Mạo từ bất định (Indefinite article): Cách dùng mạo từ không xác định a, an trong tiếng Anh

Mạo từ bất định a, an là các mạo từ để thể hiện rằng một danh từ chưa được xác định, còn mơ hồ. Đây là một điểm ngữ pháp trong chuỗi ngữ pháp về mạo từ trong tiếng Anh.

Trong bài viết này, DOL Grammar sẽ điểm qua khái niệm của mạo từ bất định, cách sử dụng các dạng mạo từ này, các trường hợp nào không sử dụng mạo từ bất định. Ngoài ra, bài viết sẽ cung cấp một số bài tập để bạn có thể luyện tập sử dụng mạo từ bất định chính xác nhất. Mời bạn cùng bắt đầu nh.

Indefinite article
Mạo từ bất định trong tiếng anh

Mạo từ bất định (Indefinite article) là gì?

Mạo từ bất định (Indefinite article) là một trong 2 loại mạo từ tiếng Anh và được dùng để chỉ định một danh từ có thể đếm được số ít nhưng chưa rõ ràng, chưa cụ thể, hoặc chưa xác định đối với người nghe và người nói.

Khác với mạo từ xác định (hay mạo từ The) dùng để chỉ một đối tượng xác định hoặc đã được đề cập trước đó. Mạo từ không xác định A/an chỉ một đối tượng được nhắc đến lần đầu trong cuộc trò chuyện, hoặc nếu người nói không có ý định cụ thể một danh từ bất kì nào.

Ví dụ.

 • There is a cat in my house. (Có một con mèo trong nhà tôi.)

 • You have to pay tax to buy a house. (Bạn cần phải trả tiền thuế để có thể mua nhà.)

→ Trong các ví dụ trên, người nói sử dụng mạo từ bất định “a/an” trước một danh từ không cụ thể. Trong ví dụ đầu tiên, đối tượng “cat” (con mèo) được nhắc đến lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện nên chưa được cụ thể, và vì vậy, người nói sử dụng mạo từ “a/an”. 

 

Trong ví dụ thứ hai, người nói không muốn cụ thể hoá bất kỳ ngôi nhà nào - “house” mà chỉ nói về việc mua một căn nhà bất kì nào đó. Vì vậy, người nói sẽ sử dụng mạo từ bất định “a/an”.

Phân biệt “a” và “an”

Trước khi bắt đầu với cách sử dụng các mạo từ không xác định, DOL lưu ý với bạn cách phân biệt khi nào cần sử dụng “a” hoặc “an” như sau.

Bạn cần sử dụng mạo từ “an” đối với các danh từ hoặc cụm danh từ có phát âm đầu là một nguyên âm (bao gồm các nguyên âm a, e, u, o, i*).

Ví dụ: An apple, An enemy, An opportunity, An umbrella, An igloo (Một quả táo, Một kẻ thù, Một cơ hội, Một cái dù, Một cái nhà tuyết)

smiley22Mẹo: Để nhớ các nguyên âm chính là các chữ trong cụm “uể oải” trong tiếng Việt - u, e, o, a, i.

Bạn cần sử dụng mạo từ “a” đối với các danh từ hoặc cụm danh từ có phát âm đầu là một phụ âm (bao gồm các tiếng còn lại không phải nguyên âm).

Ví dụ: A car, A bus, A cat (Một chiếc xe, Một chiếc xe bus, Một con mèo)

Nếu danh từ được bổ nghĩa bởi một hoặc nhiều tính từ phía trước, việc sử dụng mạo từ “a/an” sẽ phụ thuộc vào phát âm đầu của tính từ đó; bạn dùng “a” đối với tính từ được phát âm đầu là phụ âm và “an” đối với nguyên âm.

Ví dụ.

 • An apple (Một quả táo)

 • A big apple (Một quả táo to)

 • An ugly apple (Một quả táo xấu xí)

 • A big ugly apple (Một quả táo to xấu xí)

Lưu ý: việc sử dụng mạo từ “a” hoặc “an” phụ thuộc vào phát âm đầu của danh từ hoặc cụm danh từ, không phải cách viết chữ cái đầu tiên của danh từ hoặc cụm danh từ đó. 

 

 

Ví dụ: A union, A yam (Một công đoàn, Một củ khoai)

 

→ Trong ví dụ trên, các danh từ “union” và “yam” có cách viết được bắt đầu bởi các nguyên âm “u” và “y”. Tuy nhiên, hai từ này có phát âm bắt đầu bởi phụ âm /j/: union /juː.njən/ và yam /jæm/ nên mạo từ chính xác để sử dụng ở đây là “a”.

Sau đây là một số từ ngữ trong tiếng Anh có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc như một phụ âm.

Các từ bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc như một phụ âm

Nguyên âm đứng đầu

Chữ

Phiên âm IPA

Nguyên âm “u” đọc giống /j/ hoặc 

university

/juː.nəˈvɝː.sə.t̬i/

/’ju.nɪt/

 

/juːˈtɪl.ə.t̬i/

 

/juː.ʒu.əl/

 

Nguyên âm “e” đọc giống /j/

Europe

/ˈjʊr.əp/

/juː.kəlˈɪp.təs/

 

/juːˈfɑː.nɪk/

 

Nguyên âm “y” đọc giống /j/

yacht

jaːt

/ˈjoʊ.ɡɚt/

 

/joʊ.ɡə/

 

Nguyên âm “o” đọc giống /w/

one

/wʌn/

Cách dùng mạo từ mạo từ bất định a,an

Mạo từ bất định “a/an” được sử dụng trước các danh từ đếm được nhưng chưa cụ thể.

Ngoài ra, còn 9 trường hợp khác sử dụng mạo từ bất định theo ngữ pháp. 

cách dùng mạo từ mạo từ bất định a,an
9 trường hợp sử dụng mạo từ bất định theo ngữ pháp

1. Dùng với danh từ mới được nhắc đến lần đầu

Các danh từ mới được đề cập đến lần đầu trong cuộc trò chuyện hoặc trong một văn bản là các danh từ chưa xác định. Vì vậy, bạn sử dụng mạo từ bất định với các danh từ này. 

Ví dụ 1.

 

John bought a new cat this morning. The cat was a British Shorthair. (John mua một con mèo mới sáng nay. Con mèo đó là giống mèo Anh lông ngắn.)

 

 

→ Trong ví dụ trên, danh từ “cat” trong câu đầu tiên được nhắc đến lần đầu trong ngữ cảnh cuộc trò chuyện nên cần sử dụng mạo từ bất định “a”. Sau đó, người nói có thể sử dụng mạo từ xác định “the” để nhắc lại đối tượng đã được xác định trước đó này ở câu thứ 2.

Ví dụ 2.

 

The police is looking for a red car. This car was stolen yesterday. (Cảnh sát đang tìm kiếm một chiếc xe màu đỏ. Chiếc xe này đã bị lấy trộm hôm qua.)

 

 

→ Trong ví dụ trên, danh từ “car”  trong câu đầu tiên được nhắc đến lần đầu trong ngữ cảnh cuộc trò chuyện nên cần sử dụng mạo từ bất định “a”. Sau đó, người nói có thể sử dụng đại từ chỉ định “the” để nhắc lại đối tượng đã được xác định trước đó này ở câu thứ 2.

2. Mạo từ bất định a/an với ý nghĩa một người, một vật, một cái bất kỳ.

Khi đề cập đến một đối tượng bất kỳ nào đó và muốn nhấn mạnh vào số lượng “một” của danh từ này, bạn sử dụng mạo từ bất định “a/an”.

Ví dụ.

 • Chưa tự nhiên: I have one cat and one dog. (Tôi có một con chó và một con mèo)

 • Tự nhiên hơn: I have a cat and a dog. (Tôi có một con chó và một con mèo)

→ Trong ví dụ trên, việc sử dụng lượng từ “one” để nói về số lượng một danh từ (một con chó và một con mèo) là không sai. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng mạo từ bất định “a/a” để thể hiện số lượng của danh từ hơn trong câu nói thường ngày.

3. Dùng trong cụm từ chỉ số lượng trên đơn vị

Trong các cụm từ chỉ đơn vị trên một đơn vị khác,  mạo từ bất định “a/an" được sử dụng để đề cập đến đơn vị ở mẫu số. 

Ví dụ.

 • He drive very fast, at around 10 kilometer an hour. (Anh ấy lái xe rất nhanh, tầm 10 kí lô mét trên một giờ.)

 • The electricity price in Vietnam is 17.000 dong a kilowatt. (Giá điện ở Việt Nam là 17.000 đồng trên một kilowatt.) 

4. Dùng mạo từ bất định trong các cụm từ định lượng hoặc đo lường

Các cụm từ mang tính định lượng hoặc đo lường yêu cầu sử dụng mạo từ bất định “a/an”. Trong các cụm từ định lượng ( thường dùng để đo lường các danh từ không đếm được). “one" không thể được sử dụng thay “a" trong trường hợp này.

Ví dụ: a pair of, a couple of, a few, a little, a lot (một đôi, một vài, một ít, một ít, nhiều)

 

 • Do you want a cup of coffee? (Bạn có muốn một ly cà phê không?)

