Tổng hợp bài tập giới từ trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao có đáp án chi tiết

Bài viết tổng hợp các bài tập giới từ trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, được DOL Grammar phân loại theo từng chủ đề thường gặp, kèm đáp án và lời giải chi tiết.

Dù bạn là người mới bắt đầu luyện tập tiếng Anh hay đã có kiến thức nền tảng, thực hành luyện tập các bài tập trong bài viết này sẽ giúp bạn củng cố thêm kiến thức, khắc phục những lỗi sai phổ biến cũng như nâng cao khả năng sử dụng giới từ trong tiếng Anh một cách thành thạo và chính xác.

bài tập giới từ trong tiếng anh
Tổng hợp bài tập giới từ cơ bản và nâng cao kèm đáp án chi tiết

Bài tập giới từ trong tiếng Anh cơ bản

Trong phần này, DOL Grammar sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về giới từ bằng những bài tập điền từ vào ô trống để bạn có thể chủ động xem lại kiến thức và tư duy lựa chọn đáp án phù hợp. 

Bài tập sẽ đi từ dễ tới trung bình, trong đó bài 1 sẽ áp dụng kiến thức về 3 giới từ cơ bản “in”, “on” và “at” chỉ nơi chốn và thời gian. 

Tiếp theo, bài 2 sẽ mở rộng sang những giới từ chỉ phương hướng, chuyển động, tác nhân và sở hữu trong ngữ cảnh một đoạn văn để các bạn dễ thấy cách các giới từ mang tới thông tin, ngữ cảnh cho đoạn văn phong phú hơn.

Hãy cùng DOL Grammar thực hành những bài tập sau nha.

Bài 1: Điền giới từ “in”,”on” hoặc “at” vào ô trống

 

 

1. The tragedy happened 01.the summer of 1939.

 

 

2. It's much hotter 02. the evening than it is 03.the afternoon.

 

 

3.

I'll see you04.lunch.

 

 

4. Just go straight ahead. My house is the third one 05.your left.

 

 

5. I'm not available now, but I'll speak to you 06.an hour.

 

 

6. There's someone07.the door. Could you get it?

 

 

7. He got 08.his bike and rode home.

 

 

8. She got home 09.work just in time to put the children to bed.

 

 

9. The travel agency offers tours 10.weekdays.

 

 

10. The scandal appeared 11.all the newspapers 12.the beginning of the week.

 

 

11. Could you please call later? He's still 13.work.

 

 

12. The Olympics will begin 14.the 27th of February.

 

 

13. She doesn't have a job 15. the moment.

 

 

14. I was born 16.March.

 

 

15. Dad came home late 17.night.

 

Your last result is 0/17

Check answer

Bài tập giới từ trong tiếng Anh nâng cao

Trong phần này, các bạn sẽ được tiếp cận những bài tập giới từ ở mức độ khó hơn. Những bài tập này sẽ đòi hỏi bạn tư duy sâu hơn qua bài tập viết câu và điền từ với nhiều giới từ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể sẽ cần trợ giúp của từ điển để tìm kiếm các giới từ đi kèm các danh từ, động từ hay tính từ để câu có nghĩa phù hợp. 

Bài 1: Điền giới từ phù hợp (trong mục Gợi ý) vào ô trống

 

 

 

 

1. He accused me 01. selling secret information 02. the competitors.

 

2. You look worried. - Are you 03. some sort trouble? - Yes I'm 04.debt and my creditors want to be paid 05. the end of the month, and 06. the moment I still don’t have any money 07. the bank.

 

3. Four people were injured 08. the crash. Three 09. them are students from the university, the fourth is here 10. holiday. That's him over there 11. his arm 12. plaster.

 

4. I'm tired 13. working 14. the suburbs, and I've asked to be transferred 15. our central branch.

 

5. This picture was painted 16.Picasso, and there's another by Picasso17. the opposite wall.

 

6. The children quickly changed 18.bathing clothes and jumped 19. the river 20. shouts of delight.

 

💡 Gợi ý

at
to
of
in
on
by
into
with

Your last result is 0/20

Check answer

Bài 2: Dùng 1 giới từ điền vào chỗ trống sao cho nghĩa câu mới không đổi

 

 

1. It is weird that this store is only open during the day.

 

--> It is weird that this store is only open 01.day.

ok.

 

2. The smell is coming from the kitchen.

 

→ The smell is 02.the kitchen.

 

3. There is a cat inside the box.

 

→ There is a cat 03.the box.

 

4. The bookstore is close to the library.

 

→ The bookstore is 04.the library.

 

5. The path goes through the forest.

 

→ The path goes 05.the forest.

 

6. The cat jumped off the table.

 

→ The cat jumped06. from the table.

 

7. He painted the picture using a brush.

 

→ He painted the picture 07.a brush.

 

8. The boy owns the book.

 

→ The book belongs 08. the boy.

 

9. The conference was rescheduled due to unforeseen circumstances.

 

→ Because 09. unforeseen circumstances, the conference was rescheduled.

 

10. The researchers are working diligently to find solutions to address the environmental challenges.

 

→ The researchers are working diligently 10. finding solutions to address the environmental challenges.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 3: Chọn đáp án phù hợp để điền giới từ vào đoạn văn sau

 

On a sunny day in May, a group of friends went (1) ____ a hike to the top (2) ____ a nearby mountain. They started (3) ____ the bottom of the mountain and walked up a steep trail. Along the way, they stopped to rest (4) ____ a stream and take in the beautiful views. Eventually, they reached the top of the mountain and looked out (5) ____ the valley below. They were exhausted, but they were also filled (6) ____ a sense of accomplishment. They stayed up (7) ____ the mountain for a while, enjoying the scenery and talking (8) ____ each other. Eventually, it was time to head (9) ____ the mountain. They walked (10) ____ the forest and back to their cars. They were tired, but they had had a great time.

 

00.

on

by

through

under

00.

in

on

of

with

00.

from

in

on

behind

00.

in

of

from

by

00.

from

under

over

up

00.

in

with

of

by

00.

at

in

on

above

00.

with

from

like

by

00.

up

on

down

toward

00.

through

up

down

from

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL Grammar đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập cơ bản và nâng cao về giới từ trong tiếng Anh. Sau khi luyện tập thực hành giới từ trong những bài tập này, các bạn sẽ nắm vững kiến thức về giới từ hơn, và đồng thời tự áp dụng trong những cách diễn đạt cá nhân ở cả kĩ năng Nói và Viết của mình.

Ngoài những bài tập giới từ tổng hợp này, các bạn đừng quên ghé thăm trang web của DOL Grammar - một tài nguyên học liệu độc quyền và miễn phí, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học tiếng Anh, và giúp bạn khảo sát trình độ IELTS.