Bài tập Cụm danh từ trong tiếng Anh có đáp án

Cụm danh từ là một điểm ngữ pháp thường xuyên xuất hiện không những trong các bài thi IELTS mà còn trong cả tiếng Anh giao tiếp hằng ngày. Để giúp các bạn có thể sử dụng thành thạo cụm danh từ, DOL Grammar đã tóm tắt kiến thức cũng như tổng hợp các bài tập cụm danh từ từ cơ bản đến nâng cao. Hãy cùng đi vào luyện tập nhé!

bài tập cụm danh từ trong tiếng anh
Bài tập Cụm danh từ trong tiếng anh (có đáp án)

Ôn tập Lý thuyết

1. Định nghĩa: Cụm danh từ (Noun Phrase) là một nhóm các từ vựng bao gồm một danh từ chính (Noun) và các từ bổ nghĩa (Modifier) khác như tính từ, đại từ, giới từ, mạo từ, mệnh đề quan hệ,...

2. Cấu trúc

Determiner + Pre-modifier + Noun + Post-modifier

Trong đó.

  • Determiner là định từ 

  • Pre-modifier là bổ ngữ phía trước

  • Noun là danh từ chính 

  • Post-modifier là bổ ngữ phía sau

  • Trật tự thành phần trong bổ ngữ phía trước

determiners and quantifiers > numbers > adjectives + NOUNS

3. Vai trò trong câu

  • Về mặt ngữ pháp, cụm danh từ có thể đóng vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ.

  • Về mặt ý nghĩa, cụm danh từ giúp bổ sung, miêu tả cụ thể, làm rõ ý nghĩa cho một đối tượng, sự vật hay sự việc nào đó.

4. Lưu ý

  • Cần phân biệt được danh từ và cụm danh từ là 2 loại khác nhau.

  • Không phải cụm danh từ nào cũng có đủ cả 3 thành phần bổ nghĩa từ là định ngữ, bổ ngữ phía trước và bổ ngữ phía sau. 

Nội dung trên đây đã cung cấp kiến thức cơ bản giúp bạn ôn lại trước làm bài tập cụm danh từ trong tiếng Anh. Để tìm hiểu chi tiết hơn bạn có thể đọc ngay bài lý thuyết về cụm danh từ tại DOL Grammar ! smiley5

Bài tập cụm danh từ cơ bản

Bài tập 1: Xác định cụm danh từ đúng trong câu.

 

 

00.

I really admire people who can study Chinese by themselves.

 

people

people who can study

people who can study Chinese by themselves

00.

The government's decision to raise taxes on luxury goods has sparked controversy among the wealthy.

 

The government

 

The government's decision

The government's decision to raise taxes on luxury goods

00.

Many experts believe that access to clean water is a basic human right.

access to clean water

that access to clean water

water

00.

Students who participate in extracurricular activities tend to have better academic performance.

Students

Students who participate in extracurricular activities

Students who participate in extracurricular activities tend

00.

Parents who encourage reading from an early age contribute to their children's academic success.

their children

their children's academic success

their children's academic

00.

In today's society, many individuals are struggling to balance work and family life.

balance work and family life

work and family life

balance work and family

00.

The government should invest more in education to ensure the future prosperity of the nation.

the future prosperity

future prosperity of the nation

the future prosperity of the nation

00.

Environmental activists are urging people to reduce their carbon footprint to combat climate change.

their carbon footprint

footprint

their carbon footprint to combat climate change

00.

The company's decision to downsize its workforce has caused widespread concern among employees.

widespread concern

concern

widespread concern among employees

00.

Social media platforms have revolutionized the way people communicate and share information.

the way people communicate and share information

the way people communicate

the way

Check answer

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng để xác định vai trò của cụm danh từ trong câu (có câu có 2 đáp án)

 

 

00.

He is a famous singer from Korea.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The old oak tree in the backyard swayed gently in the breeze.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The winner of the competition was a determined athlete with unparalleled skills.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The student solved a complex equation during the exam.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

A colony of ants diligently worked together to gather food.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The athlete won a gold medal in the competition.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The architect designed a modern skyscraper for the city skyline.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The person who won the race broke the record.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

The highlight of the party was a surprise performance by a talented musician.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

00.

I sang a song which was composed by my father.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Bổ ngữ

Chủ ngữ của động từ trong mệnh đề quan hệ

 

Check answer

Bài tập 3: Sắp xếp thứ tự determiner và pre-modifiers cho đúng

 

01.

two / shirts / yellow / these →

02.

cave / a / hidden -->

03.

cake / A / half of

-->

04.

roaring / the / waterfall -->

05.

very / man / thirteen / handsome -->

06.

10 / the / first / pages -->

07.

A group of / activists / environmental -->

08.

His / songs / beautiful -->

09.

academic / my son’s / performance -->

10.

A / very / photo shoot / successful -->

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 4: Chọn True/False để xác định cụm danh từ đúng/sai

 

 

00.

These the students.

True

False

00.

The my shirt

True

False

00.

My 2 kids

True

False

00.

The month first

True

False

00.

A heartbreaking news

True

False

Check answer

Bài tập cụm danh từ nâng cao

Bài tập 1: Sắp xếp các thành phần của cụm danh  từ theo đúng thứ tự

 

01.

people / A lot of / American -->

02.

Delicious / cookies / homemade -->

03.

The / that / I / library / borrowed / from / the / book -->

04.

in / the / the / mug / coffee -->

05.

A / to / read / book / good -->

06.

above / the / painting / that / the / fireplace / hangs / famous -->

07.

The / years / 2 / graduation / first / after -->

08.

water / A large amount of / that / came / the / through / holes -->

09.

small / the / the / house / on / right -->

10.

To / a / rely / on / friend -->

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 2: Ghép 2 câu sử dụng cụm danh từ

 

01.

Many people attended the concert. It was held in the park last Saturday. -->

02.

John is learning skills. Those skills are necessary to have to be a teacher. -->

03.

Lisa has just watched a movie. It was an interesting movie. -->

04.

The organization initiated a project. It aims to combat homelessness in urban areas. -->

05.

He bought a laptop. It’s black and it’s from a Japanese brand. -->

Your last result is 0/5

Check answer

Tổng kết

Trong bài viết này, DOL Grammar đã tóm tắt kiến thức cũng như cung cấp các dạng bài tập cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể luyện tập sử dụng cụm danh từ. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình tiếp thu, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả nhất nhé!