Bài tập nội động từ và ngoại động từ có đáp án

Trong quá trình học tiếng Anh, việc hiểu rõ về Ngoại động từ và Nội động từ là quan trọng để sử dụng ngôn ngữ hiệu quả. Trong bài viết này, DOL Grammar đã tổng hợp các bài tập Ngoại động từ và Nội động từ từ cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể ôn tập và củng cố kiến thức về hai loại động từ này. Hãy cùng luyện tập nhé!

bài tập nội động từ và ngoại động từ
Bài tập nội động từ và ngoại động từ có đáp án

Ôn tập Lý thuyết

Để sẵn sàng làm bài tập các bạn hãy cùng DOL Grammar ôn lại những điểm kiến thức chính của Ngoại động từ và Nội động từ nhé !

1. Định nghĩa

Cùng xem lại định nghĩa của nội động từ và ngoại động từ ngay sau trước khi phân loại nó nhé.

 • Nội động từ (intransitive verbs) là loại động từ không cần có tân ngữ để hoàn thành ý nghĩa của nó. 

 • Ngoại động từ (transitive verbs) là những động từ đòi hỏi phải có tân ngữ nhận hành động để có thể truyền đạt đầy đủ ý nghĩa.

2. Phân loại ngoại động từ 

Qua định nghĩa về 2 nhóm động từ, có thể thấy nội động từ không yêu cầu tân ngữ theo sau nên sẽ không có các phân loại khác cho loại động từ này.

Tuy nhiên, ngoại động từ sẽ luôn yêu cầu tân ngữ theo sau để hoàn thành ý nghĩa của động từ. Điều này dẫn đến việc hình thành đa dạng các loại ngoại động từ khác nhau và sự khác biệt chủ yếu nằm ở phần tân ngữ kết hợp với động từ. Mời bạn cùng tìm hiểu các phân loại khác nhau của ngoại động từ nhé!

 • Ngoại động từ đơn là những động từ chỉ cần có 1 tân ngữ.

 • Ngoại động từ kép là những động từ cần 2 tân ngữ, bao gồm tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. 

Các biến thể của tân ngữ gián tiếp khi dùng ngoại động từ kép

 • V + direct object + prep phrase (time/place)

 • V + direct object + -ed clause

3. Phân biệt ngoại động từ và nội động từ

 • Nội động từ không cần có tân ngữ để hoàn chỉnh ý của câu.

 • Ngoại động từ cần phải có tân ngữ thì nghĩa của câu mới hoàn chỉnh.

4. Các trường hợp có thể làm nội động từ và làm ngoại động từ

 • Khi động từ có tân ngữ, chủ ngữ là đối tượng thực hiện hành động → là ngoại động từ

 • Khi động từ không có tân ngữ, hành động trong động từ xảy ra với đối tượng được nói đến trong chủ ngữ. → là nội động từ

 • Một số động từ có thể đóng cả 2 vai trò nội động từ và ngoại động từ: Close, Open, Do, Change, Write, Improve, Increase, Leave, Sing

Những nội dung trên đây đã tóm tắt lại kiến thức giúp bạn xem lại trước khi bắt đầu làm bài tập. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn bạn hãy tìm đọc ngay lý thuyết nội động từ và ngoại động từ trong kho tàng ngữ pháp tại DOL Grammar ! smiley18

Bài tập về nội động từ và ngoại động từ cơ bản

Bài tập 1: Chọn True/False cho các nhận định về nội động từ và ngoại động từ sau.

 

 

00.

Động từ “bake” trong câu “She baked a delicious cake for the party.” là ngoại động từ.

 

True

False

00.

Động từ “erupt” trong câu “The volcano erupted violently, spewing ash into the air.” là ngoại động từ.

True

False

00.

Động từ “watch” trong “They watched a thrilling movie at the cinema.” là nội động từ.

True

False

00.

Động từ “play” trong “The children played happily in the park.” là nội động từ.

True

False

00.

Động từ “rage” trong “The storm raged fiercely outside.” là nội động từ.

True

False

00.

Động từ “decorate” trong “They decorated the Christmas tree with ornaments.” là ngoại động từ.

True

False

00.

Động từ “exercise” trong “I exercise to stay in shape and feel confident.” là ngoại động từ

True

False

00.

Động từ “read” trong “He read a fascinating book during his vacation.” là ngoại động từ.

True

False

00.

Động từ “chase” trong “The cat chased the mouse around the garden.” là nội động từ

True

False

00.

Động từ “left” trong “He left for his friend's house to help with the move.” là ngoại động từ

True

False

00.

Động từ “watch” trong “This movie is crafted with great skill and is fun to watch with your friends.” là ngoại động từ.

 

True

False

Check answer

Bài tập 2: Chọn phân loại nội/ngoại động từ đúng cho các động từ trong các câu sau.

 

 

00.

They planted flowers in the garden to beautify the surroundings.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

The sun rose over the horizon.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

He bought his daughter a new bicycle for Christmas.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

They painted the walls in the living room blue.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

Sarah cleaned the entire house before the guests arrived.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

The river flowed gently through the valley.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

The leaves fell from the trees in autumn.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

He wrote an inspiring poem for his girlfriend.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

The stars twinkled brightly in the night sky.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

00.

He gave his sister a present for her birthday.

Nội động từ

 

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ kép

Check answer

Bài tập về nội động từ và ngoại động từ nâng cao

Bài tập 1: Chọn nội động từ hoặ ngoại động từ phù hợp để điền vào chỗ trống

 

 

00.

Sarah ___ a stunning landscape on her canvas.

 

painted

appeared

dreamed

00.

John ___ his car in the garage.

parked

slept

laughed

00.

John ___ his girlfriend a beautiful necklace for their anniversary.

 

ran

laughed

bought

00.

The cat ___ lazily in the sun.

chased

basked

painted

00.

Emily ___ her grandmother a heartfelt letter.

sang

wrote

ran

00.

The old man ___ on the porch.

sat

fixed

drove

00.

The chef ___ a delicious meal for the guests.

cooked

slept

swam

00.

The students ___ quietly in the library.

gave

closed

studied

00.

Amy ___ her friend a piece of advice before the interview.

gave

cried

ate

00.

The birds ___ melodiously in the morning.

planted

sang

loved

Check answer

Bài tập 2: Chọn True/False thể hiện đúng ý nghĩa ngoại/ nội động từu trong câu

Chọn "true" nếu thành phần in đậm bắt buộc phải có trong câu và chọn "false'' nếu thành phần đó có thể lượt bỏ mà không ảnh hưởng ý chính của câu !

 

00.

He wrote a novel last year.

True

False

00.

Her eyes open widely to look around the room.

True

False

00.

We need to open negotiations with the opposing party.

True

False

00.

I ate sushi for dinner.

True

False

00.

The fire burned brightly in the fireplace.

True

False

00.

I lent my neighbor a lawnmower to help with his yard work.

True

False

00.

He talks a lot during meetings.

True

False

00.

The gardener trimmed the bushes neatly.

True

False

00.

He solved the puzzle in record time.

True

False

00.

She gave her friend a book as her birthday present.

True

False

00.

We talked a lot about the new album of our favorite singer.

True

False

Check answer

Bài tập 3: Chọn động từ phù hợp và viết dạng đúng của chúng vào chỗ trống trong các câu bên dưới.

Động từ: Explode, Give, Pass, Found, Film, Shine, Teach, Launch, Laugh, Hand

01.

She ___ him a present for his graduation yesterday. -->

02.

Fireworks ___ spectacularly in the night sky. →

03.

He ___ a successful marketing campaign to promote the product last year. →

04.

The moon ___ brightly in the night sky. →

05.

He ___ his students a valuable lesson about perseverance. →

06.

The children ___ uncontrollably at the clown's amusing antics on the last Halloween Day. →

07.

I ___ the receptionist my resume for consideration. →

08.

They ___ an action-packed movie featuring breathtaking stunts last month. →

09.

The entrepreneur ___ a startup company specializing in renewable energy in 2030. →

10.

Time ___ slowly as they strolled through the picturesque garden. →

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Trong bài viết này, DOL đã tổng hợp các bài tập cơ bản và nâng cao để các bạn có thể rèn luyện sử dụng thành thạo nội động từ và ngoại động từ. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học tập và sử dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhất nhé.

Chúc các bạn thành công và sớm chinh phục được hành trình tiếng Anh nhé ! smiley5