Cấu trúc Would you like: Công thức, cách dùng và bài tập

Cấu trúc “would you like” là một cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh giao tiếp được sử dụng để đưa ra lời mời gọi, hoặc đề xuất cho đối phương. Trong bài viết này, DOL Grammar sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng cấu trúc “would you like”một cách chính xác bằng cách làm rõ các khái niệm, cách sử dụng. Ngoài ra, DOL Grammar sẽ giúp bạn phân biệt cấu trúc với cấu trúc “do you like” và đưa ra một số bài tập vận dụng để bạn có thể luyện tập sử dụng cấu trúc này chính xác nhất.

cấu trúc would you like
Cấu trúc Would you like trong tiếng Anh

Would you like là gì?

“Would you like” là cấu trúc lịch sự để mời người nghe làm một việc gì đó hoặc mời người nghe một thứ gì đó, thường là thức ăn hoặc đồ uống.

Ví dụ:

  • Would you like to join me on my trip to Africa? (Bạn có muốn tham gia cùng tôi trong chuyến đi đến châu Phi không?)

  • Would you like some apples? (Bạn có muốn ăn táo chứ?)

-> Trong các ví dụ trên, cấu trúc “would you like” được sử dụng để mời người nghe tham gia vào chuyến đi đến châu Phi hoặc mời người nghe ăn táo. Lưu ý, cấu trúc này là một cấu trúc có ngôn ngữ lịch sự và vì vậy, có thể sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng lẫn trong giao tiếp hằng ngày.

Cách dùng cấu trúc would you like để thể hiện lời mời hoặc lời đề nghị

Cấu trúc “would you like” được sử dụng để thể hiện lời mời hoặc lời đề nghị dành cho người nghe. Bởi vì động từ “like” có thể đi kèm với động từ hoặc danh từ, cấu trúc “would you like” cũng có thể sử dụng tương tự. Tuỳ theo thành phần động từ hoặc danh từ mà bạn sử dụng, cấu trúc “would you like” có thể mang vài nghĩa khác nhau.

Cấu trúc would you like với động từ dùng để thể hiện lời đề nghị

Cấu trúc “would you like” có thể được sử dụng đối với động từ để đưa ra một lời mời người nghe thực hiện một hành động gì đó. Công thức của cấu trúc này như sau.

Would you like + to V?

Ví dụ:

  • Would you like to have a walk in the park with me? (Bạn có muốn đi bộ trong công viên với tôi chứ?)

  • Would you like to talk about your study? (Bạn có muốn nói về việc học của mình không?)

-> Trong các ví dụ trên, cấu trúc “would you like” được sử dụng để thể hiện một lời mời thực hiện một hành động nào đó (đi bộ trong công viên và nói về việc học của mình). Lưu ý, các hành động trên là lời mời đối phương thực hiện, không nhất thiết việc người nói cùng làm việc đó như trong ví dụ thứ 2 (người nói chỉ mời gọi người nghe nói về việc học tập chứ không phải là cả hai cùng nói).

Cấu trúc would you like + N dùng để thể hiện lời mời

Cấu trúc “would you like” có thể được sử dụng với danh từ để thể hiện việc mời một đồ vật gì đó dành cho người nghe.

Would you like + N?

Ví dụ:

  • Would you like a cup of coffee? (Bạn có muốn một tách cà phê không?)

  • Would you like some sugar with your coffee too? (Bạn có muốn một ít đường kèm với tách cà phê của bạn nữa chứ?)

-> Trong các ví dụ trên, cấu trúc “would you like” được sử dụng để mời gọi người nghe muốn nhận một món gì đó (tách cà phê và ít đường).  Khi sử dụng cấu trúc “would you like + N”, bạn không cần phải làm rõ động từ để bổ nghĩa cho danh từ mà người nghe sẽ tự hiểu (ví dụ như “a cup of coffee” (một tách cà phê) sẽ đi kèm với động từ “drink” (uống) và “some sugar” (một ít đường) sẽ đi kèm với “add” (thêm vào))

Cách trả lời câu hỏi “would you like” như sau, theo mức độ lịch sự từ trên xuống.

Đồng ý

Từ chối

Sure. (Tất nhiên.)

No, I would not. 

(Không, tôi sẽ không thích đâu.)

Okay. (Đồng ý)

No, thanks. (Không, cảm ơn.)

Yes, I would love to. (Có, tôi sẽ rất thích.)

I’m sorry but I don’t want to. 

(Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thích.)

Yes, it sounds like a great idea! 

(Có chứ, nghe có vẻ như là một ý tưởng hay.)

I’d love to, but S + V. 

(Tôi cũng thích lắm, nhưng mà…)

Cấu trúc would you like dùng để hỏi về nguyện vọng

Để hỏi về về nguyện vọng của người nghe, bạn có thể kết hợp cấu trúc “would you like” với các từ để hỏi Wh- nhất định. Đối với mỗi từ để hỏi khác nhau, bạn sẽ có một cấu trúc có mục đích khác nhau. DOL Grammar sẽ tổng hợp các cấu trúc này thông qua bảng sau.

Từ để hỏi

Cấu trúc và chức năng

Ví dụ

What

What would you like to V1: Hỏi về nguyện vọng hoặc mong muốn của đối phương.

What would you like to have for Christmas? 

(Bạn muốn gì cho Giáng Sinh này?)

What would you like for dinner? (Bạn muốn ăn tối món gì?)

 

How

How would you like to V1: Hỏi về sở thích hoặc yêu cầu của người khác.

How would you like to hang this picture? 

(Bạn muốn treo bức tranh này như thế nào?)

How would you like your coffee? Sweet or a little bitter? 

(Bạn muốn ly cà phê của  bạn như thế nào? Ngọt hay đắng một chút?)

 

Would you like và do you like khác nhau như thế nào?

Cấu trúc “would you like” và “do you like” có một số sự khác biệt nhất định về nghĩa và cách sử dụng. 

  • Sự khác biệt về mặt nghĩa

Cấu trúc “would you like to V” hoặc “would you like N” được sử dụng để mời gọi người nghe làm một việc gì đó hoặc nhận một món gì đó. Khi hỏi, người hỏi có thể đã sẵn sàng thực hiện hành động này, đã có sẵn đồ vật được đề cập đến trong câu hỏi, hoặc đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện hành động này nếu người trả lời đồng ý.

Ví dụ: Would you like to drink some tea? (Bạn có muốn uống một ít trà?)

 

-> Khi đưa ra lời mời này, người nói có thể đã chuẩn bị sẵn trà và đang mời người nghe uống hoặc người nói đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để pha trà và nếu người nghe đồng ý, người nói sẽ bắt đầu pha trà cho cả hai.

  • Trong khi đó, cấu trúc “do you like to V” hoặc “do you like N” được sử dụng để hỏi về sở thích của người nghe. Khi sử dụng cấu trúc này, người nói có thể đang thắc mắc về sở thích của người nghe về một lĩnh vực nào đó. 

Cụ thể hơn, người nói có thể không có sẵn điều kiện để thực hiện hành động này hoặc không có đồ vật được đề cập trong tay. Cấu trúc này chỉ đơn thuần để hỏi về sở thích.

Ví dụ: Do you like to drink tea? (Bạn có thích uống trà không?)

 

-> Khi đưa ra câu hỏi này, người nói không nhất thiết sẽ mời người nghe uống trà. Thay vào đó, người nói chỉ hỏi về một sở thích (uống trà) của người nghe.

Bài tập cấu trúc Would you like kèm đáp án

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống, có thể có 2 đáp án đúng.

 

 

00.

Would you like ____ a walk with me?

having

have

Ø

to have

00.

Would you like _______ a cup of tea?

having

to have

had

have

00.

Would you like _______ us with the project?

helping

help

Ø

to help

00.

Would you like _______ to the concert tomorrow?

go

to go

Ø

going

00.

Would you like _______ your opinion on this matter?

sharing

share

Ø

to share

00.

Would you like _______ the new restaurant in town?

trying

try

Ø

to try

00.

Would you like _______ some feedback on your presentation?

Ø

receive

receiveing

to receive

00.

Would you like _______ some more information about the event?

getting

to get

got

get

00.

Would you like _______ a movie tonight?

to watch

watching

watched

watch

00.

Would you like _______ part in the charity event?

taking

take

took

to take

Check answer

Tổng kết

Cấu trúc “would you like” là một cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh, được sử dụng để thể hiện lời mời hoặc đề nghị ai đó làm gì. Thông qua bài viết trên, DOL Grammar đã làm rõ khái niệm của cấu trúc này, cách sử dụng tuỳ thuộc theo tường cấu trúc cụ thể, so sánh cấu trúc này với “do you like” và cuối cùng, cung cấp một số bài tập để bạn thực hành áp dụng những  kiến thức đã học bên trên. Mời bạn cùng chúng tôi tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tương đồng khác trong kho bài viết ngữ pháp của DOL Grammar.

Trần Hoàng Huy

Trần Hoàng Huy đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm DOL English với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Mercury Academy (Mercury.net.vn) làm việc với giáo viên bản ngữ. Đồng thời Huy cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc hỗ trợ cho các nhóm học sinh giao tiếp tiếng Anh với giáo viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc