Since là thì gì? Những cách dùng since mà bạn phải biết

Since là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, được hiểu với ý nghĩa là “kể từ khi đó”. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết rất quen thuộc của hai thì này. Ngoài ra, since còn được theo sau bởi mệnh đề thì quá khứ đơn để diễn tả một sự việc bắt đầu từ trong quá khứ.

Để có thể hiểu được cách dùng của Since, trong bài viết này, DOL Grammar sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức tổng quát của về cấu trúc since trong tiếng Anh cũng nhưu cách cách phân biệt since và for và một số lưu ý khi sử dụng since. Hãy cùng bắt đầu bài học nhé!

Since là thì gì
Since là thì gì? Những cách dùng since mà bạn phải biết

Since là thì gì?

Since là dấu hiệu được dùng trong các thì hoàn thành (Hiện tại/Quá khứ hoàn thành, Hiện tại/Quá khứ hoàn thành tiếp diễn).

Since mang ý nghĩa là “kể từ khi/kể từ”, thường đi chung với một mốc thời gian xác định hoặc thời điểm một sự việc nào đó diễn ra trong quá khứ.

Since thường được dùng trong mệnh đề phụ chỉ thời gian khi câu có mệnh đề chính ở các thì hoàn thành, bao gồm:

checkThì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Since được dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại.

Ví dụ.

 • I have known her since 2010.

(Tôi đã biết cô ấy từ năm 2010.) 

 • I have been working on this project since last month.

(Tôi đã đang làm việc cho dự án này từ tháng trước.) 

check Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Trong thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)quá khứ hoàn thành tiếp diễn, Since được dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục trong một thời gian nhất định trong quá khứ.

Ví dụ.

 • They had been friends since college, but they lost touch after graduation.

(Họ là bạn từ khi còn học đại học, nhưng họ mất liên lạc sau khi tốt nghiệp.) 

 • She had been working on the project since last year, and it was finally completed.

(Cô ấy đã đang làm việc trên dự án từ năm ngoái, và nó cuối cùng đã hoàn thành.)

Cách dùng Since trong tiếng Anh

Trong phần này, DOL sẽ giới thiệu cách dùng của since dựa trên 3 vai trò cơ bản: Giới từ, Liên từ và Trạng từ

cách dùng since
Since có 3 cách dùng cơ bản

1. Khi since là giới từ (Preposition)

Since có thể đóng vai trò là giới từ chỉ thời gian trong một mệnh đề. Khi since đóng vai trò là giới từ thời gian, theo sau nó luôn là danh từ hoặc cụm danh từ chỉ thời gian.

since + danh từ/cụm danh từ chỉ thời gian

Ví dụ

 • Since 2010, I have been working in the field of environmental science.

(Từ năm 2010, tôi đã làm việc trong lĩnh vực khoa học môi trường.)

 

 • She hasn't called her parents since Monday.

(Cô ấy chưa gọi cho bố mẹ từ thứ Hai.)

2. Khi since là liên từ (Conjunction)

Since có thể đóng vai trò là liên từ trong mệnh đề với 2 cách dùng, ý nghĩa khác nhau.

Since: kể từ khi làm một việc gì đó

Khi liên từ since mang ý nghĩa này, theo sau Since là mệnh đề thì quá khứ đơn. Theo cấu trúc này, Since diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ với nghĩa “kể từ khi một việc gì đó diễn ra”. 

since + mệnh đề thì quá khứ đơn

Ví dụ.

 • We haven’t talked to each other since we moved to different cities.

(Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ khi chúng tôi chuyển đến các thành phố khác nhau.)

 

 • Since I graduated from university, I have been working as a software engineer.

(Kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc như một kỹ sư phần mềm.)

Since: bởi vì

Khi since mang ý nghĩa này, nó được coi là một liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction), dùng để kết nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính trong câu.

Liên từ phụ thuộc since dùng để diễn tả một nguyên nhân, lý do dẫn tới một sự việc nào đó. 

since + mệnh đề chỉ nguyên nhân, lý do

Ví dụ.

 • Since the safety of passengers is important to us, we request you to take our advice.

(Vì sự an toàn của hành khách là điều quan trọng đối với chúng tôi nên chúng tôi mong bạn hãy nghe theo lời khuyên của chúng tôi.)

 

 • I am late since my car broke down.

(Tôi đến muộn vì xe tôi hỏng.)

3. Khi since là trạng từ (Adverb)

Since có thể đóng vai trò là trạng từ chỉ thời gian trong một mệnh đề.

Khi since đóng vai trò là trạng từ thời gian, nó thường được sử dụng trong và là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành với ý nghĩa là “kể từ khi đó”.

Since thường đứng sau tính từ và động từ để bổ nghĩa cho chúng.

Ví dụ.

 • She went for a run on Monday and has not been seen since.

(Cô ấy đã chạy bộ vào thứ Hai và không được nhìn thấy kể từ đó.)

 

 • The original building has long since been demolished.

(Tòa nhà ban đầu đã bị phá bỏ từ lâu.)

Cấu trúc sau since

Cấu trúc sau since có thể được áp dụng trong tiếng Anh để thể hiện mối quan hệ thời gian hoặc nguyên nhân. Cụ thể sau Since có thể chia làm 3 cấu trúc sau.

1. Cấu trúc since + mốc thời gian

Giới từ Since thường được sử dụng với mốc thời gian trong quá khứ, để bắt đầu một khoảng thời gian và kéo dài đến hiện tại.

Cấu trúc sau Since + mốc thời gian là một trong những dấu hiệu nhận biết phổ biến của các thì hoàn thành, bao gồm thì hiện tại hoàn thành/hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành/quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Mốc thời gian trong cấu trúc này có thể là một ngày, một tháng, một năm, một giai đoạn thời gian hoặc một sự kiện cụ thể. Mốc thời gian phải được xác định cụ thể, không thể là một khoảng thời gian chung chung.

Ví dụ.

 • I have been living in this city since 2010.

(Tôi đã sống ở thành phố này kể từ năm 2010.)

 

 • They had been friends since elementary school until they lost contact in college.

(Họ đã là bạn từ trường tiểu học cho đến khi họ mất liên lạc ở đại học.)

Lưu ý: Không sử dụng Since với mốc thời gian trong tương lai. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các giới từ như "from" hoặc "starting from" 

 

Ví dụ.

 

crossSai: I will be on vacation since next Monday.

 

checkĐúng: I will be on vacation from next Monday.

(Tôi sẽ đi nghỉ từ thứ Hai tuần tới.)

2. Cấu trúc since + mệnh đề Quá khứ đơn

Liên từ Since thường được sử dụng với mệnh đề quá khứ đơn, diễn tả một sự kiện đã xảy ra ở quá khứ và đó là điểm khởi đầu của một thời gian kéo dài cho đến hiện tại.

Mệnh đề quá khứ đơn trong cấu trúc này phải diễn tả một hành động đã kết thúc trong quá khứ. Cấu trúc sau Since + mệnh đề quá khứ đơn cũng thường xuyên được sử dụng trong các thì hoàn thành. 

Ví dụ.

 • I have known her since she graduated from college.

(Tôi đã biết cô ấy từ sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học.)

 

 • He had been working hard since he got the job.

(Anh ấy đã làm việc chăm chỉ kể từ khi anh ấy có được công việc.)

3. Cấu trúc since + V-ing

Cấu trúc Since + V-ing là dạng rút gọn của cấu trúc Since + mệnh đề quá khứ đơn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng cấu trúc rút gọn này khi chủ ngữ của mệnh đề chính và mệnh đề chứa since là một. 

Ví dụ.

 • Since she left her hometown, she has met a lot of interesting people 

= Since leaving her hometown, she has met a lot of interesting people. 

(Kể từ khi rời quê hương, cô ấy đã gặp rất nhiều người thú vị.)

 

 • I have been feeling sick since I ate that bad food. 

= I have been feeling sick since eating that bad food.

(Tôi đã cảm thấy ốm kể từ khi tôi ăn thức ăn đó.)

Một số cấu trúc since liên quan khác

Hãy cùng tìm hiểu thêm về 2 cấu trúc khác liên quan tới Since như sau.

một số cấu trúc since liên quan khác
2 cấu trúc khác liên quan tới Since thường gặp

Since trong cấu trúc: “it + be + time + since…”

Theo cấu trúc này, Since diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ với nghĩa “kể từ khi một việc gì đó diễn ra”. Since có thể được sử dụng với mệnh đề thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành.

It + be + time + since + Mệnh đề thì quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành/hiện tại hoàn thành

Ví dụ.

 • It has been years since I rode a bike .

 • It has been years since I have ridden a bike .

 • It had been years since I had ridden a bike .

(Đã nhiều năm kể từ khi tôi đi xe đạp.)

Since đi kèm với “then”, “ever”

Những cụm từ Since then và Ever since đều mang nghĩa là “kể từ đó”. Tuy nhiên, đây là cách dùng để nhấn mạnh một sự việc đã diễn ra xuyên suốt kể từ một thời điểm nào đó trong quá khứ cho tới bây giờ. 

Ví dụ.

 • We have been talking nonstop since then.

(Chúng tôi đã nói chuyện không ngừng kể từ đó.)

 

 • She moved to VietNam in 2005 and has been living in Ha Noi ever since.

(Cô chuyển đến Việt Nam vào năm 2005 và sống ở Hà Nội kể từ đó.) Một số lưu ý khi dùng since

Khi sử dụng từ since trong mệnh đề, bạn cần chú ý tới một số lỗi sai thường gặp như sau

Since không đi kèm với “khoảng thời gian”

Since chỉ đi kèm với mốc thời gian trong quá khứ. Khi có “khoảng thời gian” trong mệnh đề, bạn cần sử dụng giới từ “for”.

Ví dụ

 

crossSai: My sister has been living in Tokyo since 3 years.

 

checkĐúng: My sister has been living in Tokyo for 3 years.

 

checkĐúng: My sister has been living in Tokyo since 2020.

 

(Chị tôi đã sống ở Tokyo từ năm 2020./ Chị tôi đã sống ở Tokyo được 3 năm.)

 

→ Giải thích: Trong ví dụ này, “3 years” là một khoảng thời gian, vì vậy không được sử dụng “since” mà phải dùng “for”. Since chỉ đi với mốc thời gian cụ thể như là năm 2020.

một số lưu ý khi dùng since
3 Lưu ý khi dùng since trong tiếng Anh

Sử dụng dấu phẩy với since

Since có thể đứng ở đầu, giữa hoặc cuối câu. Khi chúng ta sử dụng Since ở đầu câu, chúng ta phải đặt dấu phẩy giữa cụm từ/mệnh đề có chứa since và mệnh đề chính.

Ví dụ.

 • Since I met you, my life has changed completely.

(Kể từ khi tôi gặp bạn, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.)

 

 • Since last summer, the neighborhood has become much quieter.

(Từ mùa hè năm ngoái, khu phố trở nên yên tĩnh hơn nhiều.)

Dùng Since thay vì From khi đề cập tới mệnh đề chỉ một việc nào đó đã diễn ra

Ví dụ.

 

crossSai: I have known him from I was ten years old.

 

checkĐúng: I have known him since I was ten years old.

(Tôi đã biết anh ấy từ khi tôi 10 tuổi.)

 

→ Giải thích: Trong ví dụ này, since đóng vai trò là liên từ nên có thể đi với một mệnh đề, còn from là giới từ nên chỉ đi kèm với danh từ hoặc cụm danh từ.

Phân biệt since và for

Since và For là hai giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, tuy nhiên ý nghĩa và cách dùng của hai giới từ này hoàn toàn khác biệt.

Hãy theo dõi bảng dưới đây để cùng tìm hiểu và phân biệt since và for qua ý nghĩa, cách sử dụng cùng với ví dụ minh họa một cách ngắn gọn. Bạn cũng có thể theo dõi bài viết chi tiết hơn của DOL Grammar về cách phân biệt 2 từ loại này.

since
for

Ý nghĩa

kể từ khi

trong khoảng

Cách dùng

since + mốc thời gian trong quá khứ

for + khoảng thời gian trong hiện tại/quá khứ/tương lai

Đi kèm với thì 

Hiện tại hoàn thành, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Quá khứ hoàn thành, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Có thể đi kèm với tất cả các thì

Ví dụ

They have been at the hotel since last Tuesday. 

(Họ đã ở khách sạn từ thứ Ba tuần trước.)

They have been at the hotel for a week. 

(Họ đã ở khách sạn được một tuần rồi.)

Bài tập 

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng để phân biệt được vai trò của since trong các câu sau

 

 

00.

I have been working here since 2015

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

I have been learning English since I was a child

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

Since I graduated from university, I have been working as a fashion designer.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

I think they're not coming, since they haven't replied to the invitation.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

Bruce left the house at six this morning, and we haven’t seen him since

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

I have been studying since the morning.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

He left home two years ago and has since become a soldier.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

Since the weather is bad, the event is canceled.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

Since the day we met, I knew we would be lifelong friends.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

00.

She graduated four years ago and has since married.

Trạng từ

Giới từ

Liên từ

Check answer

Bài 2: Điền “for” hoặc “since” vào chỗ trống

 

 

1. She has been studying English 01. five years now, and her fluency has greatly improved.

 

 

2. They have lived in New York City 02. 2010, and they love the vibrant atmosphere.

 

 

3. Many people have been unemployed 03. the pandemic hit, causing economic hardships.

 

 

4. My family usually has dinner04.2 hours a day.

 

 

5. She has been a vegetarian 05. she was a child as she cares deeply about animal rights.

 

 

6. Our family has been planning this vacation to Hawaii 06. months, and we can't wait to go.

 

 

7. 07.then, I have never contacted him again.

 

 

8. I haven't seen my best friend 08. last summer, and I miss her terribly.

 

 

9. The company has been operating in the market 09. a decade, and it has established a strong reputation.

 

 

10. We met at a party in 2015 and we've been together ever10..

 

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Bài viết sau đã cung cấp cho bạn kiến thức và các nhận biết since là thì gì. Các bài tập kèm theo cũng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng và củng cố kiến thức đã học. Hãy thường xuyên ghé thăm DOL Grammar và tìm đọc các bài viết về ngữ pháp tiếng Anh nhằm trao dồi thêm kiến thức nhé.

Tạ Hà Phương

Tạ Hà Phương là một trợ giảng với 5 năm kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh THCS chuẩn bị ôn thi lớp 10. Ngoài ra, Phương cũng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên tiếng Anh và tham gia biên soạn tài liệu ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị ôn thi THPT Quốc Gia.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc