Bài tập danh từ số nhiều và danh từ số ít có đáp án

Danh từ số ít (Singular Nouns) là những danh từ chỉ một đối tượng, còn danh từ số nhiều (Plural Nouns) là danh từ chỉ nhiều hơn một đối tượng. Tuy có ý nghĩa khác nhau như vậy, người học vẫn có thể dễ dàng nhầm lẫn vì chúng đều là danh từ và có cách viết tương tự nhau. Để tránh những sai lầm này, DOL Grammar đã tổng hợp các dạng bài tập cơ bản và nâng cao để các bạn có thể củng cố kiến thức. Hãy cùng nhau rèn luyện bài tập này nhé!

bài tập danh từ số nhiều và danh từ số ít
Bài tập danh từ số nhiều và danh từ số ít có đáp án

Ôn tập Lý thuyết

Để có thể tự tin làm bài tập hãy cùng DOL Grammar ôn lại những kiến thức cơ bản về danh từ số nhiều và danh từ số ít nhé !

1. Định nghĩa và phân loại

 • Danh từ số ít: Danh từ số ít là các danh từ chỉ một đối tượng duy nhất và có thể đi kèm với số đếm là 1. 

 • Danh từ số nhiều là danh từ chỉ từ 2 đối tượng trở lên.

  • Danh từ số nhiều có quy tắc: thêm -s/-es khi chuyển từ dạng số ít dang số nhiều.

  • Danh từ số nhiều bất quy tắc: không thêm -s/-es mà biến đổi hoàn toàn khác (ví dụ: man → men, child → children, person → people,...)

Lưu ý: có những danh từ luôn ở dạng số nhiều.

2. Quy tắc chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều 

Khi dùng danh từ bạn cần lưu ý một số quy tắc để chuyển từ danh từ số ít sang số nhiều như sau.

 • Với đa số danh từ đếm được có quy tắc, ta thêm -s sau danh từ

 • Với danh từ đếm được kết thúc bằng –s, –ss, –sh, –ch, –x, –o và –z, ta thêm -es sau danh từ

 • Với đa số danh từ kết thức bằng -f hoặc -fe, ta thêm -s sau danh từ đó.

 • Với các danh từ kết thúc bằng phụ âm (các chữ cái trừ u, e, o, a, i) + -y, ta đổi -y thành -ies

 • Với danh từ kết thúc bằng -us, ta đổi -us thành -i 

 • Với danh từ kết thúc bằng -is, ta đổi -is thành -es

 • Với danh từ kết thúc bằng -on, ta đổi -on thành -a

3. Cách phát âm đuôi -s/-es với danh từ số nhiều

Khi thêm -s/-es vào danh từ để chuyển danh từ đó từ số ít thành số nhiều, tùy vào âm cuối của danh từ mà -s/-es có 3 cách đọc khác nhau là /s/, /z/ và /iz/, cụ thể như sau.

 • -ce, -x, -z, -sh, -ch, -s, -ge → /iz/

 • -p, -k, -t, -f, -ph, -th → /s/

 • -b, -d, -g, -l, -m, -n, -ng, -r, -v, -y → /z/ 

Trên đây là những kiến thức cơ bản để bạn có thể xem lại trước khi bắt đầu làm bài tập. Để tìm hiểu chi tiết hơn bạn có thể đọc qua bài lý thuyết về danh từ số nhiều và số ít !

Bài tập về danh từ số ít và danh từ số nhiều cơ bản

Bài tập 1: Chọn danh từ số ít/số nhiều khác so với các danh từ còn lại

 

 

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

 

Houses

Pictures

Village

Ships

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Children

Parent

Teacher

Pool

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Yard

Band

Court

Fields

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Oxen

Mice

Butterfly

Teeth

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Farmer

Women

Men

Children

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Mouse

Ox

Tooth

Crops

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Cactus

Focus

Plants

Analysis

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Moon

Bird

Plate

Chickens

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Sofas

Pillows

Blankets

Yard

00.

Chọn danh từ khác so với các danh từ còn lại.

Sheep

Dog

Cat

Elephant

Check answer

Bài tập 2: Chọn dạng số ít/số nhiều của các danh từ sau

 

 

00.

Tax → ___

taxs

taxes

00.

___ → puppies

Puppy

Puppi

00.

Window → ___

windowes

Windows

00.

___ → Houses

house

Hous

00.

Shoe → ___

shoees

shoes

00.

Analysis → ___

analysises

analyses

00.

Fish → ___

fishs

fish

00.

Knife → ___

knifes

knives

00.

Key → ___

keyes

keys

00.

Criterion → ___

criterions

criteria

Check answer

Bài tập về danh từ số ít và danh từ số nhiều nâng cao

Bài tập 1: Tìm lỗi sai về danh từ số ít/số nhiều trong các câu sau

 

 

00.

Many person love exercising in the morning around the park.

Person

Morning

Park

00.

The tourists were excited to see many deers in the forest.

 

Tourists

Many

Deers

00.

Each day, the employees are required to attend two meeting.

 

Each

Employees

Meeting

00.

We saw several foxs while hiking in the mountains.

 

Saw

Foxs

Mountains

00.

The child were playing with their toys in the living rooms.

 

Child

Toys

Living

00.

I have just bought a new pair of glass to fit my new suit.

 

Bought

Pair

Glass

00.

The musicians played beautiful musics at the concert.

 

Musicians

Musics

Concert

00.

She bought a bunch of flower for her friend's wedding.

 

Bought

Flower

Friend's

00.

There were many goose flying in the sky.

 

Goose

Flying

Sky

00.

The students were studying different subject for their exams.

 

Students

Subject

Exams

Check answer

Bài tập 2: Điền dạng đúng của danh từ số ít/số nhiều

 

01.

Every ___ (student) in the class received a pair of textbooks for their studies. →

02.

One of the most exciting ___ (moment) of the trip was seeing the sunrise over the mountains. →

03.

Some ___ (person) prefer coffee in the morning, while others enjoy tea. →

04.

A number of ___ (volunteer) helped clean up the beach after the event. →

05.

Many ___ (guest) attended the wedding, making it a joyous celebration. →

06.

Several ___ (candidate) applied for the job, but only a few were selected for interviews. →

07.

The number of ___ (participant) in the marathon exceeded expectations. →

08.

I need some ___ (money) to pay for tuition. →

09.

He bought a pair of ____ (trouser) for the job interview. →

10.

A quantity of fresh ___ (fruit) was delivered to the grocery store this morning. →

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 3: Điền dạng danh từ số ít/nhiều đã cho

Danh từ gợi ý: student, bird, book, morning, topic, shoe, challenge, culture, landmark, volunteer, cookie, case

01.

Many people enjoy watching ___ in the park. →

02.

A quantity of ___ was donated to the library for their annual book drive. →

03.

A few ___ were selected to participate in the science fair. →

04.

The Eiffel Tower is considered one of the most iconic ___ in the world. →

05.

Every ___, she goes for a jog in the park to stay healthy. →

06.

She bought a pair of ___ for her upcoming trip to Europe. →

07.

Many ___ arose during the construction of the new bridge. →

08.

Several books on various ___were available at the library. →

09.

Different ___ celebrate New Year's Eve in various ways around the world. →

10.

Some of the ___ were eaten by the children before dinner. →

11.

The number of COVID-19 ___ has decreased significantly in recent weeks. →

12.

A number of ___ came forward to help with the community cleanup project. →

Your last result is 0/12

Check answer

Bài tập 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp

 

01.

Trout ___ (be) very nutritious. →

02.

My sister ___ (use) smartphones for communication and entertainment. →

03.

A number of ideas ___ (propose) during the brainstorming session. →

04.

The carp ___ (swim) gracefully in the clear waters of the lake. →

05.

The money spent on luxury items ___ (be) extravagant. →

06.

Dogs often ___ (exhibit) loyalty and affection towards their owners. →

07.

The deer cautiously ___ (approach) the stream as its ears twitch, alert for any sign of danger lurking nearby. →

08.

Women ___ (organize) charity events to help those in need. →

09.

Mice ___ (hide) in the corners of the room when startled. →

10.

This knife ___ (look) really sharp. →

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

DOL vừa tổng kết các dạng bài tập cơ bản cũng như nâng cao để giúp các bạn có thể ôn luyện, củng cố kiến thức về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học, rèn luyện cũng như sử dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công và sớm chinh phục được hành trình tiếng Anh nhé ! smiley18