Bài tập mạo từ (Articles) trong tiếng Anh có đáp án chi tiết

Mạo từ (Articles) là “a/an/the” thường xuyên xuất hiện trong một câu tiếng Anh. Mạo từ có vai trò không thể thiếu bởi nó giúp xác định danh từ đứng sau chúng là danh từ số ít hay số nhiều, cũng như để biết thông tin về danh từ đó đã được xác định hay không xác định giữa người nói và người nhận thông tin.

Phần bài tập này sẽ giúp các bạn củng cố, tóm tắt kiến thức về mạo từ để bạn có thể hiểu và áp dụng được các bài tập từ cơ bản đến nâng cao về mạo từ trong tiếng Anh nhé!

Bài tập mạo từ (Articles)
Bài tập mạo từ (Articles) trong tiếng Anh

Lý thuyết về mạo từ (Articles) trong tiếng Anh

Các bạn hãy cùng DOL Grammar ôn tập lại một vài kiến thức chính cần phải nắm rõ về mạo từ trước khi làm bài tập nhé.

1. Định nghĩa về Mạo từ

Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nhắc đến một đối tượng xác định hay không xác định.

2. Phân loại và chức năng của Mạo từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh mạo từ được chia làm 3 loại, trong đó có 2 loại mạo từ chính và 1 trường hợp không sử dụng mạo từ.

Phân loại và chức năng của Mạo từ

Mạo từ

Chức năng

Mạo từ xác định “The”

Mạo từ “The” thể hiện danh từ đứng sau nó đã được xác định.

“Xác định” tức là danh từ đó đã được nhắc đến trong câu hoặc trong ngữ cảnh giao tiếp mà cả hai người trao đổi thông tin đều đã hiểu rõ cụ thể đối tượng đang được nhắc đến là ai, cái gì.

Mạo từ bất định “A/an” (hay Mạo từ không xác định)

Mạo từ “a/an” sẽ đứng trước danh từ số ít và thể hiện danh từ đó không xác định.

 

“Không xác định” tức là danh từ đó chưa được biết đến bởi người nhận thông tin hoặc biết chung chung do mới được đề cập lần đầu bởi người nói/viết.

Không sử dụng mạo từ (Zero Article)

Không sử dụng mạo từ sẽ áp dụng cho những danh từ chung, không cụ thể, danh từ mang tính một khối không thể đếm được hay ước lượng được.

3. Cách dùng mạo từ

checkMạo từ không xác định “a,an”

Sau đây, DOL đã tổng hợp cô đọng cách dùng, các trường hợp sử dụng “a/an” để biểu thị chính xác ý nghĩa danh từ đứng sau đó

Mạo từ "a/an"

Công thức

A/an + Danh từ số ít

Phân biệt mạo từ “a/an”

An + Danh từ số ít có chữ cái đầu được phát âm thuộc một trong các nguyên âm a,e,u,o,i.

 

A + Danh từ số ít có chữ cái đầu được phát âm thuộc một phụ âm.

 

Các trường hợp dùng mạo từ

 • Khi danh từ chỉ đối tượng được nhắc đến lần đầu.

 • Biểu thị danh từ đứng sau có ý nghĩa là một người/ một vật/ một cái bất kỳ.

 • Biểu thị số lượng “một” cho danh từ đứng sau.

 • Dùng trước các danh từ chỉ nghề nghiệp, thương mại, tôn giáo, giai cấp

 

Bạn hãy xem chi tiết hơn bài viết riêng về mạo từ “a/an” tại: [link]

checkMạo từ xác định “the”

Đối với mạo từ xác định “the” có nhiều trường hợp đứng trước một số các danh từ, và mục đích chính là biểu thị danh từ đó đã được biết tới hoặc danh từ đó là đối tượng mà ai ai cũng biết. Bạn hãy tham khảo thêm những tóm tắt cô đọng về mạo từ xác định “the” hoặc xem kĩ hơn bài viết về mạo từ xác định “the” tại: [link]

Mạo từ "the"

Công thức

The + Danh từ đếm được số ít, số nhiều/không đếm được

Các trường hợp dùng mạo từ

 • Khi danh từ chỉ đối tượng đã được nhắc một lần trước đó và những người trò chuyện đều biết tới đối tượng danh từ đó.

 • Biểu thị danh từ đứng sau là đối tượng là duy nhất, chỉ có một trên đời.

 • Biểu thị danh từ đứng sau là đối tượng được làm rõ chi tiết bởi các mệnh đề quan hệ.

 • Biểu thị danh từ đứng sau là đối tượng được làm rõ chi tiết về thời gian, vị trí bởi cụm giới từ.

 • Đi kèm với tính từ để chỉ nhóm người có cùng tính chất đó.

 • Đi kèm từ chỉ số thứ tự như:first, second, fourth,...

 • Đứng trước cấu trúc so sánh nhất

checkCác trường hợp không sử dụng mạo từ

Chúng ta sẽ không sử dụng mạo từ cho danh từ trong 3 trường hợp sau:

 • Không dùng mạo từ trước những danh từ không đếm được (uncountable nouns). 

➔ Trong các trường hợp này, ta sẽ sử dụng các lượng từ (quantifiers) hoặc các cụm từ đo lường hoặc chứa đựng.

Không dùng mạo từ trước danh từ số nhiều có mục đích nói chung về đối tượng hoặc không được cụ thể bởi người nói.

Không dùng mạo từ với các trường hợp danh từ có tính cụ thể rất cao,

Như vậy, chúng ta đã cùng ôn lại những kiến thức tổng quan về mạo từ trước khi làm bài tập.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về lý thuyết mạo từ trong tiếng Anh và các từ loại khác tại DOL Grammar để nâng cao kiến thức của mình.

Bây giờ, hãy thử sức với các bài tập cơ bản và nâng cao của Mạo từ được DOL Grammar biên soạn nhé!

Bài tập cơ bản về mạo từ (Articles) kèm đáp án chi tiết

Bài 01: Chọn đáp án sử dụng đúng mạo từ “a/an” tương ứng với danh từ trong câu hỏi sau.

 

 

00.

____ strawberry

a

an

00.

____ orange

an

a

00.

____ parrot

an

a

00.

____ magician

a

an

00.

____ eraser

a

an

00.

____ teacher

a

an

00.

____ elephant

a

an

00.

____ avocado

an

a

00.

____ cook

a

an

00.

____ actor

a

an

Check answer

Bài 02: Sử dụng mạo từ “a” hoặc “an” để hoàn tất các câu sau khi cần thiết, điền “x” nếu câu không cần dùng mạo từ.

 

 

1. There is 01. cat on the sofa. It’s sleeping.

 

 

2. ‘What’s in your bag Milan?’ – ‘02. scarf, 03. face masks and some hats.’

 

 

3. Thomas used to dream of being 04. engineer, but now he is 05. doctor.

 

 

4. In my free time, I enjoy reading 06. books with my mother.

 

 

5. It’s been 07. hour and Lukas still hasn’t finished 08. exercise.

 

 

6. Jessica lived with her mom in London when she was 09. child.

 

 

7. Brushing 10. teeth every day is very important to avoid decay.

 

 

8. Mike had 11. interview with 12. new employee this morning.

 

 

9. John is interested in 13. shirt. It has 14. elephant in the front.

 

 

10. What 15. interesting movie! I love the soundtracks of the movie a lot.

 

Your last result is 0/15

Check answer

Bài tập nâng cao về mạo từ (Articles) kèm đáp án chi tiết

Bài 01: Chọn đáp án đúng để hoàn tất các câu sau.

 

 

00.

Have you ever seen _____ peacock?

 

a

an

the

no article

00.

Where is_____ Mount Everest?

 

a

an

the

no article

00.

I got _____ new toy as my birthday gift.

 

a

an

the

no article

00.

He’s had two sandwiches and _____ orange for lunch today.

a

an

the

no article

00.

Have you got _____ older sister?

 

a

an

the

no article

00.

I like to listen to _____ music on my iPod.

 

a

an

the

no article

00.

I love going to _____ park every Sunday.

a

an

the

no article

00.

My brother collects _____ Starbucks’ cups from around the world.

a

an

the

no article

00.

Would you like _____ egg for breakfast?

a

an

the

no article

00.

Canberra is _____ capital of Australia.

a

an

the

no article

Check answer

Bài 02: Sử dụng mạo từ “a” “an” hoặc “the” để hoàn tất các câu sau.

Bạn nhớ viết hoa đầu dòng nếu từ cần điền nằm ở đầu câu nha.

 

1. My mother usually leaves her old things in 01. big box. But today she forgot whether she left her albums in 02. box or not.

 

 

2. There was 03. accident last night, 04. car crashed into 05. tree. It was reported that 06. car was heavily damaged.

 

 

3. My family had dinner in 07. old restaurant. Everything was nice except for 08. restaurant’s air conditioning.

 

 

4. There is 09. supermarket at 10. end of the street.

 

 

5. My hometown doesn’t have 11. airport. You can use 12. nearest one in the city center.

 

 

6. 13. noise is coming from outside. Can you close 14. window?

 

 

7. Thomas lives in 15. shared flat. There is a coffee shop near 16. flat.

 

 

8. Jessica is wearing 17. beautiful dress.

 

 

9. Can you see 18. book on the shelf? That is 19. worst book I have ever read.

 

 

10. My mother cleans up twice 20. week but 21.house still looks very dirty.

 

Your last result is 0/21

Check answer

Bài 03: Điền mạo từ “a/an/the” hoặc điền “x” trong trường hợp không cần mạo từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

Bạn nhớ viết hoa đầu dòng nếu từ cần điền nằm ở đầu câu nha.

 

01. United States is 02. large country in 03. North American continent. 04. capital city of this country is Washington, D.C. 05. most populous city in the United States is New York City, located on06. East Coast. 07. majority of people in the United States speak 08. English. 09.Thanksgiving Day is 10. national holiday celebrated in America on 11. fourth Thursday of November. Also, this nation is famous for 12. Statue of Liberty, 13. symbol of 14.freedom and immigration.

Your last result is 0/14

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập cơ bản và nâng cao về mạo từ (Articles).

Sau khi luyện tập thực hành mạo từ “a/an/the” hoặc trường hợp không mạo từ (zero article) trong những bài tập này, các bạn sẽ nắm vững kiến thức về mạo từ hơn, và đồng thời tự áp dụng chính xác trong câu diễn đạt cá nhân ở cả kĩ năng Nói và Viết của mình.

Ngoài những bài tập mạo từ tổng hợp này, các bạn đừng quên ghé thăm trang web của DOL Grammar - một tài nguyên học liệu độc quyền và miễn phí, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học tiếng Anh.