Bài tập Zero article cơ bản và nâng cao có đáp án

Bài tập zero article mạo từ là chủ điểm lớn trong tiếng Anh, bao gồm cả kiến thức ngữ pháp về trường hợp không sử dụng mạo từ (Zero Article). Đây là phần bài tập chuyên biệt về Zero Article, giúp bạn ôn tập lại lý thuyết và luyện tập trong đa dạng các bài tập mạo từ hơn. Các bạn hãy cùng DOL Grammar ôn luyện bài tập Zero Article nhé!

bài tập zero article
Bài tập Zero article

Ôn tập kiến thức về mạo từ zero article

Trước khi đi vào các bài tập, DOL Grammar sẽ điểm lại những kiến thức chính cần ghi nhớ về Zero Article để các bạn ôn lại nhanh chóng và dễ dàng áp dụng vào bài tập nhé.

1. Định nghĩa

“Zero article” là các thuật ngữ để chỉ việc không sử dụng mạo từ trước danh từ. 

Trong tiếng Anh, việc không sử dụng mạo từ được chia làm hai dạng là:

 • Zero article (được ký hiệu là Ø1 trong bài)

 • Null article (được ký hiệu là Ø2 trong bài).

2. Trường hợp Zero Article

“Zero articles (Ø1)” là các trường hợp không sử dụng mạo từ đối với danh từ chưa xác định và chưa cụ thể. 

Cụ thể hơn, Zero articles (Ø1) sẽ bao gồm các trường hợp sau.

 • Đề cập đến các bữa ăn (breakfast, lunch, dinner) khi nói về loại bữa ăn nói chung.

 • Đề cập các phương tiện liên lạc và các phương tiện vận chuyển khi chúng ở sau giới từ “by” như by phone, by email, by bus, by train…

 • Đề cập các môn thể thao hoặc các môn học.

 • Đề cập các danh từ đếm được số ít chỉ các cơ sở hành chính, học viện như school, college, hospital, prison, university, work….

 • Đề cập về các mùa như spring, summer, fall, winter…

3. Trường hợp Null Article

“Null article (Ø2)” là trường hợp không sử dụng mạo từ đối với các danh từ có tính xác định và cụ thể cao.

Các trường hợp không sử dụng mạo từ thuộc Null article gồm có:

 • Đề cập về những thời gian đặc biệt trong năm như Christmas, New Year, Ramadan…

 • Đề cập về thứ và tháng

 • Đề cập về chức vụ, chức danh của một người

4. Các trường hợp khác không dùng mạo từ

Bên cạnh các quy tắc thuộc  2 trường hợp zero article trên, tiếng Anh còn có một số trường hợp khác không sử dụng mạo từ. 

 • Đối với các danh từ đếm được số nhiều không được cụ thể bởi người nói.

 • Đối với các danh từ không đếm được không được cụ thể bởi người nói

 • Trước tính từ sở hữu

 • Trước đại từ sở hữu

Đến đây chắc hẳn bạn đã ôn tập nhanh và nắm được sơ bộ kiến thức trọng tâm của zero article. Để ôn lại cụ thể và có minh họa ví dụ cho các trường hợp, bạn hãy tham khảo bài viết lý thuyết Zero Article ở đây trước khi vào phần bài tập phía dưới nha.

Bài tập Zero Article cơ bản

Bài tập 1: Điền True (T) hoặc False (F) cho những câu hỏi về lí thuyết của Zero Article.

 

 

1. Zero article là thuật ngữ để chỉ việc sử dụng mạo từ trước danh từ. 01.

 

 

2. Danh từ đề cập tới đối tượng mang tính duy nhất, độc nhất thuộc trường hợp zero article.02.

 

 

3. Null article là trường hợp không sử dụng mạo từ đối với các danh từ có tính xác định và cụ thể cao.03.

 

 

4. Khi danh từ đề cập tới bữa ăn (breakfast, lunch, dinner) chưa được xác định và chưa cụ thể thì không cần dùng mạo từ trước nó.04.

 

 

5. Đối với các danh từ đếm được số nhiều không được cụ thể bởi người nói thì cần sử dụng mạo từ.05.

 

 

6. Không cần sử dụng mạo từ trước tính từ sở hữu.06.

 

 

7. Trường hợp Null Article áp dụng cho trường hợp danh từ đề cập về thứ và tháng.07.

 

 

8. Trước các danh từ chỉ môn thể thao hay các môn học thì cần có mạo từ.08.

 

 

9. Trước các danh từ chỉ chức vụ, chức danh của một người thì cần có mạo từ.09.

 

 

10. Đối với các danh từ không đếm được và không được cụ thể bởi người nói thì phải dùng mạo từ trước danh từ đó.10.

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 2: Trường hợp không dùng mạo từ dưới đây thuộc Zero Article hay Null Article?

 

 

00.

I usually have breakfast at 7:00 AM.

Zero Article

Null Article

00.

Traveling by train is time-consuming.

Zero Article

Null Article

00.

Math is my favorite subject.

Zero Article

Null Article

00.

Christmas is an important holiday for Christians.

Zero Article

Null Article

00.

Tuesday is my busiest day of the week.

Zero Article

Null Article

00.

I love playing football with my friends.

Zero Article

Null Article

00.

Spring is coming. The weather is getting warmer.

Zero Article

Null Article

00.

I don’t have an intention to go to work tomorrow.

Zero Article

Null Article

00.

The manager will contact you by phone to discuss the project.

Zero Article

Null Article

00.

I will start traveling around the world in June.

Zero Article

Null Article

Check answer

Bài tập 3: Dựa vào các lí giải được gợi ý để giải thích trường hợp không sử dụng mạo từ cho danh từ được in đậm.

Bạn chỉ cần ghi chữ cái đại diện cho từng gợi ý nha!

 

Ví dụ: bạn muốn chọn A. Đề cập về các mùa --> chỉ cần ghi A là được.

 

 

1. I often walk to school with my friends.

 

→ Giải thích: 01.

 

 

2. Thanksgiving is typically celebrated on the fourth Thursday of November in the United States.

 

→ Giải thích: 02.

 

 

3. I usually go to work by bus because it's convenient and environmentally friendly.

 

→ Giải thích: 03.

 

 

4. My kids are good at English.

 

→ Giải thích: 04.

 

 

5. My brother broke his arm. Now he is in hospital.

 

→ Giải thích: 05.

 

 

6. Basketball is a very popular sport in the United States.

 

→ Giải thích: 06.

 

 

7. The weather is usually cold and snowy in December.

 

→ Giải thích: 07.

 

 

8. Saturday is a great day to catch up with friends and family.

 

→ Giải thích: 08.

 

 

9. I'm excited to celebrate New Year's Eve with my friends and family.

 

→ Giải thích: 09.

 

 

10. I prefer to communicate by email because it's more formal and less intrusive.

 

→ Giải thích: 10.

 

💡 Gợi ý

A. Đề cập về các mùa
B. Đề cập về thứ/ tháng
C. Đề cập tới môn thể thao
D. Đề cập về những dịp đặc biệt trong năm
E. Đề cập các danh từ đếm được số ít chỉ các cơ sở hành chính, học viện
F. Đề cập về chức vụ, chức danh của một người
G. Đề cập tới môn học
H. Đề cập các phương tiện liên lạc/ di chuyển

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 4: Sử dụng mạo từ “a” hoặc “an” để hoàn tất các câu sau khi cần thiết, điền “x” nếu câu không cần dùng mạo từ.

 

 

1. 01. greed is considered as 02. sin.

 

 

2. I have 03.cat and 04.dog. They are 05. my best friends.

 

 

3. I'm going to the cinema tonight to watch 06. interesting movie.

 

 

4. Have you got 07.guitar?

 

 

5. I want to visit 08. foreign countries.

 

 

6. I am surprised that 09. shops in the city are still open at 10 pm.

 

 

7. He has 10. long legs, which makes him 11. fast runner.

 

 

8.12. coffee is my favorite drink in the morning.

 

 

9. I enjoy reading 13. books in my free time.

 

 

10. My mom doesn’t work on 14. Saturdays and Sundays.

Your last result is 0/14

Check answer

Bài tập 5: Sử dụng mạo từ “the” hoặc zero article để hoàn tất các câu sau.

 

 

1. I'm going to01. hospital to participate in a research study.

 

 

2. Tobacco is one of 02. most important products of 03. South.

 

 

3. 04. fresh air is essential for good health.

 

 

4. 05. women are financially independent these days.

 

 

5. He likes to study 06. French.

 

 

6. We mainly study 07. history of Asia.

 

 

7. He wants to go to08. America to make his American dream come true.

 

 

8. 09. capital of 10. France is Paris.

 

 

9. She is 11. most intelligent person I know.

 

 

10. I like to drink 12. milk with 13. my cereal.

Your last result is 0/13

Check answer

Bài tập Zero Article nâng cao

Bài tập 1: Chọn đáp án có Zero Article đúng.

 

 

00.

Like most extroverts out there, she loves ……….. parties and ………… gossip.

the // the

the // Ø

Ø // Ø

00.

I need to buy ____ new clothes to wear in ___ winter.

Ø // the

Ø // Ø

the // the

00.

I am passionate about ____ environmental protection.

Ø

the

an

00.

I believe in ___ power of ____ education.

Ø // Ø

Ø // the

the // Ø

00.

___ Friday is ____ last working day of the week.

Ø // Ø

Ø // the

the // Ø

00.

____ January is the first month of the year.

Ø

the

an

00.

____ International Labor Day is on May 1st.

Ø

the

an

00.

____ water is the source of life for humans.

A

the

Ø

00.

____ health is ____ most valuable asset of humans.

Ø // Ø

Ø // the

the // Ø

00.

____ children like to play with ____ toys.

Ø // Ø

Ø // the

the // Ø

Check answer

Bài tập 2: Điền T (True) cho những trường hợp sử dụng đúng mạo từ và F (False) cho những trường hợp dùng sai.

 

 

1. The winter in Vietnam is mild and dry. 01.

 

 

2. The Sunday is a weekend day.02.

 

 

3. I usually go to work on Tuesdays. 03.

 

 

4. The Mount Everest is the highest mountain in the world.04.

 

 

5. I will go to the college next year.05.

 

 

6. She is used to going to work by taxi.06.

 

 

7. Coffee often keeps me awake. 07.

 

 

8. You have to take the medicine to recover from your illness.08.

 

 

9. The my relatives live in the South.09.

 

 

10. Let’s have a dinner in the restaurant.10.

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 3: Điền mạo từ thích hợp vào đoạn văn sau.

Điền “x” nếu không dùng mạo từ.

 

01. sunshine is essential for life. It provides us with 02. vitamin D, which helps 03. our bodies absorb calcium and phosphorus. These minerals are important for strong 04. bones and teeth.

 

 

Going for a walk in05. sun is a great way to get some exercise and improve your overall health. You can also get vitamin D from certain foods, such as 06. fatty fish and eggs. However, most people don't get enough vitamin D from their diet alone, so sunlight is 07.important source.

 

 

Of course, too much sun can be harmful. It's important to protect your skin from the sun's harmful rays by wearing sunscreen and covering up with08. clothing and 09. hat. But when you do get some sun, make sure to enjoy it!

 

Your last result is 0/9

Check answer

Tổng kết

Sau khi luyện tập xong các bài tập này, DOL Grammar hy vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức và có thể tự áp dụng chính xác các trường hợp không sử dụng mạo từ (zero article) trong giao tiếp và diễn đạt tiếng Anh. Bên cạnh đó, các bạn đừng quên tìm đọc thêm các bài viết cùng chủ đề Mạo từ tại DOL Grammar để có hiểu biết sâu sắc hơn về chủ điểm lớn này nha.