Câu điều kiện loại 0: Công thức, cách dùng hiệu quả

Câu điều kiện loại 0 là một cấu trúc câu điều kiện trong chuỗi câu điều kiện quan trọng và phổ biến trong tiếng Anh, thường được sử dụng nhiều trong các văn bản học thuật, nghiên cứu và cả trong văn nói thường ngày. Ngoài ra, đây cũng là một cấu trúc thường được bắt gặp trong các dạng bài thi tiếng Anh nâng cao.

Vì vậy, cùng DOL Grammar tìm hiểu về cấu trúc câu câu điều kiện loại 0, cách sử dụng, lưu ý khi sử dụng và phân biệt chúng với dạng câu If loại 1. Cuối cùng, DOL Grammar sẽ đưa ra một số bài tập để bạn có thể luyện tập sử dụng chính xác cấu trúc này.

Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 0 là gì?

Câu điều kiện loại 0 là loại câu được sử dụng để diễn đạt những sự thật hiển nhiên, luôn đúng hoặc diễn tả một thói quen, một sự kiện xảy ra luôn theo quy luật. Vì vậy, If loại 0 khi sử dụng sẽ giúp nhấn mạnh tính chất luôn đúng của sự kiện.

Ví dụ:

If you boil water at 100 degree Celsius, it starts to vaporize. (Nếu bạn đun sôi nước ở 100 độ C, nó sẽ bắt đầu bốc hơi).

 

 

→ Trong ví dụ trên, người nói sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 0 để thể hiện một sự thật hiển nhiên, có tính chất luôn luôn xảy ra và gắn với bản chất của sự vật, sự việc. Mệnh đề điều kiện diễn tả một điều kiện ban đầu (Bạn đun sôi nước) và hành động kết quả luôn luôn xảy ra kèm theo đó (nước bắt đầu bốc hơi). Nói cách khác, trong ví dụ này,

Câu điều kiện loại 0 là gì?
Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn tả một chân lý, nguyên lý luôn đúng

Ví dụ:

If the clock ticks 7 am in the morning, he always runs in the nearby park. (Nếu đồng hồ điểm 7 giờ sáng, anh ấy luôn chạy bộ trong công viên gần nhà).

 

 

Trong ví dụ trên, người nói sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 0 để thể hiện một thói quen thường ngày (Anh ấy chạy bộ trong công viên), lặp đi lặp lại nếu một điều kiện, hoặc quy luật được đáp ứng (Đồng hồ điểm 7 giờ sáng). Nói cách khác, trong ví dụ này, câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn tả một thói quen diễn ra lặp đi lặp lại theo một quy luật cố định nào đó. 

Công thức câu điều kiện loại 0

 Câu điều kiện loại 0 có công thức như sau.

Công thức tổng quát: If + S + V , S + V(s/es).

Công thức chi tiết: If + S + V(s/es), S + (don’t/doesn’t)  V(s/es).

Ví dụ.

 

  • If it rains , the ground gets wet. (Nếu trời mưa, mặt đất sẽ ướt).

  • If you spend too much time under the Sun , your skin gets darker. (Nếu bạn dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng, da bạn bị đen hơn).

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn đạt sự chắc chắn, các quy luật nhân quả luôn chính xác. Dưới đây là một số cách dùng phổ biến của câu điều kiện loại 0.

Diễn đạt các sự thật, quy luật hiển nhiên trong đời sống

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn tả các quy luật vật lý, hoá học, toán học, thiên văn học… trong đời sống. Các quy luật này luôn chắc chắn và luôn xảy ra.

Ví dụ: If you stay under the Sun for too long, you always get sunburned. (Nếu bạn ở ngoài trời quá lâu, bạn bị cháy nắng).

 

 

Trong ví dụ trên, người nói đang đề cập đến một quy luật trong toán học mà luôn luôn xảy ra vì đây là một quy luật hiển nhiên và luôn đúng. Cụ thể hơn, hành động kết quả (Bạn nhận được một con số chẵn) luôn luôn xảy ra khi người nghe/đọc thực hiện phép tính ở mệnh đề điều kiện (Nhân một số bất kì với một số chẵn). Vì vậy, câu điều kiện loại 0 thường được sử dụng để diễn đạt các quy luật trừu tượng, sự thật hiển nhiên, luôn xảy ra.

Diễn đạt các thói quen lặp đi lặp lại

Khi một hành động, một thói quen được lặp đi lặp lại liên tục, không thay đổi, bạn có thể sử dụng câu điều kiện loại 0 để diễn tả chuỗi điều kiện - kết quả này. 

Ví dụ: If it rains, she takes an umbrella. (Nếu trời mưa, cô ấy luôn luôn đem theo dù).

 

 

Trong ví dụ trên, người nói đang đề cập dến một thói quen luôn luôn xảy ra (Cô ấy đem theo dù) mỗi khi điều kiện được đáp ứng (Trời mưa). Lưu ý rằng thói quen này không phải là quy luật luôn luôn diễn ra, mà là một thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần của một đối tượng nào đó.

Cách dùng câu điều kiện loại 0
3 Cách dùng phổ biến của câu điều kiện loại 0

Diễn đạt các chỉ dẫn hoặc các quy luật

Câu điều kiện loại 0 cũng thường được bắt gặp trong các văn bản hướng dẫn sử dụng, các chỉ dẫn hoặc các quy luật lao động, văn bản luật pháp cho người đọc. 

Ví dụ: In emergencies, you evacuate the building one by one if there is a fire. (Trong các trường hợp khẩn cấp, bạn rời khỏi toà nhà từng người một nếu có hoả hoạn).

 

 

Trong ví dụ trên, người viết sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 0 để diễn đạt một quy luật về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cụ thể hơn, câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn đạt một quy luật, chỉ dẫn an toàn.

Kết hợp các thì khi sử dụng câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 có thể dùng để nói đến những điều có thật, đã xảy ra hoặc rất có thể xảy ra. Vì vậy, người dùng tiếng Anh có thể kết hợp các thì HIện tại và thì Quá khứ để truyền đạt chính xác hơn về mốc thời gian của tình huống được đề cập.

5 cách kết hợp các thì phổ biến nhất khi sử dụng Câu điều kiện loại 0:

1. Hiện tại đơn + Hiện tại đơn

Dùng để diễn tả các hành động mang tính lặp đi lặp lại hoặc là các thói quen ở cả điều kiện và kết quả. Nó chỉ ra những hành động thường xảy ra hoặc luôn đúng.

Ví dụ: If it rains, the streets flood.

 

(Nếu trời mưa thì đường phố ngập.)

 

→ Việc dùng thì Hiện tại đơn cho cả 2 mệnh đề của câu điều kiện thể hiện việc đường phố sẽ ngập khi có mưa là việc thường xuyên xảy ra và đã lặp lại nhiều lần.

2. Hiện tại tiếp diễn + Hiện tại đơn

Dùng để mô tả điều kiện đang diễn ra tại thời điểm nói và một kết quả theo sau là một sự kiện thường diễn ra khi điều kiện ở trước được thực hiện.

Ví dụ: If the children are playing quietly, we let them stay up a bit later.

 

(Nếu lũ trẻ chơi trong yên lặng, chúng tôi cho chúng thức muộn hơn một chút.)

 

→ Dùng thì HIện tại tiếp diễn cho mệnh đề điều kiện thể hiện rằng khi sự việc “;ũ trẻ chơi trong yên lặng” đang diễn ra và kết quả “trẻ được cho thức muộn hơn một chút” thể hiện một thói quen thường xảy ra nhờ vào việc dùng thì HIện tại đơn.

3. Hiện tại tiếp diễn + Hiện tại tiếp diễn

Sự kết hợp này được sử dụng khi cả điều kiện và kết quả đều đang diễn ra hoặc đang diễn ra cùng một lúc. Điều này thể hiện  rằng sự thay đổi đang diễn ra của kết quả ở mệnh đề chính phụ thuộc vào tình huống đang xảy ra ở mệnh đề điều kiện.

Ví dụ: If the economy is improving and people are spending more, businesses are expanding.

 

(Nếu nền kinh tế đang cải thiện và người dân chi tiêu nhiều hơn, các doanh nghiệp sẽ mở rộng.)

 

→ Việc sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn cho cả mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính nêu kết quả cho thấy điều kiện “nền kinh tế phát triển và người dân chi tiêu nhiều hơn” phải cùng xảy ra với kết quả “các doanh nghiệp mở rộng”.

4. Quá khứ đơn + Quá khứ đơn 

Sự kết hợp này được sử dụng để mô tả các hành động hoặc sự kiện thường xuyên xảy ra trong quá khứ, trong đó cả điều kiện và kết quả đều là những hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành.

Ví dụ: If it snowed, we built snowmen in the garden.

 

(Nếu trời có tuyết, chúng tôi sẽ đắp người tuyết trong vườn)

 

→ Sử dụng thì Quá khứ đơn cho mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính nêu kết quả thể hiện rằng cả điều kiện và kết quả đều là các thói quen thường diễn ra trong quá khứ và giờ không còn xảy ra nữa.

5. Quá khứ tiếp diễn + Quá khứ đơn 

Cách kết hợp này dùng để miêu tả mỗi khi hành động ở trong quá khứ đang diễn ra (mệnh đề điều kiện) thì sẽ luôn có một kết quả (ở mệnh đề chính) xảy ra theo sau đó.

Ví dụ: If it was raining outside, we stayed indoors and played chess.

 

(Nếu ngoài trời mưa, chúng tôi ở trong nhà và chơi cờ vua.)

 

→ Qua việc dùng thì Quá khứ tiếp diễn cho mệnh đề điều kiện cho thấy khi điều kiện “trời mưa” đã đang diễn ra trong quá khứ thì kết quả theo sau sẽ luôn là việc “ở trong nhà và chơi cờ vua”. Tuy nhiên, thói quen này đã không còn ở hiện tại và chỉ đúng cho thời gian quá khứ.

Lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 0

Khi sử dụng câu điều kiện loại 0, bạn cần lưu ý một số điểm để sử dụng chính xác hơn.

Tên gọi của các mệnh đề

Mệnh đề chứa “if” được gọi là mệnh đề điều kiện, hoặc mệnh đề “if”, trong khi đó mệnh đề thể hiện kết quả được gọi là mệnh đề chính.

Vị trí của các mệnh đề

Mệnh đề điều kiện (mệnh đề “if”) có thể có vị trí nằm ở sau mệnh đề chính. Lúc này, bạn không cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.

Ví dụ:

If you mix red and blue, you get purple. (Nếu bạn trộn màu đỏ và màu xanh, bạn được màu tím)

= You get purple if you mix red and blue. (Bạn được màu tím nếu bạn trọn màu đỏ và màu xanh).

Hàm ý khi sử dụng câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 thường được sử dụng để diễn tả các sự thật hiển nhiên, luôn đúng mà không kể đến thời gian. Vì vậy, bạn sử dụng cấu trúc câu điều kiện này để diễn tả chuỗi điều kiện - kết quả mà theo lẽ hiển nhiên là luôn xảy ra. Đối với các chuỗi hành động mà bạn cho rằng có khả năng xảy ra nhưng khả năng không hoàn toàn là 100%, bạn sử dụng câu điều kiện loại 1.

Ví dụ.

  • Câu điều kiện loại 0: If you boil water, it gets hot. (Nếu bạn đun sôi nước, nó nóng lên).

  • Câu điều kiện loại 1: If you touch hot water, you will get burn. (Nếu bạn chạm vào nước nóng, bạn sẽ bị phỏng).

Trong các ví dụ trên, việc sử dụng các cấu trúc câu điều kiện khác nhau sẽ thể hiện các ngụ ý khác nhau. Khi sử dụng câu điều kiện loại 0, người nói muốn diễn đạt sự chắc chắn, luôn xảy ra của chuỗi điều kiện (Đun sôi nước) và kết quả (Nước nóng lên). Ngược lại, khi sử dụng câu điều kiện loại 1, người nói sẽ diễn đạt một chuỗi điều kiện (Bạn chạm vào nước nóng) và kết quả (Bạn sẽ bị phỏng) mà theo người nói có khả năng xảy ra cao, nhưng không có nghĩa là  luôn luôn hay hoàn toàn sẽ xảy ra. Vì vậy, bạn cần lưu ý thì trong mệnh đề chính để có thể diễn đạt ý nghĩa chính xác nhất.

Câu điều kiện loại 0 dùng với “when”

Đôi khi, câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng với “when” (khi). Cấu trúc câu khi đó vẫn giữ nguyên và câu sử dụng “when” hoàn toàn có thể được xem như là một câu điều kiện.

Ví dụ.

  • If water gets too cold, it freezes into ice. (Nếu nước trở nên quá lạnh, nó đóng băng thành đá).

  • When water gets too cold, it freezes into ice. (Khi nước trở nên quá lạnh, nó đóng băng thành đá).

Bài tập

Dùng các từ được cho để tạo một câu điều kiện loại 0.

01.

if / you / not / eat / you / die

 

02.

ice / float / you / drop / it / in water

 

03.

my daughter / eat / too much chocolate / she /get / sick

 

04.

iron / rust / it / get / wet

 

05.

if / there / be / no / rain / the grass / not / grow

 

06.

If / the Earth / finish / a year / around / the Sun / pass / a full rotation.

 

07.

If / you / it / melt / burn / a candle.

 

08.

If/ water/ into / is kept / it / ice / freezes/ in / the fridge.

 

09.

If / you / your / beat / heart/ faster / get / electrocuted

 

10.

If / you / the traffic lights / stop / turn / red / the car.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Câu điều kiện loại 0 là một cấu trúc ngữ pháp trong chuỗi cấu trúc câu điều kiện trong tiếng Anh. Cấu trúc này được sử dụng thường xuyên trong các văn bản chỉ dẫn, các văn bản học thuật và kể cả trong văn nói thường ngày nên việc nắm rõ và sử dụng chính xác cấu trúc này sẽ giúp nâng cao sự đa dạng về ngữ pháp của vốn tiếng Anh của bạn.

Bài viết này đã làm rõ khái niệm câu điều kiện loại 0, công thức và cách dùng của câu điều kiện loại 0. Bên cạch đó cũng điểm qua một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc If loại 0 và đưa ra một số bài tập để bạn luyện tập sử dụng cấu trúc này.

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc