Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh

Bộ sưu tập bài tập ngữ pháp tiếng anh đa dạng, có đáp án và giải thích chi tiết, giúp bạn luyện tập và củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng anh hiệu quả.

Tính từ

55+ Bài tập tính từ trong tiếng Anh có đáp án

18 Jul, 2024

218 lượt làm

Tính từ (Adjective) là từ loại phổ biến trong tiếng Anh, dùng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ về mặt tính cách, đặc tính hoặc tình trạng của đối tượng. Để có thể thành thạo sử dụng tính từ, hãy cùng DOL ôn lại lý thuyết và luyện tập các bài tập từ cơ bản đến nâng cao về tính từ (Adjective) nhé!

Tính từ

Tính từ

Bài tập tính từ đuôi ing và ed có đáp án

19 Jul, 2024

52 lượt làm

Tính từ

Tính từ