Cấu trúc It's high time trong tiếng Anh: Cách dùng và gợi ý cấu trúc tương đồng

Cấu trúc "It’s high time" trong tiếng Anh được sử dụng để thể hiện một hành động nên được làm, diễn ra vào lúc nói. Cấu trúc này đặc trưng bởi cách sử dụng thì quá khứ đơn đi kèm. Trong bài viết này, DOL Grammar sẽ làm rõ cách dùng cấu trúc it's high time, gợi ý một số cấu trúc khác tương tự với "it's high time" và đưa ra một số bài tập để bạn có thể luyện tập sử dụng cấu trúc này chính xác nhất. Hãy cùng DOL Grammar tìm hiểu về cấu trúc này nhé.

cấu trúc it's high time
Cấu trúc It's high time trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc It’s high time 

Cấu trúc “It’s high time” được sử dụng để thể hiện rằng đã trễ để làm việc gì đó nên hành động đó cần được thực hiện ngay lập tức. Cấu trúc này có 2 dạng, bao gồm sử dụng trong mệnh đề ở thì quá khứ đơn, và cấu trúc với giới từ “for”.

Cấu trúc It’s high time + S + V2

Cấu trúc “it’s high time” có thể được sử dụng với mệnh đề theo dạng như sau để diễn đạt nghĩa chê trách ai đó

It’s high time + S + V2.

Lưu ý, cấu trúc “it’s high time” khi sử dụng với mệnh đề sẽ luôn luôn sử dụng với thì quá khứ đơn.

Ví dụ.

 • It's high time you started studying for your exams. (Đã đến lúc bạn bắt đầu học cho kì thi của mình.)

 • It's high time we replaced the old furniture in the living room. (Đã đến lúc chúng ta thay đổi đồ nội thất cũ trong phòng khách.)

Cấu trúc It’s high time for somebody to V

Ngoài ra, cấu trúc “it’s high time” có thể được sử dụng với giới từ “for” theo dạng như sau để cụ thể hành động và đối tượng thực hiện hành động đó.

It’s high time + for someone + to V1.

Ví dụ.

 • It's high time for him to visit his grandparents. (Đã đến lúc anh ấy thăm ông bà.)

 • It's high time for her to apologize for her behavior. (Đã đến lúc cô ấy xin lỗi về hành vi của mình.)

cách dùng cấu trúc It’s high time
Cấu trúc “It’s high time” được sử dụng để thể hiện rằng đã trễ để làm việc gì đó nên hành động đó cần được thực hiện ngay lập tức

Gợi ý một số cấu trúc tương đồng với It's high time

Ngoài cấu trúc “it’s high time”, bạn có thể sử dụng một số cấu trúc tương đồng khác để thể hiện nghĩa tương tự.

Cấu trúc It's time

Cấu trúc “it’s time” cũng là một cấu trúc được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh để diễn đạt hành động cần phải thực hiện nhanh chóng, tương tự như với cấu trúc “it’s high time” nhưng với nghĩa ít cấp thiết hơn. Cấu trúc “it’s time” có dạng như sau.

It’s time S + V2.

Ví dụ.

 • It's time we addressed the environmental issues affecting our community. (Đã đến lúc chúng ta giải quyết các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta.)

 • It's time I started a new chapter in my life. (Đã đến lúc tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình.)

Cấu trúc “it’s time” còn có thể được sử dụng với giới từ “for” và danh từ, tương tự như “it’s high time” để cụ thể hành động và đối tượng thực hiện.

It’s time + for N + to V1.

Ví dụ

 • It's time for parents to pay more attention to their children's mental health. (Đã đến lúc các bậc phụ huynh chú ý hơn đến tâm lý của con cái mình.)

 • It’s time for us to forget about him. (Đã đến lúc chúng ta quên anh ấy đi.)

Nếu danh từ là danh từ chỉ vật và động từ là các từ mang nghĩa là “diễn ra” như “happen”, “take place”, “occur”, bạn có thể lược bỏ cụm “to V1” này và chỉ sử dụng danh từ.

It’s time + for N.

Ví dụ.

 • Dài dòng: It's time for a change to happen. (Đã đến lúc có một thay đổi được diễn ra.)

 • Ngắn gọn hơn: It's time for a change. (Đã đến lúc có một thay đổi.)

 • Dài dòng: It’s time for a healthy lifestyle to take place. (Đã đến lúc có một lối sống khoẻ mạnh hơn được diễn ra.)

 • Ngắn gọn hơn: It’s time for a healthy lifestyle. (Đã đến lúc có một lối sống khoẻ mạnh hơn.)

Ngược lại, nếu danh từ chỉ người ở sau “for” là danh từ đã được làm rõ bởi ngữ cảnh trước đó (nên người nói hoặc người nghe đề hiểu đang đề cập đến ai), hoặc danh từ chỉ người đang đề cập đến tất cả mọi người như “everyone”, “everybody” hoặc các cụm tương tự, bạn có thể lược bỏ danh từ này.

It’s time + to V1.

Ví dụ.

 • Dài dòng: It’s time for everyone to address the issue. (Đã đến lúc mọi người giải quyết vấn đề này.)

 • Ngắn gọn hơn: It’s time to address the issue. (Đã đến lúc mọi người giải quyết vấn đề này.)

Cấu trúc It's about time

Cấu trúc “it’s about time” được sử dụng để diễn đạt rằng một hành động nào đó cần được xảy ra, tương tự như cấu trúc “it’s high time”. Cấu trúc này có dạng như sau.

It’s about time + S + V2.

Ví dụ.

 • It's about time we had a vacation. (Đã đến lúc chúng ta có một kỳ nghỉ.)

 • It's about time he apologized for his behavior. (Đã đến lúc anh ấy xin lỗi về hành vi của mình.)

Bài tập 

 

 

1. You should have finished your homework. --> 01.

 

2. Your friends must have arrived. -->02.

 

3. The company should have implemented new policies weeks ago. -->03.

 

4. You should have repaired the leaky roof earlier. -->04.

 

5. She should have started her diet a month ago. -->05.

 

6. It’s needed that you have informed me about the meeting. -->06.

 

7. The students should have submitted their assignments. --> 07.

 

8. You should book the tickets by now. -->08.

 

9. She needed to visit her parents. -->09.

 

10. He should have fixed the broken window. -->10.

 

💡 Gợi ý

1. It’s high time...
2. It’s time...
3. It’s high time...
4. It’s high time...
5. It’s high time...
6. It’s high time...
7. It’s about time...
8. It’s about time...
9. It’s high time...
10. It’s time...

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Cấu trúc "it's high time" là một cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh để diễn đạt các hành động cần được thực hiện ngay lúc thời điểm nói. Trong bài viết này, DOL Grammar đã làm rõ cấu trúc và các dùng của it's high time trong tiếng Anh, gợi ý một số cấu trúc tương đồng khác để bạn có thể đa dạng hoá vốn ngôn ngữ của mình, cũng như cung cấp một số bài tập để bạn có thể luyện tập sử dụng chính xác cấu trúc này nhất. Mời bạn cùng tham khảo các bài viết ngữ pháp khác trong kho bài viết ngữ pháp của DOL Grammar nhé!

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc