Cách dùng cấu trúc No longer và phân biệt với No more, Any more

Cấu trúc No longer được sử dụng để diễn đạt các sự việc không còn xảy ra nữa và thường được sử dụng phổ biến trong văn nói và văn viết tiếng Anh. Thông qua bài viết này, DOL Grammar sẽ gửi đến bạn khái niệm, cách dùng của “no longer”, vị trí và cách sử dụng và phân biệt cấu trúc này với các cấu trúc tương đồng khác.

cấu trúc no longer
Cấu trúc No longer: Cách dùng, phân biệt kèm bài tập có đáp án

Cấu trúc No longer là gì?

Cấu trúc “no longer” được sử dụng để nói về sự kết thúc của một hành động, một sự kiện nào đó.

Ví dụ.

 • I no longer care about him. (Tôi không còn quan tâm đến anh ấy nữa.)

 • No longer do I enjoy watching horror movies. (Tôi không còn thích xem phim kinh dị nữa.)

Vị trí cấu trúc No longer trong tiếng Anh

Cấu trúc “no longer” có 3 vị trí chính trong câu để diễn đạt nét nghĩa rằng một hành động đã không còn diễn ra nữa. DOL Grammar sẽ làm rõ 3 vị trí này trong câu của cấu trúc “no longer”.

vị trí cấu trúc no longer
Cấu trúc “no longer” có 3 vị trí chính trong câu để diễn đạt nét nghĩa rằng một hành động đã không còn diễn ra nữa

Vị trí

Cấu trúc

Đứng sau chủ ngữ, trước động từ.

S + no longer + V.

Ví dụ: I no longer drive to work. (Tôi không còn lái xe đến chỗ làm nữa rồi.)

Nếu có động từ khiếm khuyết, “no longer” có thể đứng trước hoặc sau động từ khiếm khuyết.

S + no longer + modal verb + V1.

Ví dụ: I no longer can do it. (Tôi không còn có thể làm việc này.)

 

S + modal verb + no longer + V1.

Ví dụ: I can no longer do it. (Tôi không thể tiếp tục làm việc này nữa.)

Đứng đầu câu, đi kèm với dạng đảo ngữ của động từ chính.

No longer + trợ động từ + S + V.

Ví dụ: No longer did she ask about him. (Cô ấy không còn hỏi về anh ấy nữa.)

Đứng cuối câu.

S + V + no longer.

Ví dụ: I can stay here no longer. (Tôi không còn thể ở đây được nữa.)

Bạn cần lưu ý một số điểm khi sử dụng cấu trúc “no longer”.

Cấu trúc “no longer” là một cụm, không thể sử dụng ở dạng rút gọn với động từ.

Ví dụ.

 • Đúng: She can no longer work here. (Cô ấy không còn làm việc ở đây nữa.)

 • Sai: She can’t longer works here. (Cô ấy không còn làm việc ở đây nữa.)

Câu sử dụng cấu trúc “no longer” là câu phủ định nên bạn không sử dụng cấu trúc này với câu phủ định.

Ví dụ.

 • Sai: I don’t no longer work for McDonald’s.

 • Đúng: I no longer work for McDonald’s. (Tôi không còn làm việc cho McDonald’s nữa.)

Phân biệt cấu trúc No longer và No more

"No longer" và "no more" đều được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của sự ngưng hoặc sự thay đổi trong thời gian, tình trạng, hoặc hành động không còn giữ nguyên như trước. Tuy nhiên, có một số sự khác biệt về cách chúng được sử dụng trong câu.

phân biệt cấu trúc no longer và no more
"No longer" và "no more" đều được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của sự ngưng hoặc sự thay đổi trong thời gian nhưng vẫn có sự khác biệt trong cách dùng

 

No longer

No more

Giống nhau

Cả hai cấu trúc này đều thể hiện sự ngừng lại hoặc sự thay đổi.

Ý nghĩa

“No more" thường được sử dụng để diễn đạt sự kết thúc, sự hết hạn hoặc sự không còn sẵn có nữa.

“No more” thường được sử dụng để diễn đạt rằng một thứ gì đó đã hết.

Cấu trúc

“No longer” thường đứng trước động từ và sau chủ ngữ câu. S + no longer + V.

“No more” thường chỉ đi với danh từ hoặc đứng cuối câu.

 

 • S + V + no more N.

 • S + V + no more.

Ví dụ

We no longer live here. (Chúng tôi không còn sống ở đây nữa.)

 • Với danh từ: We have no more coffee. (Chúng tôi không còn cà phê nữa.)

 • Cuối câu: He will bother you no more. (Anh ấy sẽ không còn làm phiền bạn nữa.)

Phân biệt cấu trúc No longer và Anymore

"No longer" và "anymore" đều được sử dụng để diễn đạt sự thay đổi trong thời gian, tình trạng hoặc hành động không còn giữ nguyên như trước. Tuy nhiên, có một số sự khác biệt về cách chúng được sử dụng trong câu.

 

No longer

Anymore

Giống nhau

Đều được sử dụng để nói về một hành động đã không còn được thực hiện hoặc diễn ra nữa.

Ý nghĩa

“No longer” thường được sử dụng để nói về các hành động không được thực hiện nói chung.

“Anymore” thường được sử dụng để nói về các hành động mà người thực hiện quyết định không làm nữa.

Cấu trúc

“No longer” thường đứng trước động từ và sau chủ ngữ câu, không đi kèm với động từ phủ định.

 

S + no longer + V.

 

“Anymore” thường đứng sau động từ hoặc đứng ở cuối câu, đi kèm với dạng phủ định của câu.

 

S + (not) V + anymore.

 

Ví dụ

She no longer works here. (Cô ấy không còn làm việc ở đây nữa.)

She doesn't work here anymore. (Cô ấy không làm việc ở đây nữa.)

Phân biệt cấu trúc No longer và Not Any longer

"No longer" và "not any longer" đều được sử dụng để diễn đạt một hành động đã không còn được thực hiện nữa. Tuy nhiên, có một số sự khác biệt về cách chúng được sử dụng trong câu.

 

No longer

Not any longer

Ý nghĩa

Cả hai cấu trúc được sử dụng để diễn đạt một hành động hoặc sự việc đã không còn diễn ra nữa trong tiếng Anh.

Ví dụ.

 • I can no longer live abroad. (Tôi không thể sống ở nước ngoài được nữa.)

 • I can not live abroad any longer. (Tôi không thể sống ở nước ngoài được nữa.)

Cấu trúc

“No longer” là một cụm và không thể được sử dụng tách rời. Ví dụ: They will no longer stay with us. (Họ sẽ không còn ở chung với chúng ta nữa.)

“Not any longer” cần chia phủ định “not” cho động từ chính trong câu. Ví dụ: They will not stay with us any longer. (Họ sẽ không ở chung với chúng ta nữa.)

 

“No longer” có thể sử dụng ở đầu câu, giữa câu trước động từ hoặc cuối câu.

Ví dụ.

 • No longer should you meet him. (Bạn không nên gặp anh ấy nữa.)

 • You should no longer meet him. (Bạn không nên gặp anh ấy nữa.)

 • You should meet him no longer. (Bạn không nên gặp anh ấy nữa.)

“Not any longer” chỉ có thể sử dụng với thể phủ định của động từ chính và “any longer” ở cuối câu.

Ví dụ: You should not meet him any longer. (Bạn không nên gặp anh ấy nữa.)

Trong câu hỏi

Khi trả lời câu hỏi, bạn cần dùng một câu hoàn chỉnh nếu muốn sử dụng cấu trúc “no longer”. Ví dụ: Do you live in Vietnam? (Bạn có sống ở Việt Nam?) → I have no longer lived in Vietnam. (Tôi không còn sống ở Việt Nam nữa.)

Khi trả lời câu hỏi, bạn có thể dùng cụm “not any longer” để trả lời nhanh.

Ví dụ: Do you live in Vietnam? (Bạn có sống ở Việt Nam?) → Not any longer. (Hết rồi.)

Bài tập

Bài tập: Viết lại câu sử dụng cấu trúc “no longer” đã được gợi ý.

 

 

1. We used to play badminton every evening but we don’t now. -> We no longer 01..

 

2. I don’t enjoy watching horror movies anymore. -> I no longer02..

 

3. They ate meat but they don’t do it now.

→ No longer

03..

 

4. He doesn’t work late anymore.

→ He

04..

 

5. We used to watch movies together every weekend, but we don't anymore.

→ We

05..

 

6. She used to live in Paris, but she doesn’t now.

→ No longer

06..

 

7. They would visit us frequently, but not now.

→ They no longer 07..

 

8. We used to have a weekly meeting, but now we don't.

→ We no longer

08..

 

9. I eat fast food every day, but I won’t do it anymore.

→ No longer

09..

 

10. They may be close friends now but they won’t be in the future anymore.

10..

 

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Cấu trúc “no longer” là cấu trúc thường được dùng để diễn đạt một hành động nào đó không còn diễn ra hoặc không còn thực hiện nữa. Trong bài viết này, bạn đã được tìm hiểu về cấu trúc và vị trí sử dụng “no longer” trong câu cũng như phân biệt cấu trúc này với các cấu trúc tương đồng khác. DOL Grammar hy vọng bài viết hữu ích này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như giúp bạn có thể áp dụng cấu trúc này trong các ngôn ngữ giao tiếp thường ngày.

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc