However là gì? Cách dùng cấu trúc However chi tiết nhất

However là trạng từmang nghĩa là “tuy nhiên” và được dùng để nối các mệnh đề. Nhờ vậy mà liên kết giữa các câu văn của bạn sẽ trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn. Hơn nữa, However còn mang nhiều tầng nghĩa khác và có đang dạng cách sử dụng khác nhau.

Vì vậy, DOL Grammar sẽ mang đến cho các bạn một bài viết chuyên sâu về trạng từ However, gói gọn định nghĩa, cách dùng, và cách để phân biệt với các từ nối dễ bị nhầm lẫn như But, Although, Therefore và Nevertheless. Hơn nữa, bài viết còn mang đến những từ nối và cách diễn đạt tương đương với However - nhằm giúp bạn đa dạng hóa cách diễn đạt ý tương phản. Cùng DOL khám phá nha!

However là gì
However là gì? Cách dùng cấu trúc However

However là gì?

However là trạng từ và có 3 mặt nghĩa khác nhau.

However nghĩa là “tuy nhiên/ nhưng” hoặc  “dù cho làm gì theo bất kì cách nào”. Ở cả 2 nét nghĩa này However đều là trạng từ liên kết.

Ví dụ: I’ve failed Math class 3 times in a row; however, I will keep trying to pass the exam next week. (Tôi đã trượt môn Toán 3 lần liên tiếp rồi, tuy nhiên thì tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt bài kiểm tra vào tuần sau.) 

Trạng từ thường However, mang nghĩa “mặc dù/cho dù như thế nào”.

Ví dụ: However hard I try, I can't seem to lose weight. (Mặc dù cố gắng chăm chỉ, tôi dường như chẳng giảm được chút cân nào.)

→ However nối 2 mệnh đề “I try hard” và “I can't seem to lose weight” và thể hiện sự đối nghịch về ý nghĩa: dù đã chăm chỉ nhưng vẫn không giảm cân.

Ở một số trường hợp, "however" có thể đóng vai trò như cả trạng từ và liên từ trong tiếng Anh. Liên từ However thường được sử dụng để bắt đầu mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Khi sử dụng "however", cần lưu ý đến ngữ cảnh để sử dụng nó một cách chính xác và hiệu quả.

Cách dùng cấu trúc However 

However có 2 cách dùng là ở dạng trạng từ liên kết hoặc trạng từ thường. Với mỗi vai trò này, However đều có cách sử dụng khác nhau, mà ảnh hưởng tới vị trí đứng của However. 

Cách dùng cấu trúc However 
2 Cách dùng cấu trúc However 

Khi cấu trúc However là trạng từ liên kết

Trạng từ liên kết However có 2 chức năng chính: liên kết 2 mệnh đề và liên kết 2 câu, tương ứng với vị trí đứng khác nhau của từng chức năng. Bên cạnh đó, dấu câu đi kèm However cũng là một phần quan trọng của cấu trúc. 

However đứng giữa và nối 2 mệnh đề tương phản vào cùng câu

However liên kết 2 mệnh đề. Lúc này, However đứng ở giữa 2 mệnh đề, và được kẹp giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề như sau.

S+V ; however, S+V

Ví dụ: I love to travel to other countries; however, I hate flying. (Tôi thích đi du lịch sang các nước; tuy nhiên, tôi không thích ngồi máy bay.)

However đứng giữa và liên kết 2 câu có ý nghĩa tương phản

Trong cách dùng này, However có thể nối câu này sang câu tiếp theo có sự đối nghịch về ý. Khi đó, However sẽ đứng đầu câu để giới thiệu mệnh đề mới - ý của câu này tương tương phản với ý ở câu trước đó.

S+V. However, S+V

Ví dụ: I love to travel to other countries. However, I hate flying. (Tôi thích đi du lịch sang các nước. Tuy nhiên, tôi không thích ngồi máy bay.)

However đứng giữa chủ ngữ và động từ

Với vị trí này However giảm đi tính chất thể hiện sự tương phản, mà nhấn mạnh vào thành phần đứng trước nó tương phản với thành phần tương ứng ở câu trước đó. However sẽ được kẹp giữa hai dấu phẩy ngăn cách với chủ ngữ và động từ.

S+V. S ; however , +V

Ví dụ: He like dogs. His sister; however, hates their guts. (Anh ấy thích chó. Tuy nhiên em gái anh ta thì, cực kì ghét chúng.)

 

→ However nhấn mạnh vào chủ ngữ là “his sister” (em gái anh ta), người mà có đặc điểm “không thích chó” tương phản với đồi tượng “he” (anh ấy) mà “likes dog” (thích chó).

Lưu ý: Với vị trí đứng này, However đi sau động từ “be”/động từ khuyết thiếu (can, may, should,...)/ trợ động từ nếu trong câu có thành phần này.

 

Ví dụ: Hiking during summer break is a fun activity. You must, however, remember to use sunscreen. (Đi bộ đường dài là một hoạt động bổ ích trong lúc nghỉ hè. Tuy nhiên , bạn phải nhớ bôi kem chống nắng đó.)

 

→ Câu có động từ khuyết thiếu + động từ chính V. However sẽ đi sau động từ khuyết thiếu “must”.

However đứng cuối câu

However đứng giữa câu sẽ nhấn mạnh vào (cụm) từ đứng trước nó, để nêu ra sự tương phản với câu liền trước.

S+V. S+V, however.

Ví dụ: He can’t attend the party. His sister will be there, however. (Tôi không thể tham gia bữa tiệc. Tuy nhiên thì em tôi có thể tới đó.)

 

→  However nhấn mạnh vào việc “will be there” (sẽ tới bữa tiệc) của đối tượng “his sister” (em gái anh ấy). Hành động này tương phản với việc “He can’t attend the party” (anh ấy không thể tham dự buổi tiệc).

Ngoài ra, However còn có nghĩa là “dù cho làm gì theo bất kì cách nào”. Khi đó, However có công thức như sau. 

However S1 + V1 , S2 + V2

Ví dụ: However you persuade her, she is not going to change her mind.

(Dù cho bạn thuyết phục cô ấy như nào đi chăng nữa, cô ấy sẽ không thay đổi quyết định đâu.)

 

→ mệnh đề phụ thuộc = However S1 + V1 = However you persuade her; mệnh đề chính = S2 + V2 = she is not going to change her mind.

Lưu ý: Vế mệnh đề phụ thuộc “however + S1 + V1 cũng có thể đảo xuống phía sau của câu và không ảnh hưởng về nghĩa. Khi đó, dấu phẩy là không cần thiết giữa 2 mệnh đề nữa (S2 +V2 however S1 + V1).

 

Ví dụ: She is not going to change her mind [,] however you persuade her. (= However you persuade her, she is not going to change her mind.)

However là một linking word (từ nối) quan trọng trong tiếng Anh. Được sử dụng để thể hiện mối quan hệ đối lập hoặc tương phản giữa các câu, ý tưởng.

Khi cấu trúc However là trạng từ thường

However cũng là trạng từ nhưng mang nghĩa “mặc dù, cho dù”. Lúc này, However đi kèm tính từ hoặc trạng từ, nghĩa là “cho dù có tính chất nào đó”. Cách dùng này nhằm nhấn mạnh vào mức độ của việc gì đó nhưng không đủ tạo nên sự thay đổi. Công thức cụ thể như sau.

However + adj/adv + S1 + V1, S2 + V2

Ví dụ.

 • However hard I try, I can’t seem to lose weight. (Mặc dù cố gắng chăm chỉ, tôi dường như chẳng giảm được chút cân nào.)

→ However đi kèm trạng từ hard mà bổ nghĩa cho động từ “try” (cố gắng). Câu gốc là “I try hard” (Tôi cố gắng chăm chỉ) → “hard” đảo lên trước để đi cùng However.

 

 • However stunning she was, she couldn’t make it to Top 5 of the beauty pageant. (Dù cho lộng lẫy cỡ nào, cô ấy vẫn không thể lọt Top 5 cuộc thi sắc đẹp.) 

→ However đi kèm tính từ stunning. Câu gốc là “she is stunning” (Cô ấy thật lộng lẫy) → “stunning” đảo lên trước để đi cùng However để nhấn mạnh hơn về mức độ stunning đó.

Lưu ý

 • Vế trạng từ However + adj/adv + S1 + V1 đứng đầu câu hay giữa câu đều phải có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề sau đó.

Ví dụ.

 • However stunning she was, she couldn’t make it to Top 5 of the beauty pageant. (Dù cho lộng lẫy cỡ nào, cô ấy vẫn không thể lọt Top 5 cuộc thi sắc đẹp.) 

→ vế However + adj/adv + S1 + V1 đứng đầu câu và có dấu phẩy ngăn cách với vế sau.

 

 • She couldn’t make it to Top 5 of the beauty pageant, however stunning she was. (= However stunning she was, she couldn’t make it to Top 5 of the beauty pageant.)

→ vế However + adj/adv + S1 + V1 đứng giữa câu và vẫn kèm theo dấu phẩy ngăn cách với vế trước đó. Nghĩa của câu không thay đổi khi thay đổi vị trí vế However + adj/adv + S1 + V1.

 • Cấu trúc However + adj/adv tương đương với cấu trúc No matter how + adj/adv và có thể dùng thay thế nhau.

Ví dụ: No matter how stunning she was (= However stunning she was), she couldn’t make it to Top 5 of the beauty pageant. (Dù cho lộng lẫy cỡ nào, cô ấy vẫn không thể lọt Top 5 cuộc thi sắc đẹp.)

 

→ However với nghĩa “cho dù như thế nào” có thể được thay bởi cụm No matter how. Nghĩa của câu không thay đổi.

Phân biệt However với But, Therefore, Although và Nevertheless

Ngoài However còn nhiều các cụm từ khác có chức năng nối câu hoặc nối ý như  But, Therefore, Although và Nevertheless. Mỗi cụm từ nối này đều có nghĩa và cách dùng riêng chúng, tuy nhiên có thể trùng với However ở điểm nào đó.

DOL tin rằng phần phân biệt dưới đây sẽ giúp bạn tránh các lỗi sai về mặt ngữ nghĩa và mục đích sử dụng qua những minh họa cụ thể về ý nghĩa, cách dùng và ví dụ chi tiết. 

 1. Phân biệt However so với But

 2. Phân biệt However so với Therefore

 3. Phân biệt However so với Although

 4. Phân biệt However so với  Nevertheless

Phân biệt cấu trúc However với But

However và But có nhiều điểm tương đồng ý nghĩa và khác biệt về cách sử dụng. Tất cả những đặc điểm này đã được DOL phân biệt cụ thể trong bảng dưới đây.

Phân biệt cấu trúc However với But

However = Tuy nhiên/ nhưng

But = nhưng

Ý nghĩa: Đều được dùng để thể hiện sự tương phản giữa 2 ý được nêu.

Cách dùng

 • trạng từ liên kết → liên kết 2 mệnh đề vào cùng câu hoặc 2 câu riêng biệt.

 • 4 cách đặt However làm từ nối, kèm theo lưu ý về dấu câu.

 • liên từ kết hợp → nối 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề hoàn chỉnh S-V).

 • 3 cách đặt But làm liên từ nêu sự tương phản, kèm theo lưu ý về dấu câu.

1.Đặt giữa 2 mệnh đề cùng câu → kẹp giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy (S+V;however, S+V)

2.Đặt giữa 2 câu → kẹp giữa dấu chấm hết câu và dấu phẩy ngăn cách mệnh đề mới (S+V. However, S+V)

3.Đặt giữa chủ ngữ và vị ngữ của câu thứ 2 có ý tương phản → kẹp giữa 2 dấu phẩy ngăn cách chủ ngữ và động từ (S+V. S, however, + V) 4.Cuối câu thứ 2 có ý tương phản → dấu phẩy trước however ngăn cách với mệnh đề ( S+V. S+V, however)

1.Giữa 2 mệnh đề cùng câu → có dấu phẩy trước But (S+V, but S+V)

2.Giữa các cụm từ → không cần dấu phẩy trước But (A but B)

3.Đầu câu đi kèm với 1 mệnh đề (không dùng trong các bài viết học thuật)

Phân biệt cấu trúc However với Therefore

Tiếp theo, đối với However và Therefore có nhiều các đặc điểm tương đồng và khác nhau được DOL phân biệt cụ thể trong bảng dưới đây. 

However = Tuy nhiên/nhưng

Therefore = Vì vậy

Ý nghĩa

Được dùng để thể hiện sự tương phản giữa 2 ý được nêu.

Được dùng để thể hiện hệ quả cho nguyên nhân đã nêu trước đó.

Cách dùng

 • Đều là trạng từ liên kết → liên kết 2 mệnh đề vào cùng câu hoặc 2 câu riêng biệt.

 • Đều được đặt ở đầu câu và giữa câu làm từ nối, kèm theo lưu ý về dấu câu đính kèm

 • Đặt giữa 2 mệnh đề cùng câu → kẹp giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy (S+V;however/therefore, S+V)

 • Đặt giữa 2 câu → kẹp giữa dấu chấm hết câu và dấu phẩy ngăn cách mệnh đề mới (S+V. However, S+V)

 • Đặt giữa chủ ngữ và vị ngữ của câu thứ 2 có ý tương phản → kẹp giữa 2 dấu phẩy ngăn cách chủ ngữ và động từ (S+V. S, however, + V)

 • Cuối câu thứ 2 có ý tương phản → dấu phẩy trước however ngăn cách với mệnh đề ( S+V. S+V, however)

 • Có thể kết hợp với “and” để nối 2 mệnh đề vào cùng câu → dấu phẩy trước “and therefore”.

Phân biệt cấu trúc However với Although

Bên cạnh đó, đối với However và Although có nhiều các đặc điểm tương đồng trong việc diễn đạt sự tương phản và khác nhau ở cách dùng. DOL sẽ giúp các bạn phân biệt rõ hơn trong bảng dưới đây. 

However = Tuy nhiên/nhưng

Although = Mặc dù

Ý nghĩa: Đều được dùng để thể hiện sự tương phản giữa 2 ý được nêu.

Cách dùng

 • trạng từ liên kết → liên kết 2 mệnh đề vào cùng câu hoặc 2 câu riêng biệt.

 • Được đặt ở đầu câu và giữa câu làm từ nối, kèm theo lưu ý về dấu câu đính kèm.

 • Đặt giữa 2 mệnh đề cùng câu → kẹp giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy (S+V;however, S+V)

 • Đặt giữa 2 câu → kẹp giữa dấu chấm hết câu và dấu phẩy ngăn cách mệnh đề mới (S+V. However, S+V)

 • Đặt giữa chủ ngữ và vị ngữ của câu thứ 2 có ý tương phản → kẹp giữa 2 dấu phẩy ngăn cách chủ ngữ và động từ (S+V. S, however, + V)

 • Cuối câu thứ 2 có ý tương phản → dấu phẩy trước however ngăn cách với mệnh đề ( S+V. S+V, however)

 • liên từ phụ thuộc → liên kết mệnh đề phụ thuộc (although + mệnh đề) và mệnh đề chính (hoàn chỉnh S-V).

 • Mệnh đề phụ thuộc (although + mệnh đề) có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu, kèm theo lưu ý về dấu câu.

 • Vế although đứng đầu câu → có dấu phẩy trước mệnh đề chính. (Although S+V, S+V)

 • Vế although đứng giữa câu → không cần dấu phẩy ngăn cách. (S+V although S+V)

Phân biệt cấu trúc However với Nevertheless

Cuối cùng, 2 trạng từ liên kết However và Nevertheless có rất nhiều các đặc điểm tương đồng trong cả ý nghĩa và cách dùng. Các bạn cùng DOL tìm hiểu thêm trong bảng bên dưới nha.

However = Tuy nhiên/nhưng

Nevertheless = However = Tuy nhiên/nhưng

Ý nghĩa: Đều được dùng để thể hiện sự tương phản giữa 2 ý được nêu.

Cách dùng

 • Đều là trạng từ liên kết → liên kết 2 mệnh đề vào cùng câu hoặc 2 câu riêng biệt.

 • Đều được đặt ở đầu câu, giữa câu và cuối câu làm từ nối, kèm theo lưu ý về dấu câu đính kèm.

 • Đặt giữa 2 mệnh đề cùng câu → kẹp giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy (S+V ;however/nevertheless, S+V)

 • Đặt giữa 2 câu → kẹp giữa dấu chấm hết câu và dấu phẩy ngăn cách mệnh đề mới (S+V. However/Nevertheless, S+V)

 • Đặt giữa chủ ngữ và vị ngữ của câu thứ 2 có ý tương phản → kẹp giữa 2 dấu phẩy ngăn cách chủ ngữ và động từ (S+V. S, however, + V)

However được dùng đa dạng trong cả ngôn ngữ nói và viết (cả thân mật và không thân mật).

 • Cuối câu thứ 2 có ý tương phản → dấu phẩy trước however ngăn cách với mệnh đề ( S+V. S+V, however)

Nevertheless được sử dụng trong lối viết trang trọng hơn như viết email doanh nghiệp, thư trả lời trong công việc, học tập,...

 • Cuối câu thứ 2 có ý tương phản → không có dấu phẩy trước nevertheless ngăn cách với mệnh đề ( S+V. S+V nevertheless).

 • Có thể kết hợp với But để nối 2 mệnh đề vào cùng câu → dấu phẩy trước “but nevertheless”

"However" có thể được xem như một dạng mở rộng của "whereas". Trong một số trường hợp, cấu trúc whereas có thể được sử dụng để nối hai mệnh đề độc lập, tạo thành một cặp tương phản.

Bài tập

Bạn hãy thử sức áp dụng các kiến thức đã học về cấu trúc However vào các bài tập nhỏ sau đây nha.

Bài 1: Nhận biết vai trò của However (là trạng từ liên kết, trạng từ thường hay liên từ).

 

 

00.

The weather forecast called for rain; however, it turned out to be a beautiful day.

Trạng từ thường

Trạng từ liên kết

Liên từ

00.

She always arrives on time, however early the meeting starts.

Liên từ

Trạng từ thường

Trạng từ liên kết

00.

However quietly I play the electric guitar, my neighbor always complains.

Trạng từ liên kết

Trạng từ thường

Liên từ

00.

You definitely pull those jeans off good however you wear them.

Liên từ

Trạng từ liên kết

Trạng từ thường

00.

I’m not hungry; I’d like a drink, however.

Liên từ

Trạng từ thường

Trạng từ liên kết

 

Check answer

Bài 2: Điền thêm dấu câu phù hợp khi dùng However (điền “x” nếu vị trí đó không có dấu câu) để liên kết các mệnh đề trong câu dưới đây.

 

 

1. The traffic was heavy 01. however 02.we made it to the airport with just enough time to catch our flight.

 

2. The company was facing financial difficulties.They 03. however 04. managed to turn things around and become profitable again.

 

3. However 05. much I sleep 06. I always feel tired.

 

4. Jane was really looking forward to the party 07.

However 08. she came down with a cold.

 

5. I generally dislike vegetables. My mom quite enjoys them 09. however.

 

6. However 10. much I save 11.I can't seem to afford a new car.

 

7. You can do it 12. however 13.you like. I don’t mind.

 

8. We are under difficult circumstances. I14. however15. believe that we will succeed.

Your last result is 0/15

Check answer

Bài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thiện các câu sau:

 

 

00.

She failed the test, ________ she didn't give up on her dream of becoming a doctor.

but

although

therefore

however

00.

________ the weather was bad, we decided to go for a hike anyway.

But

However

Although

Therefore

00.

The company was facing financial difficulties, but_________, they managed to turn things around and become profitable again.

although

therefore

nevertheless

however

00.

She was feeling very nervous before the test,_________, she did a great job and got an A.

nevertheless

however

therefore

A&B

A&C

00.

The company was facing financial difficulties;_________, they

had to lay off some employees.

however

therefore

nevertheless

but

00.

He was determined to try again __________ he had failed the exam twice.

however

therefore

but

although

00.

The weather was bad, and _________ we decided to cancel our plans.

therefore

but

nevertheless

although

00.

It's easy to reach the shopping mall, _________ you choose to travel.

but

therefore

however

nevertheless

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL đã giới thiệu đến bạn chi tiết 2 vai trò, tương ứng với 3 mặt nghĩa và 3 cách dùng của trạng từ However. Hơn nữa, DOL đã tổng hợp và thống kê sự giống và khác nhau của But, Therefore, Although, Nevertheless với However, để các bạn không còn bị nhầm lẫn giữa các từ có chức năng nối này. 

Các bạn đừng quên ghé thăm trang web của DOL để được cung cấp kho tài liệu độc quyền và thử sức với bài test trình độ IELTS miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, câu hỏi hoặc chủ đề nào khác liên quan đến tiếng Anh hãy liên hệ với DOL để nhận được giải đáp sớm nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập hiệu quả!

Khuất Thị Ngân Hà

Khuất Thị Ngân Hà là một trợ giảng tiếng Anh hơn 4 năm kinh nghiệm và là thành viên của nhóm Học thuật tại Trung tâm DOL English. Với niềm đam mê Anh Ngữ, cô đã sở hữu cho mình tấm bằng IELTS Academic 7.5 Overall cùng chứng chỉ TOEIC 870, thể hiện khả năng kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh vô cùng thành thạo.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc