất ngờ, hoặc không được mong đợi.

 • Diễn đạt hành động đã bắt đầu và có thể đang tiếp tục trong tương lai.

 • Thường được sử dụng cho các hành động kéo dài trong một khoảng thời gian.

Ví dụ

He started to run when he heard the gunshot. 

(Anh ấy bắt đầu chạy khi anh ấy nghe thấy tiếng súng.)

→ Trong ví dụ này, “start + to V” được sử dụng để diễn tả hành động chạy được bắt đầu một cách đột ngột.

She started painting her room last weekend and hasn't finished yet. 

(Cô ấy bắt đầu sơn phòng của mình từ tuần trước và vẫn chưa hoàn thành.)

→ Trong ví dụ này, “start + V-ing” được sử dụng để diễn tả việc sơn phòng đã bắt đầu (từ cuối tuần trước) và có thể đang tiếp tục trong tương lai. Hành động này kéo dài trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể thay thế lẫn nhau mà không làm mất đi ý nghĩa chung để chỉ việc bắt đầu cái gì đó.

Việc sử dụng "start to V" hoặc "start V-ing" nhiều khi phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu, vì vậy bạn phải cẩn thận khi sử dụng 2 cấu trúc này để tránh nhầm lẫn về mặt ý nghĩa của câu. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: He started to play the piano. (Anh ấy bắt đầu chơi đàn piano.)

 

→ Trong câu thứ nhất, cấu trúc “start to V” diễn tả việc trước đây anh ấy không chơi và bây giờ anh ấy bắt đầu chơi. 

 

 

Ví dụ 2: He started playing the piano. (Anh ấy bắt đầu chơi đàn piano.)

 

→ Trong câu thứ hai, cấu trúc “start + V-ing” diễn tả việc anh ấy bắt đầu hành động chơi piano và hành động này có thể tiếp tục. Người này đã biết chơi và việc bắt đầu chơi khi dùng start V-ing là để nói về việc anh này bắt đầu việc tập luyện của mình

Chia động từ theo dạng to V và Ving là hai hình thức phổ biến của động từ góp phần đa dạng hóa câu văn tiếng Anh. Việc lựa chọn giữa động từ nguyên mẫu có "to" (to V) và danh động từ (V-ing) trong tiếng Anh có thể gây khó khăn cho nhiều người học. Để nắm vững cách sử dụng "to V" và "V-ing", bạn cần luyện tập thường xuyên và tham khảo thêm các tài liệu ngữ pháp.

Cấu trúc Start + N

Cấu trúc “start + N” mang ý nghĩa diễn tả “bắt đầu việc gì đó”. Dưới đây là công thức chung của cấu trúc này:

S + start (động từ) + danh từ/cụm danh từ

Ví dụ:

 • They started a new business together. (Họ cùng nhau bắt đầu một công việc kinh doanh mới.)

→ Trong ví dụ này, động từ “start” đi cùng với cụm danh từ “a new business” để diễn tả chủ thể bắt đầu một công việc kinh doanh mới.

 

 • The kids start school next week. (Bọn trẻ bắt đầu đi học vào tuần tới.)

→ Trong ví dụ này, động từ “start” đi cùng với danh từ “school để diễn tả chủ thể bắt đầu đi học.

Trường hợp đặc biệt của cấu trúc Start 

Trong tiếng Anh, có một vài trường hợp mà chỉ sử dụng “start” để diễn đạt ý nghĩa của câu. Dưới đây, DOL đã tổng hợp lại 3 trường hợp đặc biệt mà luôn sử dụng start để phù hợp với ngữ cảnh.

1 Khi muốn nói việc khởi động một loại máy móc nào đó. 

Ví dụ: Press this button to start the printer. (Nhấn nút này để khởi động máy in.)

→ Trong ví dụ này, người nói sử dụng start để diễn đạt việc muốn khởi động một loại máy móc, cụ thể là máy in.

2 Khi muốn nói ai đó bắt đầu một sự nghiệp, công việc nào đó.

Ví dụ: She started a new restaurant and it’s been going really well. (Cô ấy bắt đầu mở một nhà hàng mới và mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp.)

→ Trong ví dụ này, người nói sử dụng start để diễn đạt việc khởi nghiệp, cụ thể là mở một nhà hàng mới.

3 Khi muốn nói bắt đầu một chuyến đi 

Ví dụ: I think we ought to start at six, while the roads are empty. (Tôi nghĩ chúng ta nên khởi hành lúc 6 giờ khi đường phố còn vắng.)

→ Trong ví dụ này, người nói sử dụng start để diễn đạt việc khởi hành, bắt đầu một chuyến đi.

Từ/cụm từ đi với Start phổ biến trong tiếng Anh

Ngoài các cấu trúc cơ bản, "start" thường là một phần của các cụm động từ (phrasal verb) với nhiều ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số cụm động từ phổ biến đi với “start” kèm ví dụ cụ thể:

Cụm động từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Start up

Khởi nghiệp

They decided to start up a small bakery in the neighborhood. (Họ quyết định mở một tiệm bánh nhỏ ở khu vực lân cận.)

Star over

Bắt đầu lại việc gì, đặc biệt là sau khi thất bại.

After the mistake, he had to start over from the beginning. (Sau sai lầm, anh phải làm lại từ đầu.)

Start off

Bắt đầu một cuộc hành trình.

We should start off early before it gets dark. (Chúng ta nên khởi hành sớm trước khi trời tối.)

Start smb/smt off

Khiến/Giúp ai hoặc cái gì bắt đầu làm việc gì đó

Let's start the discussion off by defining what we want to do at the festival (Hãy bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách xác định chúng ta muốn làm gì ở lễ hội.)

Start on at smb

Bắt đầu làm gì đó hoặc chỉ trích, cằn nhằn ai đó

He started on at me for being late. (Anh ấy cằn nhằn tôi vì đến muộn.)

Start out

Bắt đầu công việc, sự nghiệp nào đó

She started out on her legal career in 2001. (Cô bắt đầu sự nghiệp pháp lý của mình vào năm 2001.)

Một số lưu ý khi dùng cấu trúc Start

Khi sử dụng cấu trúc Start trong câu, bạn cần lưu ý một số điều như sau.

1. Cấu trúc start đi được cả với cả to V và V-ing

Động từ start đi được với cả to V và V-ing. Tuy nhiên mỗi cấu trúc được sử dụng trong bối cảnh khác nhau, vì vậy, bạn cần lưu ý tới ngữ cảnh câu trước khi quyết định sử dụng cấu trúc nào.

Ví dụ

 • She started reading a new book yesterday. (Cô ấy bắt đầu đọc một quyển sách mới ngày hôm qua.)

→ Trong ví dụ này, “start + V-ing” được sử dụng để diễn tả việc đọc sách mới đã bắt đầu (từ hôm qua) và có thể đang tiếp tục trong tương lai.

 • Let's start to plan our vacation for next summer. (Hãy bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè tới của chúng ta.)

→ Trong ví dụ này, “start + to V” được sử dụng để diễn tả việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trước đó chưa xảy ra mà bây giờ mới bắt đầu. 

2. Nếu start được chia ở thì tiếp diễn thì đằng sau sử dụng to V

Động từ "start" có thể đi với cả động từ nguyên mẫu có to (to V) và động từ hiện tại phân từ (V-ing). Tuy nhiên, khi "start" chia ở thì tiếp diễn thì động từ đằng sau phải là động từ nguyên mẫu có to (to V).

Điều này là do khi động từ "start" chia ở thì tiếp diễn thì nó mang nghĩa "đang bắt đầu". Động từ nguyên mẫu có to (to V) thường được sử dụng để diễn tả một hành động chưa xảy ra trước đó và giờ đang bắt đầu xảy ra.

Ví dụ

 • The car is starting to move. (Chiếc xe đang bắt đầu di chuyển.)

 • The engine was starting to make a strange noise when I checked the back of my car. (Động cơ đang bắt đầu phát ra tiếng động lạ khi tôi kiểm tra phần sau xe.)

→ Trong các ví dụ trên, động từ "start" chia ở thì tiếp diễn, mang nghĩa "đang bắt đầu". Động từ nguyên mẫu có to (to V) ở đằng sau nhấn mạnh vào sự kiện hành động đó đang bắt đầu xảy ra.

Phân biệt cấu trúc Start và Begin

Ngoài từ “start”, một động từ khác mang nghĩa bắt đầu cũng được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh chính là “begin”.

Tuy nhiên, giữa hai từ này vẫn có những điểm khác biệt cơ bản áp dụng vào các ngữ cảnh khác nhau.

Start

Begin

Ý nghĩa

Bắt đầu một sự việc, quy trình nào đó

Cấu trúc

Cả hai động từ đều đi với “to V” hoặc “V-ing” hoặc danh từ

Ngữ cảnh

Cấu trúc start thường nói đến hành động bắt đầu xảy ra tại một thời điểm, mang lại cảm giác đột ngột, nhanh và mạnh.

 • Cấu trúc begin dùng để bắt đầu một sự việc theo quy trình, không mang yếu tố bất ngờ, đồng thời có cảm giác chậm rãi, tự nhiên và có trình tự hơn.

 • “begin” mang tính trang trọng hơn “start” 

Vai trò 

“Start” vừa đóng vai trò là động từ và danh từ

“Begin” đóng vai trò là động từ

(Dạng danh từ của “begin” là “beginning”)

Ví dụ

He started reading the novel I gave him yesterday. (Anh ấy bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết tôi đưa cho anh ấy.)

→ Trong ví dụ này, động từ start được sử dụng để diễn tả hành động đọc tiểu thuyết trước đó chưa xảy ra mà mới bắt đầu tại một thời điểm.

The marriage ceremony will begin shortly. (Lễ cưới sẽ sắp bắt đầu.)

→ Trong ví dụ này, động từ begin được sử dụng để diễn tả sự việc mang tính trình tự (lễ cưới). Begin được sử dụng trong bối cảnh trang trọng hơn.

Bài tập 

Bài 1: Chia dạng động từ vào chỗ trống (to V hay V-ing)

 

 

1. Look! It's starting 01.(rain)!

 

2. I started 02.(jog) every morning to improve my fitness level.

 

3. We started 03.(hike) in the mountains, enjoying the breathtaking views along the way.

 

4. He started 04.(save) money for his dream vacation next year.

 

5. The team started 05.(develop) a new software application to meet customer demands.

Your last result is 0/5

Check answer

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 

 

00.

My car wouldn't ____ this morning, so I had to come by bus.

begin

start

00.

The journey ____ off well, but I soon got bored.

began

started

00.

The book was very technical and I couldn't ____ to understand what it was about.

begin

start

00.

She got angry and ____ on at me because I hadn't finished on time.

began

started

00.

They fire a gun to indicate the ____ of the race.

begin

start

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL Grammar đã cùng bạn khám phá khái niệm và giải đáp cấu trúc Start to V hay Ving, tìm hiểu thêm về các cụm động từ có chứa “start” và các lưu ý quan trọng khi sử dụng cấu trúc ‘start” trong tiếng Anh.

Các bài tập kèm theo cũng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng và củng cố kiến thức đã học. Chúc bạn may mắn và thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình!

Tạ Hà Phương

Tạ Hà Phương là một trợ giảng với 5 năm kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh THCS chuẩn bị ôn thi lớp 10. Ngoài ra, Phương cũng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên tiếng Anh và tham gia biên soạn tài liệu ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị ôn thi THPT Quốc Gia.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc