Mạo từ là gì? Cách dùng mạo từ a, an, the trong tiếng Anh

Mạo từ (article) là từ loại đứng trước danh từ, có nhiệm vụ thể hiện tính xác định hoặc không xác định của một danh từ, cũng như thể hiện được danh từ đó là số ít hay số nhiều. Tầm quan trọng của việc sử dụng mạo từ không chỉ thể hiện qua việc giao tiếp hằng ngày mà còn rất quan trọng trong những bài thi IELTS, TOEIC, THPT Quốc gia.

Chính vì vậy thông qua bài viết này, DOL Grammar sẽ cùng các bạn nhắc lại kiến thức tổng quát về mạo từ a, an, the trong tiếng Anh, cách sử dụng mạo từ xác định, mạo từ bất định và các trường hợp không sử dụng mạo từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ đưa ra một số lỗi thường gặp khi sử dụng mạo từ cũng như cung cấp một số bài tập đơn giản để bạn củng cố kiến thức trong bài. Hãy cùng bắt đầu bài học nhé

Mạo từ trong tiếng anh
Mạo từ (Article) trong tiếng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh là gì? 

Mạo từ trong tiếng Anh là những từ đứng trước danh từ nhằm để xác định đó là danh từ số ít hay số nhiều.

Bên cạnh đó, mạo từ (article) còn được dùng để xác định một danh từ đang được nhắc đến là đối tượng xác định hay không xác định.

Ví dụ:

 

A cake is delicious. (Một chiếc bánh kem thì rất ngon.)

 

The cake is delicious. (Chiếc bánh kem đó thì rất ngon.)

 

 

→ Khi sử dụng mạo từ A/an, bạn đang đề cập đến một chiếc bánh kem bất kì, nên câu này có thể hiểu chung là bạn thích bánh kem.

 

Tuy nhiên, khi sử dụng mạo từ the, bạn đang đề cập đến một chiếc bánh kem cụ thể nào đó trước đó.

Phần kiến thức tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp sử dụng mạo từ a, an, the và trường hợp không sử dụng mạo từ trong tiếng Anh.

Mạo từ trong tiếng Anh có mấy loại?

Trong ngữ pháp tiếng Anh, mạo từ được chia làm 3 loại, trong đó có 2 loại mạo từ chính là “A/An”, “The” và 1 trường hợp không sử dụng mạo từ (Zero Article) hay còn gọi là mạo từ rỗng.

các loại mạo từ trong tiếng Anh
Mạo từ được chia làm 3 loại, trong đó có 2 loại mạo từ chính và 1 trường hợp không sử dụng mạo từ.

1. Mạo từ bất định “A/An” (Indefinite article)

Mạo từ bất định “A/An” hay còn gọi là mạo từ không xác định. Nó sẽ được đặt trước danh từ không xác định. 

2. Mạo từ xác định “The” (Definite article)

Khi dùng mạo từ xác định “The” nghĩa là danh từ được nhắc đến trong câu hoặc trong ngữ cảnh giao tiếp đó cả hai người đều đã hiểu rõ cụ thể đối tượng đang được nhắc đến là ai, cái gì.

3. Không sử dụng mạo từ (Zero Article)

Những trường hợp không sử dụng mạo từ a, an, the sẽ áp dụng cho những danh từ chung, không cụ thể, danh từ mang tính một khối không thể đếm được hay ước lượng được. 

mạo từ trong tiếng Anh
Mạo từ a,an,the trong tiếng Anh

Cách sử dụng các Mạo từ trong tiếng Anh

Mỗi một mạo từ trong tiếng Anh có một cách sử dụng riêng biệt. Việc sử dụng chính xác mạo từ trước các danh từ không chỉ có mục đích đảm bảo sự chính xác về ngữ pháp, mà còn thể hiện được ý nghĩa và ngữ cảnh phía sau.

Cách sử dụng mạo từ bất định (Indefinite article)

Trước khi bắt đầu với cách sử dụng các mạo từ bất định, bạn cần lưu ý cách phân biệt khi nào cần sử dụng “a” hoặc “an”.

Bạn cần sử dụng mạo từ “a” đối với các danh từ hoặc cụm danh từ có phát âm đầu là một phụ âm (bao gồm các tiếng còn lại không phải nguyên âm).

Ví dụ: A car, A bus, A cat (Một chiếc xe, Một chiếc xe bus, Một con mèo)

Bạn cần sử dụng mạo từ “an” đối với các danh từ hoặc cụm danh từ có phát âm đầu là một nguyên âm (bao gồm các nguyên âm a, e, u, o, i).

Ví dụ:

An apple, An enemy, An opportunity, An umbrella, An igloo (Một quả táo, Một kẻ thù, Một cơ hội, Một cái dù, Một cái nhà tuyết)

Nếu danh từ được bổ nghĩa bởi một hoặc nhiều tính từ phía trước, việc sử dụng mạo từ “a/an” sẽ phụ thuộc vào phát âm đầu của tính từ đó; bạn dùng “a” đối với tính từ được phát âm đầu là phụ âm và “an” đối với nguyên âm.

Ví dụ: 

 • An apple (Một quả táo)

 • A big apple (Một quả táo to)

 • An ugly apple (Một quả táo xấu xí)

 • A big ugly apple (Một quả táo to xấu xí)

Bạn lưu ý, việc sử dụng mạo từ “a” hoặc “an” phụ thuộc vào phát âm đầu của danh từ hoặc cụm danh từ, không phải cách viết chữ cái đầu tiên của danh từ hoặc cụm danh từ đó. 

Ví dụ: A union, A yam (Một công đoàn, Một củ khoai)

→ Trong ví dụ trên, các danh từ “union” và “yam” có cách viết được bắt đầu bởi các nguyên âm “u” và “y”. Tuy nhiên, hai từ này có phát âm bắt đầu bởi phụ âm /j/: union /juː.njən/ và yam /jæm/ nên mạo từ chính xác để sử dụng ở đây là “a”.

Sau khi đã phân biệt được cách sử dụng giữa “a” và “an”, hãy tham khảo cách sử dụng của các mạo từ bất định thông qua bảng sau.

Cách sử dụng của các mạo từ bất định

Cách dùng

Ví dụ

Dùng mạo từ bất định với danh từ chỉ các đối tượng được nhắc đến lần đầu tiên.

Did you hear about John new purchase? He bought a motorbike. (Bạn nghe về món đồ mới mua của John chưa? Anh ấy mua một chiếc xe máy.)

Để chỉ “một” đối tượng danh từ và nhấn mạnh vào số lượng “một”, bạn dùng mạo từ “a/an”.

I have one cat and one dog. (Tôi có một con chó và một con mèo)

→ I have a cat and a dog. (Tôi có một con chó và một con mèo)

Dùng mạo từ bất định trong cụm từ chỉ mức độ thường xuyên.

Ví dụ về trạng từ: once a week, twice a year

She goes to school five days a week. (Cô ấy đi học 5 ngày một tuần.

Lưu ý: “one" không thể được sử dụng trong trường hợp này.

Dùng mạo từ bất định trong cụm từ chỉ số lượng trên đơn vị, cụm từ định lượng, hoặc có tác dụng giúp phân loại.

Ví dụ về đơn vị

It costs 10$ a kilo. (Giá của nó là 10$ 1 ký.)

Ví dụ về cụm định lượng

Do you want a cup of coffee? (Bạn có muốn một ly cà phê không?) Ví dụ về cụm phân loại:

The Earth is a planet. (Trái Đất là một hành tinh.)

Cách sử dụng mạo từ xác định (Definite article)

Mạo từ xác định (Definite article) hay mạo từ “the” được dùng để chỉ ra đối tượng cụ thể, đã được xác định bởi người nói và người nghe.

Để nắm được cách dùng the trong tiếng Anh, hãy xem qua bảng tổng hợp sau.

Các trường hợp s

Cách dùng

Ví dụ

Bạn luôn dùng mạo từ xác định với các danh từ đã được xác định theo ngữ cảnh. Bao gồm các trường hợp nhỏ sau.

Đối tượng đã được nhắc một lần trước đó trong cuộc trò chuyện hoặc được tất cả người trò chuyện hiểu và nhận biết.

 • I have a car. You can borrow the car if you want. (Tôi có một chiếc xe hơi. Bạn có thể mượn chiếc xe hơi đó nếu bạn muốn.)

 • The Sun brings seasons and warmth to the plants on the Earth. (Mặt Trời mang lại mùa màng và sự ấm áp cho cây cối trên Trái Đất.)

Đối tượng là duy nhất, chỉ có một trên đời.

 • The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. (Biển Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất thế giới.)

 • The biggest bomb ever created was the Tsar Bomba. (Quả bom lớn nhất từng được chế tạo là quả bom Sa Hoàng.)

Đối tượng có thành phần bổ nghĩa (được gạch chân).

 • The baby that was born five minutes ago weighs 1.3 kilos. (Đứa bé mà vừa mới được sinh ra năng 1,3 kí.)

 • The pen on the table is mine. (Cây bút trên bàn là của tôi.)

Trường hợp không sử dụng mạo từ a, an, the

Một số trường hợp khác yêu cầu bạn không sử dụng mạo từ a, an, the nhằm đảm bảo sự chính xác về mặt ngữ pháp. Những trường hợp này được gọi là Zero Article hay mạo từ rỗng.

Nếu bạn chưa hiểu rõ khái niệm Zero Article là gì? Hãy cùng điểm qua một số trường hợp không sử dụng mạo từ sau nhé!

Một số trường hợp không sử dụng mạo từ

Cách dùng

Ví dụ

Không dùng mạo từ trước những danh từ không đếm được (uncountable nouns). 

➔ Trong các trường hợp này, ta sẽ sử dụng các lượng từ (quantifiers) hoặc các cụm từ đo lường hoặc chứa đựng.

 • Sai: Can you pass me a sugar?

Đúng: Can you pass me some sugar? (Bạn có thể đưa cho tôi ít đường được không?)

Đúng: Can you pass me the jar of sugar? (Bạn có thể đưa cho tôi lọ đường được không?)

*Lưu ý: Các danh từ không đếm được bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) chất lỏng, chất khí, hoặc các danh từ không thể đếm riêng lẻ

Không dùng mạo từ trước những danh từ số nhiều mang nghĩa chung hoặc không được cụ thể bởi người nói (zero article).

Motorbikes are generally harder to drive than cars. (Xe máy thường khó chạy hơn xe hơi.)

Không dùng mạo từ với các trường hợp danh từ có tính cụ thể rất cao (null article)

 • I was born in July. (Tôi được sinh vào tháng bảy.)

 • Christmas is a family celebration. (Giáng sinh là ngày lễ của gia đình.)

 • Love is stronger than anything else. (Tình yêu mạnh hơn tất cả.)

 • Spanish is a Latin language. (Tiếng Tây Ban Nha là một tiếng thuộc hệ la tinh.)

 • I wish I had invested in Apple in 2000. (Tôi ước gì tôi đã đầu tư vào Apple vào năm 2000.)

Những lỗi thường gặp khi sử dụng mạo từ

Người học khi mới tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh thường gặp một số khó khăn đối với mạo từ. Có thể kể đến các như lỗi dùng mạo từ “the” cho các danh từ chưa xác định, dùng “a/an” cho danh từ đã xác định, sử dụng liên tiếp các mạo từ hay dùng chung với các từ loại khác.

Bảng sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các lỗi đó và cách sửa đổi chính xác!

Một số lỗi khi sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Lỗi

Định nghĩa

Ví dụ

Dùng “the” cho danh từ chưa xác định.

Đối với các danh từ chưa xác định bởi ngữ cảnh, bạn cần sử dụng “a/an” để tránh gây nhầm lẫn rằng bạn đang nói đến một đối tượng đã đề cập trước.

 • Sai: Can you give me the apple?(Bạn lấy cho tôi cái quả táo đó được chứ?)

➔ Câu trên thể hiện rằng quả táo người nói yêu cầu lấy giúp đã xác định trước đó. Nếu không có ngữ cảnh trước đó sẽ gây khó hiểu.

 • Đúng: Can you give me an apple?” (Bạn lấy cho tôi một quả táo được chứ?)

➔ Câu trên thể hiện rằng quả táo người nói yêu cầu lấy giúp là một quả táo bất kì, không có xác định.

Dùng “a/an” cho danh từ đã xác định.

Ngược lại, đối với các danh từ đã xác định, bạn cần sử dụng “the” để ngụ ý đang nói về đối tượng đã đề cập trước đó.

 • Sai: John has a car. A car is black. (John có một chiếc xe. Một chiếc xe màu đen.)

➔ Ví dụ trên thể hiện rằng chiếc xe trong câu thứ 2 là một chiếc xe bất kì nào đó.

 • Đúng: John has a car. The car is black. (John có một chiếc xe. Một chiếc xe màu đen.)

➔ Ví dụ trên thể hiện rằng chiếc xe trong câu thứ 2 là chiếc xe của John đã được đề cập trong câu đầu.

Sử dụng liên tiếp các mạo từ.

Bạn chỉ có thể sử dụng một mạo từ đối với một danh từ.

 • Sai: Can I buy a the umbrella? 

 • Đúng: Can I buy an umbrella? (Tôi có thể mua một cái ô chứ?)

Sử dụng mạo từ chung với các tính từ sở hữu, các đại từ chỉ định hoặc các hạn định từ khác.

Bạn chỉ có thể dùng mạo từ, tính từ sở hữu, hạn định từ, hoặc đại từ chỉ định riêng lẽ. Việc dùng chung là không chính xác.

Tính từ sở hữu

 • Sai: Would you mind giving me the his car key?

 • Đúng: Would you mind giving me his car key? (Phiền bạn đưa tôi chiếc chìa khoá xe của anh ấy nhé?)

 • Sai: We have many the cookies for everyone. 

 • Đúng: We have many cookies for everyone. (Chúng tôi có nhiều bánh quy cho mọi người.)

Đại từ chỉ định

 • Sai: The those kids there are exchange students from Japan. 

 • Đúng: Those kids there are exchange students from Japan. (Mấy đứa trẻ đằng kia là học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản.)

Trong tiếng Anh, mạo từ và hạn định từ là hai loại từ loại có mối quan hệ mật thiết với nhau khi cùng đóng vai trò xác định danh từ và cung cấp thông tin về danh từ đó cho người nghe/người đọc. Vì vậy, hãy sử dụng 2 từ loại này một cách chính xác nhé!

Bài tập

Thường xuyên luyện tập các dạng bài tập mạo từ cơ bản đến nâng cao là một giải pháp giúp bạn rèn luyện cách sử dụng từ loại này 1 cách thành thạo, phát triển khả năng từ vựng và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bản thân.

Hãy thử áp dụng những gì được học trong bài thông qua 1 số bài tập mà DOL Grammar cung cấp để củng cố kiến thức nhé!

1. Điền mạo từ “a”, “an”, “the” hoặc “null” để biểu thị việc không sử dụng mạo từ vào ô trống trong các câu sau.

 

 

1. There is 01.cat on the sofa. It’s sleeping.

 

2. She is going to 02.hospital where she has her annual check-up.

 

3. 03.sky is clear tonight, and you can see the stars.

 

4. 04.Earth revolves around05.Sun.

 

5. She wants to become 06.doctor and work in 07.hospitals.

 

6. 08.happiness is the key to a fulfilling life.

 

7. He works as 09.engineer for 10.NASA.

 

8. 11.honesty is a valuable trait.

 

9. She is 12.best friend I've ever had.

 

10. He is so rich that he has 13.Lamborghini.

Your last result is 0/13

Check answer

Tổng kết

Mạo từ trong tiếng Anh là một kiến thức rất quan trọng và cơ bản. Bạn có thể thấy việc sử dụng mạo từ dường như đã trở thành của người bản ngữ. Thông qua bài viết này, bạn đã nắm được khái niệm về mạo từ, phân loại các mạo từ, và cách sử dụng chi tiết nhất của từng loại.

DOL Grammar hy vọng đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu thêm về cách sử dụng mạo từ a, an, the trong tiếng Anh, cũng như là 1 nơi tổng hợp kiến thức tường tận nhất để bạn có thể tin tưởng tham khảo về những kiến thức tiếng Anh.

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc