Bài tập danh từ chung và danh từ riêng có đáp án

Danh từ chung là những danh từ chỉ chung chung về một hoặc một nhóm đối tượng mà không xác định cụ thể là người, vật, sự việc hiện tượng nào. Còn Danh từ riêng là những danh từ chỉ rõ, gọi tên cụ thể một hoặc một nhóm đối tượng nhất định. Để giúp các bạn sử dụng thành thạo 2 loại danh từ này, DOL Grammar đã tóm tắt lý thuyết và cung cấp một số bài tập danh từ chung và riêng từ cơ bản cũng như nâng cao. Hãy cùng luyện tập nhé!

bài tập danh từ chung và danh từ riêng
Bài tập danh từ chung và danh từ riêng (có đáp án)

Ôn lại Lý thuyết

1. Định nghĩa 

Cùng tìm hiểu định nghĩa về danh từ chung và danh từ riêng để có thể phân biệt được chúng trong quá trình làm bài tập nhé.

 • Danh từ chung (Common Noun) là danh từ chỉ chung một hoặc một nhóm người, sự vật, hiện tượng mà không gọi tên cụ thể là đối tượng nào. Chúng không được viết hoa trừ khi đứng ở vị trí đầu câu. 

 • Danh từ riêng là tên riêng (Proper Noun) được dùng để chỉ một người, nơi chốn, đồ vật hoặc một đối tượng xác định, cụ thể. Chúng luôn được viết hoa dù đứng ở vị trí nào trong câu.

2. Phân biệt 

Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng thông qua vị trí, ý nghĩa của nó

 • Vị trí của danh từ khi được viết hoa/không viết hoa

 • Ý nghĩa của danh từ chỉ một nhóm đối tượng/một đối tượng cụ thể

 • Khả năng dùng với mạo từ và từ hạn định

3. Cách dùng

Danh từ chung và danh từ riêng với 4 cách dùng quen thuộc.

 • Chỉ người

 • Chỉ vật 

 • Chỉ địa điểm 

 • Chỉ ý nghĩa, khái niệm, cảm xúc, thứ, tháng

4. Lưu ý 

 • Nhiều danh từ chung trở thành danh từ riêng khi chúng được sử dụng như tên hoặc một phần của tên người cụ thể đóng vai trò đó.

 • Các danh từ đóng vai trò như các danh hiệu chỉ được viết hoa khi chúng được sử dụng như một phần của tên của một người cụ thể giữ danh hiệu đó.

 • Các hướng (bắc, đông, nam và tây) được coi là danh từ chung. Nhưng chúng được viết hoa khi chúng được sử dụng như một phần trong tên riêng của một địa điểm hoặc khu vực cụ thể, hoặc khi chúng được sử dụng trong một ngữ cảnh chính trị hoặc văn hóa.

Những nội dung cơ bản trên đã giúp bạn ôn lại kiến thức trước khi làm bài tập. Để tìm hiểu chi tiết hơn bạn có thể đọc qua bài lý thuyết về danh từ chung và danh từ riêng tại kho tàng ngữ pháp DOL Grammar ! smiley18

Bài tập về danh từ chung và danh từ riêng cơ bản

Bài tập 1: Chọn True/False cho các nhận định về danh từ chung và riêng sau

 

 

00.

Danh từ chung đa số không dùng với mạo từ hay từ hạn định.

True

False

00.

Danh từ riêng là tên riêng được đặt cụ thể cho một đối tượng xác định.

True

False

00.

Danh từ riêng luôn được viết hoa chữ cái đầu ở mọi vị trí trong câu.

True

False

00.

Danh từ riêng có thể được dùng với mạo từ (a/an/the) và từ hạn định (some, first, these, her,...).

True

False

00.

Danh từ chung không được viết hoa trừ khi đứng ở đầu câu.

True

False

00.

Các ngày trong tuần và các tháng trong năm được coi là danh từ chung.

True

False

00.

"men" là danh từ riêng chỉ nam giới.

True

False

00.

"Jupiter" là danh từ riêng chỉ sao Hỏa.

True

False

00.

Các hướng (đông, tây, nam, bắc) là danh từ riêng và luôn được viết hoa.

True

False

00.

"Happiness" là danh từ chung chỉ khái niệm hạnh phúc.

True

False

Check answer

Bài tập 2: Chọn nhận định đúng về danh từ chung và riêng

 

 

00.

The children played in the park.

Children and park là danh từ chung

Children and park là danh từ riêng

Children là danh từ riêng, park là danh từ chung

00.

The Empire State Building is an iconic skyscraper.

Empire State Building và skyscraper là danh từ chung

Empire State Building và skyscraper là danh từ riêng

Empire State Building là danh từ riêng, skyscraper là danh từ chung

00.

New Year's Eve celebrations in Times Square attract millions of people every year.

New Year's Eve và celebration là danh từ chung

New Year's Eve là danh từ riêng, celebration là danh từ chung

New Year's Eve là danh từ chung, celebration là danh từ riêng

00.

The bookworm spent hours lost in the pages of his favorite book.

Bookworm là danh từ riêng, book là danh từ chung

Bookworm là danh từ chung, book là danh từ riêng

Bookworm và book đều là danh từ chung

00.

We had a picnic in the park on Sunday.

Picnic là danh từ chung, Sunday là danh từ riêng

Picnic và Sunday là danh từ riêng

Picnic là danh từ riêng, Sunday là danh từ chung

00.

The Statue of Liberty symbolizes freedom and democracy.

The Statue of Liberty và democracy là danh từ riêng

The Statue of Liberty và democracy là danh từ chung

The Statue of Liberty là danh từ riêng và democracy là danh từ chung

00.

The Declaration of Independence was signed on July 4, 1776.

The Declaration of Independence và July là danh từ riêng

The Declaration of Independence và July là danh từ chung

The Declaration of Independence là danh từ chung và July là danh từ riêng

00.

My brother plays soccer with his friends every weekend.

soccer và weekend là danh từ riêng

soccer và weekend là danh từ chung

soccer là danh từ riêng, weekend là danh từ

00.

We had a delightful picnic in Central Park, where the vibrant greenery of the park provided the perfect backdrop for our gathering.

Central Park và park là danh từ chung

Central Park là danh từ riêng, park là danh từ chung

Central Park là danh từ chung, park là danh từ riêng

00.

The government has implemented various measures to solve poverty.

government là danh từ riêng, poverty là danh từ chung

government và poverty là danh từ riêng

government và poverty là danh từ chung

Check answer

Bài tập về danh từ chung và danh từ riêng nâng cao

Bài tập 1: Tìm lỗi sai về danh từ chung và danh từ riêng trong các câu sau

 

 

 

00.

I am working with john as a teacher in a primary school.

john

teacher

school

00.

My dog, angel loves to go for a walk in the park.

dog

angel

walk

park

00.

My least favorite day of the week is monday.

favorite

day

week

monday

00.

 

friend

works

The

World Health Organization

00.

My dream as a kid was to work for the Google.

Google

the

kid

dream

00.

We went hiking in the rocky mountains during our summer vacation.

hiking

rocky mountains

summer

vacation

00.

As a celebrity manager, I love working with actors and Actresses.

celebrity

manager

actors

Actresses

00.

We bought some fresh strawberries from the Local market.

strawberries

the

Local

market

00.

The Poor in our community struggle to make ends meet, often relying on food banks for their daily meals.

The

Poor

community

meals

00.

Sarah saved up for months to buy a Dell laptop.

 

an

Dell

laptop

Không có lỗi sai

Check answer

Bài tập 2: Điền danh từ đã cho trong ngoặc vào đâu với dạng đúng

 

01.

I love using ___ (samsung) products. -->

02.

The most beautiful and talented woman I have ever known is ___ (rose). -->

03.

My girlfriend is a ___ (christian). -->

04.

My sister is a ___ (teacher) at the local elementary school. -->

05.

My mom baked a cake for my ___ (birthday). -->

06.

We watched a performance at the ___ (sydney opera house) last night. -->

07.

We watched the ___ (eurovision song contest) last night. -->

08.

My mom bought me a ___ (puppy) for my birthday. -->

09.

My favorite food is ___ (pizza). -->

10.

We visited the ___ (vatican city) during our trip to Rome. -->

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Trong bài viết này, DOL Grammar đã tóm tắt lí thuyết cũng như cung cấp các dạng bài tập cơ bản và nâng cao về danh từ chung và danh từ riêng để các bạn có thể rèn luyện và củng cố kiến thức của mình. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn gì trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả nhất nhé!