5. Dùng trong cấu trúc cảm thán

Cấu trúc của câu cảm thán cơ bản là “What a/an + Noun!”, dùng để phát biểu nhấn mạnh cảm xúc về một sự vật, sự việc nào đó. Trong cách sử dụng này, “a/an" có thể hiểu là “một", tuy nhiên a/an không thể được thay thế bởi “one".

Ví dụ: What a beautiful view! (Cảnh thật đẹp!/ Quả là một góc nhìn đẹp!)

6. Dùng để chỉ sự phân loại

Mạo từ bất định còn được sử dụng để chỉ sự phân loại của một danh từ nào đó. Không thể sử dụng “one” trong trường hợp này.

Ví dụ: The Sun is a star. (Mặt Trời là một ngôi sao.)

 

→ Trong cấu trúc trên, người nói sử dụng mạo từ bất định để phân loại Mặt Trời là một hành tinh. Việc sử dụng mạo từ bất định ở đây là bắt buộc để thể hiện sự phân loại này. Không thể sử dụng “one” hoặc “the” ở vị trí này.

7. Dùng sau “of" và trước danh từ để chỉ ra việc có cùng tính chất

Cấu trúc “S1 and S2 + be of a N” được sử dụng để diễn đạt rằng các chủ ngữ có cùng tính chất là tính chất của danh từ trong cấu trúc đó.

Ví dụ: The two cats are of a size. ( Hai chú mèo có cùng kích thước)

 

→ Trong các ví dụ trên, việc sử dụng cấu trúc “of a N” diễn đạt rằng các con mèo “the two cats” có cùng kích thích - “size”. Không thể sử dụng “one” hoặc “the” ở vị trí này.

8. Dùng trước các thành phần danh từ bổ ngữ để chỉ nghề nghiệp, thương mại, tôn giáo, giai cấp

Bạn sử dụng mạo từ bất định trước các danh từ chỉ nghề nghiệp, tôn giáo, giai cấp trong thành phần bổ nghĩa trong một danh từ, thường là danh từ chỉ người.

Ví dụ.

 • She is an engineer. (Cô ấy là một kỹ sư.)

 • Thich Nhat Hanh, a Vietnamese buddist, is famous for his teachings. (Thích Nhất Hạnh, một thiền sư Phật giáo người Việt Nam, là người rất nổi tiếng với những bài thỉnh giảng của ông.)

 • Louis XVI was a French king. (Louis là một vị vua nước Pháp.)

→ Trong các ví dụ trên, người nói cần sử dụng mạo từ “a/an” để thể hiện các thành phần bổ ngữ cho danh từ như nghề nghiệp “engineer” (kỹ sư), tôn giáo “buddist” (Phật tử), và giai cấp “king” (Nhà vua).

9. Dùng mạo từ bất định trong cụm từ chỉ mức độ thường xuyên.

Bạn sử dụng mạo từ bất định trong các cụm trạng từ chỉ tần suất, mức độ thường xuyên.

Ví dụ.

 • I exercise once a week. (Tôi tập thể dục 1 lần mỗi tuần.)

 • Our family visit Japan twice a year. (Gia đình tôi thăm Nhật Bản hai lần mỗi năm.)

Trường hợp không sử dụng mạo từ bất định A, An

Những trường hợp không sử dụng mạo từ bất định thông thường xảy ra khi ta muốn nói về một khái niệm chung chung hoặc không xác định rõ đối tượng cụ thể. Hãy cùng điểm qua một số lưu ý khi sử dụng mạo từ a, an này nhé!

Không dùng trước một danh từ chỉ một tước hiệu, cấp bậc hay một chức danh chỉ có thể giữ bởi một người trong một thời điểm nào đó

Bạn có thể dùng mạo từ xác định “the” hoặc không dùng mạo từ (null article) khi nói về chức vụ hoặc chức danh của một người.

Thuật ngữ null article chỉ việc không sử dụng mạo từ trước danh từ trong một số trường hợp nhất định.

Trong trường hợp này, chức vụ và chức danh ở đây mang tính xác định nên bạn có thể lựa chọn giữa sử dụng mạo từ xác định the và mạo từ zero (null article) chỉ sự xác định tuyệt đối.

Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng mạo từ bất định “a/an” đối với danh từ này.

Ví dụ.

 

crossSai: He is a head of the marketing department. (Anh ấy là một trưởng phòng marketing.)

 

checkĐúng: He is the head of the marketing department. (Anh ấy là trưởng phòng marketing.)

 

checkĐúng: He is head of the marketing department. (Anh ấy là trưởng phòng marketing.)

 

 

→ Đối với chức vụ “head of the marketing” (trưởng phòng marketing), bạn không thể sử dụng mạo từ bất định ‘a”. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng mạo từ xác định “the” hoặc không sử dụng mạo từ ở vị trí này.

Để có thể

Không dùng trước những danh từ không đếm được (uncountable nouns)

Mạo từ bất định “a/an” chỉ được sử dụng với danh từ đếm được số ít. Vậy ở các loại danh từ không phải là danh từ không đếm được số ít thì không được sử dụng a/an để bổ ngữ.

Ví dụ.

 

crossSai: Do you want a sugar? (Bạn có muốn thêm một ít đường không?)

 

checkĐúng: Do you want some sugar? (Bạn có muốn thêm một ít đường không?)

→ Trong ví dụ trên, danh từ “sugar” (đường) là danh từ không đếm được. Vì vậy, không thể sử dụng mạo từ “a/an” với danh từ này. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các hạn định từ khác như “some”, a bit”.

Không dùng trước các danh từ đếm được ở dạng số nhiều

Mạo từ bất định “a/an” chỉ sử dụng với các danh từ số ít. Vì vậy, bạn không sử dụng mạo từ bất định “a/an” với các danh từ số nhiều.

Ví dụ.

 

crossSai: A children are playing in the street. (Các đứa trẻ đang chơi đùa trên đường.)

 

checkĐúng: Children are playing in the street. (Các đứa trẻ đang chơi đùa trên đường.)

Không dùng trước những danh từ đã xác định

Mạo từ bất định “a/an” được sử dụng với các danh từ chưa được xác định, cụ thể trong ngữ cảnh nói. Vì vậy, bạn không sử dụng chúng với các danh từ đã xác định.

Ví dụ: Trong trường hợp bạn cần nhờ bạn mình lấy giúp quả táo bất kì.

 

crossSai: Can you give me the apple?(Bạn lấy cho tôi cái quả táo đó được chứ?)

 

checkĐúng: Can you give me an apple?” (Bạn lấy cho tôi một quả táo được chứ?)

 

→ Trong ví dụ trên, bạn sẽ gây khó hiểu cho người nghe khi sử dụng mạo từ “the” đối với các danh từ chưa được xác định hoặc chưa đề cập trước đó. Điều này là bởi vì người nghe sẽ tưởng rằng họ đã bỏ lỡ thông tin về quả táo này trước đó. Vì vậy, khi đề cập đến một danh từ lần đầu tiên, không xác định, bạn cần sử dụng mạo từ “a/an” để thể hiện rằng đang yêu cầu lấy giúp một quả táo bất kì, không xác định.

Không dùng trước các danh từ chỉ các bữa ăn nói chung

Bạn không dùng mạo từ bất định a/an trước các bữa ăn: breakfast, lunch, dinner.

Ví dụ.

 

crossSai: The hotel serves a breakfast. (Khách sạn này có phục vụ bữa sáng.)

 

checkĐúng: The hotel serves breakfast. (Khách sạn này có phục vụ bữa sáng.)

Không dùng trước các danh từ chỉ ngày, tháng, mùa hoặc thời điểm đặc biệt trong năm

Bạn không dùng mạo từ bất định với những thời gian đặc biệt trong năm như: Christmas, New Year, Ramadan.

Ví dụ.

 

crossSai: A Christmas is a family celebration. (Giáng Sinh là ngày lễ của gia đình.)

 

checkĐúng: Christmas is a family celebration. (Giáng Sinh là ngày lễ của gia đình.)

Tương tự với mùa: spring, summer, fall, winter

Ví dụ.

 

crossSai: A winter in Russia is extremely harsh. 

 

checkĐúng: Winter in Russia is extremely harsh. (Mùa đông nước Nga thì rất lạnh.)

Bài tập 

Điền các mạo từ “a/an”, “the” hoặc "không dùng mạo từ" vào các chỗ trống.

 

 

1. Do you have 01. minute to talk about this? 

 

2. I saw 02. interesting movie last night.

 

3. She wants to be 03. architect.

 

4. He bought 04. new car last week.

 

5. She was 05. director of sales in this company. 

 

6. Can I have 06. orange, please?

 

7. I need 07. umbrella. It's raining outside.

 

8. She has 08. talent for singing.

 

9. Do you have 09. pen I can borrow?

 

10. Vietnam is one of the biggest 10. rice producers in the world.

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết 

Mạo từ bất định “a/an” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh bởi vì độ thông dụng của chúng trong giao tiếp. Vì vậy, việc nắm rõ cách sử dụng các mạo từ này là điều rất quan trọng nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác nhất.

Thông qua bài viết này, DOL Grammar đã giúp bạn điểm qua khái niệm, cách sử dụng của các mạo từ bất định này. DOL cũng cấp thêm một số trường hợp cụ thể không sử dụng các mạo từ này và các bài tập để bạn luyện tập sử dụng các kiến thức mới.

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc